Keserű csokoládé

Van már kenyerem, borom is van,
Van gyermekem és feleségem.
Szivem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
(…)
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
A kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
S már nem vagyok otthon az égben.

Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal - epa.oszk.hu

Mindannyian ismerjük ezt a verset. Jövőre (holnap) lesz száz éve, hogy megjelent a Kenyér és bor c. kötetben. Egy létösszegző vers. Leltár. Számadás. Nemes Nagy Ágnes azt mondta róla, hogy olyan, mint egy keserű csokoládé... Van még néhány óránk a 2019-es esztendőből. Ha van egy kis időnk, olvassuk el újra ezt a Boldog, szomorú dalt. Kérdések fognak felmerülni bennünk, miközben ízlelgetjük...

 

Ugye, már véradó vagy?

Kedves Véradóink!
Oldalunkon egyszerűen és gyorsan tájékozódhatnak a véradási helyszínekről és időpontokról. Kereshetnek a térképre kattintva vagy egy adott város megadásával. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy egyes véradásainkon lehetőségük van időpontfoglalásra is.

Véradási alkalmak – térképes kereső - Az Országos Vérellátó Szolgálat keresőoldala

Idén ma volt az utolsó véradás a városomban. Egy 7000-es dunántúli kisvárosban a 42. voltam a sorban. Készültünk rá, vidám felszabadultsággal léptünk be a művelődési ház aulájába. Egy lelkész (vagy pedagógus, vagy bármelyik segítő hivatást űző ember) esetében ritkán van olyan hamar látszata az elvégzett munkának, mint egy véradáskor. Ilyenkor már előre lehet örülni a gyors sikernek, ami felszabadulttá tesz. Főleg ha előtte unalmas hivatali ügyekkel foglalkozol. Másrészt a Székesfehérvárról hozzánk érkező stáb tagjai vidám emberek, és ilyenkor mindig jól el lehet viccelődni velük. Eleve már az alapszituáció is komikus, egyrészt, hogy ott fekszel, folyik a véred, és közben se fájdalom, se tragédia, sőt, ellenkezőleg: valami nagyon fontos és értékes folyamatnak lehetsz a részese.

Túlélni? Ugyan, minek?

Globális identitást sürget, de emellett nemzeti minimumot is?

– A kettő nem zárja ki egymást. A globális identitás szükséges a túléléshez, de minek túlélni, ha eltűnnek a magyarok, s velük a magyar nyelv? Ki a frász fog akkor Arany Jánost olvasni? Ezt az értéket a magyar emberek tartják fönt, nélkülük egyszerűen nem létezik. Igenis szükséges egy nacionalista komponens a szociális és liberális mellett.

Az evolúcióbiológus karácsonya: „Mind át vagyunk itatva a kereszténységgel” - valaszonline.hu

Nagyon izgalmas beszélgetést folytat Stumpf András Szathmáry Eörs evolócióbiológussal a válaszonline.hu-n. Köszönöm Soós Szilárd kollégámnak, hogy felhívta az interjúra a figyelmemet. Az interjú nagyon sok témát érint, szívemnek kedves címmel: „Mind át vagyunk itatva kereszténységgel.” Karácsonyi anyagnak jó cím. Ám mégis, azt hiszem Szathmáry Eörs igazi mondanivalója a jövőről szól. Azt állítja ugyanis, hogy a technológiai civilizációt a közeli összeomlás fenyegeti, s ennek magakadályozásához, vagyis a túléléshez globális identitás kifejlesztésére lenne szükség. Igen, de hogyan? Ez a jövő nagy kérdése. Szathmárinak megvan rá a válasza, s kibontakozik előttem egy számomra végtelenül szimpatikus tudós portréja.

Hallhatatlan halhatatlan egyház?

Az egyház nem kerülheti el a politizálást, mivel számos politikai kérdés alapvetően erkölcsi kérdés. Ilyen például a házasság és a család védelme, a nemzet és a haza szolgálata, a gazdasági verseny korlátozásának szükségessége. Ilyen kérdésekben az egyház nem hallgathat. Az egyháznak véleményem szerint nagyon határozottan fel kell vennie a küzdelmet a liberalizmussal szemben, mivel a mai liberalizmus mélyen keresztényellenes. A keresztény ember mindig másokért élő, másokat szolgáló ember, s éppen ezért mindig közösségekben (családban, egyházban, nemzetben) gondolkodik. A liberálisok ezzel szemben individualisták, úgy vélik, hogy a hagyományos közösségi kereteket fel kell számolni, mert azok az egyén szabadságát korlátozzák. Szerintük az egyénnek csak önmagával kell törődnie, és elsősorban a saját, egyéni fogyasztását kell növelnie. A fogyasztói társadalom gondolata a keresztény értékrenddel ellentétes: a Krisztust követő ember nem a materiális javak megszerzésében, birtoklásában és elfogyasztásában keresi élete értelmét. A keresztény ember tiszteletben tartja a természet Isten által teremtett rendjét. A liberálisok ezzel szemben azt mondják, hogy a természet rendje nem gátolhatja az egyéni szabadság kiteljesedését. Ha az egyház ilyen kérdésekben hallgat, nem teljesíti hivatását.

A lelkészcsaládok karácsonya

Milyen a lelkész, ha karácsonyozik? Stresszes. Mert karácsonykor, amikor mindenki (kivéve a benzinkutasokat, tűzoltókat, ügyeletes egészségügyiseket és rendőröket stb.) ünnepel és legalább ilyenkor szeretne valami csodálatosat átélni, ő dolgozik. Jó, hát nem: szép szóval úgy mondjuk ezt, hogy szolgál. Istennek. Bár némely emberek úgy gondolják, hogy inkább nekik.

És élvezem az időt karácsony után is, amikor végre van idő megpihenni, megállni. Mert karácsony nemcsak december 24-26 lehet. Ugyanis a lelkészek, lelkészcsaládok sokszor más napokon élik meg azt, ami ugyanúgy tud karácsony lenni. Mert ha a lelkész karácsonya a gyülekezet körül forog, akkor a családjának is vele együtt kell forognia. Ünnep idején nem mindig egymásra, hanem kifelé figyelve. Aztán meg ünnep után eljön a családi karácsony ideje is. 27-én, 28-án vagy akkor, amikor. Voltam már december 29-ei családi karácsonyon is.
Milyen a lelkészek karácsonya? Zsúfolt. Jóval, felemelő dolgokkal és fárasztó, idegesítő dolgokkal tele. De a végén hálát lehet adni az újabb adventért és karácsonyért. Ami megadatott, ami ajándék.

A lelkész karácsony idején – szoljbeapapnak.blog.hu

Családi beszélgetések

Nincs tipped, hogy miről beszélgess a családoddal karácsonykor? Fekete-Győr András segít!
„Fideszesek a nagyszüleid? Bizonytalan szavazó a tesód vagy a nagynénid?” – teszi fel a kérdést a Momentum elnöke. Természetesen Fekete-Győr András megoldást is kínál, elmondja miként érheted el, hogy a fideszes rokonaid ne szavazzanak többé a szerinte „korrupt és múltszázadi Fideszre”.

Így neveld a családodat! - mandiner.hu

 

Nem tudom, hányan követték azokat a tanácsokat, melyeket Fekete-Győr András, a Momentum elnöke fogalmazott meg karácsony előtt közzé tett videójában? Remélem, nem sokan. És nem azért, mert úgy gondolom, hogy egy családi együttlét alkalmával ne lehetne bármiről beszélgetni, ami elő kerül. Arról, ami érdekli az asztalhoz ült társaság tagjait, ami nekik fontos, ami róluk szól, ami közös ügyük. Azért reménykedem Fekete-Győr András ötleteinek figyelmen kívül hagyásával, mert ellenkező esetben garantált egy nagy családi vita, veszekedés kirobbanása. Vagy éppen ez a cél?

Az örök üzenet

Feltétlenül. A karácsony a mi megromlott embervoltunk revalutációja, újraértékelése. Karácsonykor Isten rátekintett a bűn által megrontott gyermekeire, és mosolyogva megállapította, hogy teremtménye, az ember minden befektetést megér. Ezért küldte el hozzánk a legdrágábbat, Egyszülöttjét. Az előttünk járó nemzedék egyik nagy tanítója, Victor János úgy fogalmaz: „Szerény hajlék az emberi élet. Sokszor nagyon szűknek érzem. De ha arra gondolok, milyen nagy Vendég vett benne egykor szállást – mégis megilletődött örömmel lakom a falai között.” Az, hogy az Ige testté lett (Jn 1,14), új Isten- és emberértelmezést feltételez. Az ember immár nincs egyedül. Nincs éjszakája világosság nélkül, mert ama szent éjszaka olyan világosságot hozott, hogy még a megpróbáltatásaink völgyébe is bátorító fény hull alá. Isten nem akar az ember nélkül élni, ott akar lenni életünk minden pillanatában. Nincs immár börtön igazi párbeszéd nélkül, veszélyes életút hűséges kísérő nélkül. Istenünk nagy „csele”, hogy Egyszülöttjét jászolbölcsőben szendergő kisbaba, vagyis egy segítségre szoruló gyermek alakjában bízta Józsefre és Máriára. Mit lehet egy ilyen kis gyermekkel tenni? Csak azt, hogy magunkhoz öleljük, befogadjuk. Ez az üzenet ma is: ami fontos, azt Isten ránk bízza. Az ember pedig felelős azért, amit vagy akit Isten rábízott. Bárki vagyok vagy bármivé lettem, azt mindig másoknak köszönhetem. 

Az első szabad karácsonyom

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt...” (Luk, 2, 1-5)

„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal. 3, 28)

BIBLIA - abibliamindenkie.hu

A múlt keddi, „Dicsőség Tőkés Lászlónak?” c. írásommal a magam sajátos módján már megemlékeztem az 1989-es romániai forradalomról. Rajtam kívül is sokan felidézték az akkori eseményeket. Azt, hogy a történelem Ura, a Szabadító Isten hogyan mutatta meg az Ő hatalmát, hogyan győzte le a kor egyik Heródesét (Ceausescut) és hogy sokan hogyan találtak menedéket és otthont új hazájukban. Igen, hogy milyen volt Közép-Európa első szabad karácsonya 30 évvel ezelőtt. Az, amiről most szeretnék írni, még ezt is megelőzte egy évvel. 1988 karácsonya. Az én első szabad karácsonyom...

 

Sarc

„A tűz következtében a református egyház komoly kármentési munkára kényszerült a környező épületekben, ennek költsége pedig már eddig is jelentős tehertételt jelentett a Dunamelléki Református Egyházkerületnek. Ezért az egyházkerület arra kérte a ferencvárosi önkormányzatot, hogy engedje el a közterületfoglalási díjat, amelyet azért kellene fizetnie, hogy munkagépeket állomásoztathasson az épület környezetében a bontási és újraépítési munkálatok alatt.”

Szalai Szilárd: Baranyi javaslatára Ferencváros 200 milliót keres a leégett kollégiumon (Pesti Srácok, 2019. december 14.)

 

December 12-én Ferencváros Önkormányzata testületi ülésen tárgyalta a Dunamelléki Református Egyházkerület, a pesti teológia Ráday utcai kollégiumának tulajdonosaként benyújtott kérelmét. A kérelem arra vonatkozott, hogy az önkormányzat méltányossági alapon tekintsen el attól a területfoglalási díjtól, amelyet a Markusovszky tér egy részének elfoglalása miatt kellett volna az építtetőnek fizetnie. A kiégett szárnyat ugyanis csak innen (ahonnan a fiatalok felgyújtották) lehet munkagépekkel elbontani és újjáépíteni.

A karácsony visszavétele

 

 

„Ez nem mese! Jézus megszületett. A karácsony itt kezdődik.” – Ebből a három mondatból áll egyházunk 24 másodperces karácsonyi animációs filmje. Amikor először láttam december 9. hajnalán, azonnal megosztottam a Facebook oldalamon ezzel a megjegyzéssel: „Ez egyszerűen zseniális.” Nem tartom most sem elhamarkodott ítéletnek.

Oldalak