Nagykövetségben

Nickelsdorf - Nem csinált túl jó reklámot a magyar munkaerőnek két fiatal honfitársunk Ausztriában: a rendőrség azzal gyanúsítja őket, hogy ellopták a Limp Bizkit együttes egyik gitárját a burgenlandi Nova Rock fesztiválon.

Ellopta a Limp Bizkit gitárját a két magyar - blikk.hu

Lassan az utolsó csengetések is elnémulnak az iskolákban, jön a nyári szünet. Jön egy kis lazítás nemcsak a diákok, hanem a velük foglalkozó oktatók, nevelők számára is. Kell is már nagyon, lemerültek a duracelljeim. Mivel nyáron lazább a beosztás, ekkorra időzítem a szabadságot is. A szabadság számomra egy jó ideje egyenlő az utazással. Legszívesebben, ha megtehetném, bejárnám az egész világot! Bár már eddig is sokfelé megfordultam, újabb és újabb ötletekben soha nincs hiány.A következő 200 évet simán be tudnám osztani :-)  Amikor külföldön vagyok, szeretek információtt gyűjteni nemcsak a helyi dolgokról, de kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolnak rólunk, magyarokról. Azt már nem is kell külön említeni, hogy mennyire kifinomul az ember hallása külföldön, s az első magyar szóra már fel is kapjuk a fejünket, s keressük, hogy kihez tartozik az ismerős nyelv.

Anti-szakácskönyvet tessék!

"Kortárs irodalmunkkal foglalkozni érdemes" - mondta végül Ferdinandy György.

Elkezdődött az ötnapos Ünnepi Könyvhét – metropol.hu

Egy Márai-mondat ingerel már régóta. Jámborné Balog Tünde Odette vendégei című tavaly megjelent novellagyűjteményének mottójául választotta az eredetileg a Szindbád hazamegy című regényből való sorokat: „Új szakácskönyvet kellene írni, akkor talán még vihetném valamire e hazában.” Jámborné valóban új szakácskönyvet írt, emlék-esszenciákat, meleg hangú, élvezetes prózát főzött bölcsen nőies konyhájában, de bennem felébredt a dac. Miért mond ilyent Szindbád, miért mondja ezt Márai, miért mondja ezt bárki? Anti-szakácskönyvet kellene írni, egy könyvet, ami végre lemossa rólunk ezt a rossz magyar éhséget, ahol Szindbád állítólagosan a nirvánát keresi, közben pedig nem jut ki kedvenc vendéglátóhelyei bűvköréből. Anti-szakácskönyvet kellene írni, mondatta velem ez a dac.

Homoszexualitás

"Támogatom, mert ez egyenlőségi kérdés. De másról is szól az azonos neműek házassága: elköteleződésről. A konzervatívok hisznek az embereket összetartó kötelékekben. Tehát én nem egy csodabogár konzervatív vagyok, aki támogatja a homoszexuálisok házasságát. Én azért támogatom, mert konzervatív vagyok" - érvelt Cameron.

Mikor támogatná egy konzervatív a melegek házasságát? - origo.hu


A homoszexualitás az egyik legnehezebb kérdés, amellyel az utóbbi időkben a nyugati társadalmaknak szembesülniük kellett. A kérdést csak tovább bonyolítja, sőt jóformán megoldhatatlan társadalmi problémává az teszi, hogy egyre erőteljesebben jelentkezik az igény a homoszexuális házasságok legalizálása iránt. A „gay marriage” politikai kampánytémává lett, s úgy tűnik, hogy a szavazatmaximálás miatt a politikai szereplők sem bírnak kitérni a nyomás alól, minek következtében olyan abszurd üzenetek születnek, mint a brit miniszterelnöké, aki konzervatív alapon támogatja a melegházasságot.(Ezek után nem tudom, mit gondoljak a nyugati konzervativizmusról, de erről majd máskor.) A vita nagy valószínűséggel egy újabb fejezete a mai Nyugat útkeresésének, amelynek alapkérdése – s ezt éppen a homoszexuálisok lehetséges házassága körüli vita mutatja a legplasztikusabban - a hagyományos értékekhez való viszony. Míg a homoszexualitás mint társadalmi jelenség önmagában is nagy kihívás, amellyel a hazai keresztyénségnek is szembe kell néznie, addig a homoszexuálisok házasságának problematikája véleményem szerint már túlmegy az önmagában vett homoszexualitás kérdéskörén. Ezért a magam részéről e két kérdést (homoszexualitás, ill. homoszexuálisok házassága) élesen külön választanám, mint nem azonos fajsúlyú kérdéseket.

játszani is engedd

A csapatsport, így a futball is fontos iskola a másik ember, a sport-ellenfél tiszteletben tartására való nevelésben, az egész csapat javát szolgáló egyéni áldozatkészségben és a csapatban lévő minden pozitív adottság értékelésében

A Szentatya üzenete a futball-Európa-bajnokság alkalmából -  magyarkurir.hu

Tegynap este elkezdődött a foci EB.

Tudom, hogy az elmúlt napok komoly blog-témái mellett (személyes gyász, nemzeti gyász, emlékharang, magyarságtudat, zsidógyalázás, katolikus/református dogmák és ökumené, ...) talán komolytalannak tűnik a témafelvetés, de én őszintén örülök most az európabajnokságnak.

Pedig nem vagyok egy football fan...

És a temerini fiúk?

Múlt héten, másfél év után újra meglátogattam a temerini fiúkat szerbiai börtönükben. Mint ismeretes, nyolc éve töltik büntetésüket azok a vajdasági magyar fiúk, akik a vád szerint súlyosan bántalmaztak egy szerb drogkereskedőt. Máriás Istvánt 15, Illés Zsoltot 13, Szakáll Zoltánt és Uracs Józsefet 11 és fél, a 19 éves Horváth Árpádot pedig 10 év jogerős börtönbüntetésre ítélték. A súlyosan aránytalan büntetés érthetetlen, különösen annak fényében, hogy például Biljana Plavsics, háborús bűnök miatt elítélt volt boszniai szerb elnök 11 év börtönbüntetést kapott, majd 7 év után szabadlábra helyezték.

Horváth Árpád és Szakáll Zoltán Sremska Mitrovicába tölti büntetését, a másik három fiút azonban februárban áthelyezték egy vadonatúj, a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek fenntartott belgrádi börtönbe. Máriás István, Illés Zsolt és Uracs József nincsenek jól, és valószínűleg már sosem fogják tudni feldolgozni az őket ért traumát.

Az LMP tovább küzd a temerini fiúkért - lehetmas.hu

Felkavarodott valami, ezeken az oldalakon is ezt tapasztalom. Különös együttállása a Trianoni gyásznapnak / Nemzeti Összetartozás Napjának a romániai választásokkal, a fortyogón bővülve erőlködő irodalmi kánon, persze szekértáborok szerinti csomagolásban, harangzúgás tiltása (pontosabban nem elrendelése), az ehhez kapcsolódó jogos kérdőjelek, hogy miért is, ugyanitt kvázi legyurcsányozott egyházvezetők és a csakazért is harangzúgás stb. stb. stb. 

Nekem egyszerű volt a harangozás - missziói gyülekezetünknek még nincs temploma. Nyírő József temetését én székely belügynek tekintem, nincs okom, sem jogom beleszólni, én sem szeretném, ha göcseji sírjaim gondozását mondjuk Sepsiszentgyörgyről dirigálnák. A könyvei, Wass Albertével együtt elérhetők bárhonnan, ahogy másokéi még mindig felejtődnek. Trianonnal kapcsolatban pedig kapkodom a fejem, évtizedek tiltása, elfojtása az emlékművek, szimbolikus helyek, alkalmak, dalok, versek között. (A kivonulásokról, hallgatásról, bagatellizálásról most nem is beszélnék - az egy másik történet.)

Túl sok a szimbólum, és kevés a konkrét, megfogható, valóságos tett. Túl sok a mítosz, ami eltakarja a mai helyzetet. Ez a bajom.

Gyáva gyalázkodás

Megütközéssel értesültünk arról, hogy a köztiszteletben álló Dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbit, testvérünket, Budapesten, a nyílt utcán zaklatták és megalázták vallása miatt. A gyáva támadást a leghatározottabban elítéljük, egyben kifejezzük együttérzésünket és szolidaritásunkat világhírű honfitársunkkal és az egész zsidó közösséggel.

Inzultálták a nyugalmazott főrabbit - református.hu

 

Hadd kezdjem egy személyes élménnyel. Szemináriumi dolgozathoz kerestem anyagot, de annak szűkössége miatt Schweitzer József főrabbihoz fordultam segítségért, aki szeretettel felajánlotta, hogy egyik délután megbeszélt órában keressem fel lakásán. Megbeszélt időben csengettem a megadott címen. Ismerős hang szólalt meg a kaputelefonban és irányított az emeleti lakás felé. Döbbenettel láttam, hogy kemény vasrács zárja el a folyosót. Nemsokára csoszogás hallatszott, zörgő kulccsal jött a főrabbi úr, kinyitotta, majd visszazárta. A lakásban felesége teával, süteménnyel kínált. Átbeszéltük a dolgozatot, talán anyagot is adott és kikísért. A rács újbóli nyitásánál csak kikívánkozott belőlem a kérdés: Főrabbi úr, akkora az antiszemitizmus, hogy már ilyen rácsokkal kell védekezni? Nem, mosolygott szelíden, a tolvajlás akkora, hogy már így kell védekezni.

Trianon kognitív disszonanciája

A magyar múlt Trianonnál több.   hetivalasz Ki a parkból  Ablonczy Balázs

"Ugyanakkor és mindazonáltal: igazságtalan és kegyetlen békeszerződés volt-e a trianoni? Az volt. Kisebbségi sorba taszított hárommillió magyart? Abba. E tömeg sora rosszabbra fordult-e az impériumváltás után? Bizony ám. A nemzetközi viszonyokban következik-e ma ebből bármi? Aligha.Sok volt a képmutatás az antant és a nemzetiségek érvelésében, s nem is biztos, hogy a történtekért kárhoztatni kell a magyar nemzetiségi politikát, de a tények ettől tények maradnak. S nyolcvanöt év elteltével szembe tudunk-e nézni saját hibáinkkal? Úgy, ahogy a két világháború között a magyar művelődés legjobbjai meg tudták tenni, Németh Lászlótól Babitsig.

Magyarországot nagyhatalmi szándék osztotta fel, mai határai kompromisszum eredményei. Az utódállamok sokkal többet akartak, a nagyhatalmak - főleg az angolszászok - etnikai alapokon méltányosabb területmegosztást. Végül főleg a vasútvonalak döntöttek. Ám ennek ma már semmiféle jelentősége nincs. Az 1929-es angliai cserkészdzsemborira készülve Teleki Pál óvta a magyar küldöttséget a revíziós propagandától, mert arra a külföld "hamar ráun". Ma ilyesféle felvetésekkel nem unnának - egyenesen veszedelmes bolondnak tartanának bennünket. De önmagában még ez sem lenne baj. A határhúzogatás, ide-oda csatolás papírról valóságba való transzponálása klasszikus pótcselekvés, haszna nincs, kára annál több. A térség kisebbségi problémáit nem oldaná meg (az erdélyi magyarság fele nem magyar többségű területen él, példának okáért).
A határon túli magyarságnak pedig immár nem "nemzetstratégia" meg "összmagyarságban való gondolkodás" kell, mert arra volt tizenöt évünk. Hanem autonómia, egyetem, traktor, teleház, szórványkollégium, iskolabusz és a hazai támogatási rendszer radikális újragondolása. A határon túli magyarok a magyar állam siralmas XX. századi szereplésének utolsó kárvallottjai."

A vén Zsuzsi

Gyászhír
Megrendülve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
KÖLCZE ZSUZSANNA
életének 76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. június 5-én, kedden 14 órakor lesz. Utolsó útjára a győr-nádorvárosi temető régi ravatalozója előtt gyülekezve kísérjük el. Az elhunyt végakarata szerint a koszorúk helyett a Református Egyház javára adományokat elfogadunk. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Gyászközlemények - kisalföld.hu

 

Azt mondják, akkor válik igazán felnőtté az ember, ha elveszti a szüleit, legyen akárhány esztendős. Nos, ezek szerint nekem, sajnos, már félig felnőttnek, de hál’ Isten csak félig kell/ kellene felnőttnek lennem. Furcsa dolog, ahogy az ember egymás után veszít el mindig valamit/valakit a gyermekségéből. Van, amelyik veszteség szinte észrevétlen, apró, aztán a sok kicsi összeadódik egyre tetemesebb változássá; van, amikor nagyon ránehezedik az ember vállára a búcsú a gyermeki dolgoktól.
Ma, sajnos megint búcsúzom gyermekkorom egy darabjától, s ennek fájdalmát(?), ambivalens érzéseit próbálom kiírni magamból.

Határhelyzet

Duray Miklós: Európában a magyar az a nemzet, amely elszakított részeinek megpróbáltatása a jelen történelme is.

Valami jó is kinőhet a trianoni tragédiából – mno.hu

„Bennünket nagyon tudatosan radíroztak. Koncentrációs tábor ez is, vagy ha így szebben hangzik neked: nemzetiségi lét, mint az aborigináloké, ahonnan csak fogyni lehet, ennek a tudatát szintén a génjeinkben hordozzuk, éppúgy, mint a tulajdonságainkat, a szorongásainkat, azokat is, amiket a nagyszüleink éltek át. Úgy öröklöd a félelmeiket, ahogy a szemed színét.”

Kontra Ferenc: Gimnazisták (részlet a regényből)

A kilencvenes évek elején vitt a szerelem Erdélybe. Utaztam koszos nemzetközi vonatokkal, rémálmokat visszaidéző éjszakai belső járatokkal, Budapestről induló buszokkal, amik vitték a csavargó nemzetet egy megalázó megélhetési hajszában, és utaztam fojtó füstbe burkolt buszokkal, amire a vásár melletti megállóban a felszálló öreg román ember a kecskéjét is felhozta. Beszélgettem fekete népviseletes román asszonyokkal, nagy szatyrokkal megpakolva vitték gyermekeinknek a hazait. Beszélgettem nyugaton dolgozó vendégmunkásokkal, a fülkében, lepedőhuzatban vitték a Németországban vásárolt tévét. Nagycsütörtökön várakoztunk az én szerelmesemmel Kocsárdon, „nyirkos éj volt, és hideg sötét volt”. A megérkező éjközepi csatlakozást munkáscsaládok hada rohamozta meg, gyilkolásig menő indulatokkal készült felszállni mindenki, szorongva álltunk a folyosón, a törött ablakokon besüvített a tél végi szél, a villanyok nem működtek, sötét nyomor szagában préselődtünk.

Igazság, identitás, tolerancia

A hagyományok tisztelete az első – tette egyértelművé újra a Zsinat csütörtöki ülésén, miután elfogadta a Heidelbergi Káté új fordítását, de elvetette a szöveg csonkítását vagy egy esetleges kiegészítés betoldását.

A kárhozatos bálványimádásról - reformatus.hu

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a Heidelbergi Káté új fordítása kapcsán 57:17 arányban leszavazta azt az indítványt, hogy a Káté 80. kérdésére adott válaszban, a katolikus misére vonatkozóan kerüljön zárójelbe a „kárhozatos bálványimádás” kifejezés, valamint a lábjegyzetben így jelenjen meg:  „A kifejezést csak a történelmi hűség kedvéért hagytuk a szövegben. Amit a 16. században a Káté szerzői jónak láttak, azt ma már – mint római katolikus hittestvéreinket bántó kitételt – nem használjuk.” A szöveg maradt tehát a régi. Győzött a maradiság?

Oldalak