A Toxoplasma gondii egy egysejtű parazita, mely hazánkban is elterjedt. Sokan úgy ismerik ez az kórokozó, mely a macskaürüléken át terjed át az emberre. A kórokozó már eddig is híres volt arról, hogy képes befolyásolni a megfertőzött egerek és patkányok magatartását, úgy hogy ezek az állatok hamarabb essenek zsákmányul a macskáknak, melynek emésztőrendszerében a toxoplazma parazita békésen szaporodhat tovább. Kiderült, hogy azonban nemcsak a patkányok viselkedését írja felül egy toxoplazma fertőzés, hanem az emberkét is.                      

HÍR 24 TUDOMÁNY Egy parazita megváltoztatja személyiségünket

Más parazitákról is tudunk. Egyes parazitafajok képesek a gazda morfológiai, élettani és magatartási jellemzőit úgy manipulálni, hogy a megváltozott tulajdonságok elősegítsék a parazita továbbterjedését. Figyelemre méltó a lándzsásmétely (Dicrocoelium dendriticum) fejlõdési ciklusa. Petéjét a zebracsiga
(Zebrina detrita) táplálékként fogyasztja el, majd a csigában két ivartalan szaporodási szakasz után alakulnak ki a cerkária lárvák. A csoportosan ürülő cerká-riákat egyes hangyák megeszik. Egy-két cerkária a hangya agydúcába vándorol, és módosítja a hangya magatartását. A fertőzött hangya fűszál hegyére mászva rágóival rögzíti magát, növelve annak esélyét, hogy a lárva a végleges gazda, egy kérődző emésztõcsatornájába jusson. A hangya agydúcában lévõ lárvák azonban elhalnak, s csak azok a klóntestvérek fertőzhetnek, amelyek nem vándoroltak az agydúcba (Poulin 1998). Úgy tûnik, öngyilkos lárvák manipulálják a gazda magatartását, hogy rokonaik tovább fertõzhessenek.  (A GAZDA–PARAZITA KAPCSOLAT VISELKEDÉSÖKOLÓGIÁJA RÓZSA LAJOS > Veszprémi Egyetem
Tanárképző Kar Biológiai Intézet Zoológia Tanszék – Veszprém) A gazda-parazita kapcsolatról.

"A férfiak és nők személyiségében különböző változások mérhetők tetten. A fertőzött férfiak például túlértékelik magukat, kevésbé hajlamosak a szabályok betartására, sőt még az intelligenciájuk is csökken. A fertőzött hölgyek melegszívűbbek lesznek, a társadalmi szabályokat lelkiismeretesebben kezdik követni, közvetlenebbé válnak. Továbbá a fertőzöttek, akár nők, akár férfiak hajlamosak közlekedési balesetben veszteni életüket és gyakoribb náluk a skizofrénia előfordulása." hir24.tudomanyegy-parazita-megvaltoztatja-szemelyisegunket

"Nem értjük a parazitizmus általános jelentőségét a földi bioszféra alakításában, legfeljebb sejtésekre hagyatkozunk. Vélhetően limitálják a földi állatvilág testméreteit, anatómiai komplexitását, egyedsűrűségét, földrajzi elterjedését, befolyásolják magatartási stratégiáit és fajgazdagságát. Hatnak az emberi magatartásra, a népességnövekedésre, a kultúrára és történelemre. Mindez érdekes, de a rendelkezésünkre álló metodikákkal nem vizsgálható. A gazda–parazita kapcsolat evolúciós és viselkedésökológiai elemzése egy ma még alig létező tudományterület, gyakran csak anekdoták, kérdések és kételyek vannak. A történelmünk lassan mégis átalakul; be kell látnunk, hogy a gyarmatosítás története során nem az európai civilizáció, hanem az európai járványok hódították meg a világot (Diamond 2000). Vajon a közeljövő biztonságpolitikájának döntő eleme, a migrációs politika paraziták és patogének által diktált politika lesz-e? Ha jobban megérthetnénk a fertőző betegségek természetrajzát, vajon megváltozna-e a társadalom viszonya a kórokozókhoz? A paraziták globális eradikációjának nagyra törő tervét (Kobulej 1952) fel kellene váltania a kórokozókkal való tartós együttélés kifinomultabb lehetőségeit kereső, reálisabb stratégiával (Ewald1994). A parazitákról szóló tudományos információ túlnyomó többsége a kiirtásuk technikáira korlátozódik, miközben szinte semmit nem tudunk a természetes élőhelyeiken folytatott életmódjukról és viselkedésükről." Gazda-parazita kapcsolat

Önkéntelenül is gondolkodom. Akik a csatában elöl rohannak, a bátrak, a vakmerők, a félelmet nem ismerők, vajon milyen parazitáktól vezérelve teszik mindezt. Vajon az autóversenyzőket mi manipulálja. Az utcai hőzöngésben, forradalmakban, focihuliganizmusban, különböző politikai tüntetéseken , meleg felvonulásokon résztvevők (sokszor ugyanazok, akik a balhét keresik) milyen befolyásoltság alatt vannak. Vajon tényleg olyan szabadok vagyunk? Vajon tényleg mi irányítunk?

Csupán a biológiai értelemben vett paraziták paraziták? Nincsenek más manipuláló eszközök? A politika nem erre épül? Hogyan használjunk fel elveink terjesztéséhez bármit, ami hasznos a mi szempontunkból. Média, választók, esetleg még a jóhiszemű kijelölt jelölteket is. Miért is manipulálunk? Mert szépek az elveink, vagy mert mögötte ott húzódik a régi érdek, az ösztönös, a túlélés, az én, enyém terjesztése. Ott húzodik a birtoklás és szerzés. Ott húzodik a pénz. Na igen a pénz. A pénz nem más, mint csereeszköz. S a jelenlegi probléma gyökere lehet a csereszköz, mint eszköz adása és vétele. Eladom vagy veszem a csereeszközt, ami elviekben csak segítség az egymás közötti kereskedelemben. De már a kereskedés része lesz maga is. Ez is manipuláció. Elhiteti, hogy megtehet valamit valaki, hatalmában lesz, ha megveszi a hozzá tartozó hatalmat. Valaki ezt elhiszi? Igen.

De térjünk vissza a parazitákhoz. A gazdaszervezetet úgy tudják manipulálni, hogy a megváltozott tulajdonságok elősegítik a parazita terjedését. Nincsenek lelki paraziták? Milyen gyorsan terjed a bizalmatlanság, a kétely, a hitetlenség. Milyen lassan lehet felépíteni valamiféle bizalmi kapcsolatot, hitelességet. Nem így van ez a közösségeinkkel, gyülekezeteinkkel, Egyházzal? A mi kultúránk vezérhangyái, és parazitái között, akik legyenk bárhol, bármilyen pozícióban, állásban és lelki állapotban mégicsak ki kell állnunk egy nagyon egyszerű mondattal: Jézus a Krisztus. Különösen ádventben. Manipulálás nélkül. "A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; János ev. 16.9. Elfelejtettük honnan jöttünk, kinek mit köszönhetünk. Ha azt látjuk, hogy bajban van hitünk, a közösségünk, az egyház, akkor ezért van. A megváltozott viselkedésünk, hitünk különböző külső befolyásokhoz alakult. Azt segíti terjedésében. Annak veti alá magát az élő Isten élő akarata ellenében.

Javasolnám a Római levél idevágó verseit:  8.38-39
"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Ez azért jó alap személyiségünk valódi kialakulásához.