"Készülve a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, Jézus feltámadásának megünneplésére, arra az elhatározásra jutottunk és azt a döntést hoztuk, hogy a Kaposvári Egyetemen a rektor és a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó, általános munkarendben foglalkoztatott női munkavállalókat mentesítjük 2015. április 3-án a munkavégzési kötelezettség alól, annak érdekében, hogy méltóképpen fel tudjanak készülni az ünnepre, családjaik számára biztosítani tudják a meghitt, békés együttlétet"

A Kaposvári Egyetem tudja, mi a nők dolga nagypénteken - index.hu

Talán már egy évtizede is annak, hogy egy baráti körben felvetettem: szívesen elcserélném az ünnepek másnapjait. Ha már több ünnepnapot nem ad az állam, legalább lehetne átcsoportosítani. Karácsony, húsvét és pünkösd másnapja helyett lehetne nagycsütörtök, nagypéntek, áldozócsütörtök. (Az ünnepekkel kapcsolatban azt most ne is feszegessük, hogy miért november 1-t és miért nem 2-t tették ünnepnappá?) De kellenek ezek az ünnepnapok egyáltalán? Kiknek lenne szüksége ezekre? Miért lenne szükség ezekre?

Tegnap kértem az asztalost, hogy még délelőtt vágja le a polcot, mert nagycsütörtök van, délutántól már istentiszteletek lesznek, és holnap, nagypénteken nem foglalkoznék már ilyen dolgokkal. Erre ő azt mondta a munkatársára nézve: az meg mi, de nem is érdekes. -Méltóképpen fel tud készülni?

Rendeltek egy énekeskönyvet és Bibliát a gyülekezetben, mivel ez utóbbi nem volt pontosan körülhatárolva (fordítás, méret, szín, ár), többet is hozattam férjemmel a kaposvári lelkészi hivatalból. Amikor én is és ő is a városban voltunk, egyeztettünk, hogy gyorsan áttegyük egyik autóból a másikba a rakományt. Kézenfekvő volt a tecsó parkoló, hát odaaraszoltam. Szinte szó szerint araszolni lehetett, mert annyi ember hömpölygött gyalog, kerékpárral, motoros biciklivel, babakocsival a zebrán, hogy alig lehetett a zebrán átjutni. -Méltóképpen fel tudnak készülni?

Nagyhéten esténként "Felemeltetett" címmel János evangéliuma segítségével néztünk (lelki) tükörbe, hogy aztán úrvacsorát vehessünk nagycsütörtök este. Este, mert akik dolgoznak, délelőtt úgysem tudnának eljönni. Hiába van meg a vágy a szívükben, ha nincs rá lehetőségük; így hát esti alkalmakat tartunk évek óta. Így nem csak nyugdíjasok és szabadságon lévők jöhetnek el böjti csendességre és "gyónni", ahogy az öregek mifelénk az úrvacsorát nevezik. Nézegettem a Biblia tükrében én is magamat, s noha nem illegtem-billegtem, és sokszor lesütöttem a pilláimat magamra ismerve, mégsem lettem jobban egészen addig, amíg el nem határoztam, hogy engedelmeskedem és levetkezem önfejűségemet. -Méltóképpen fel tudok készülni?

Méltóképpen fel szeretnék készülni. Nem csak analizálni kívánom a helyzetem, vagy magamban néven nevezni a hibá(i)mat, hanem úgy akarom ezt megtenni, ahogy Jézus utasított rá: "Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat." (Mt 5,24). Idejöttem a www-világba, mert ítélkeztem, és megbotránkoztattam sokakat e felületen. Mivel itt tettem, így e felületre jöttem, hogy megbékéljünk. Belátom, hogy a múlt héten a túlzás gödrében elestem, köszönöm, hogy segítettetek felállni. -Méltóképpen fel tudunk készülni?

Amikor gyermekek versenyeznek, az indítás szavai ezek: vigyázz, kész, rajt, tűz! Mindegyik fontos, és szükséges, hogy fel tudjanak készülni az indulásra. Nemcsak a lányok, hanem a fiúk is. Ahogy szerintem az ünnepre sem csak a nők, hanem a férfiak is készülnek, méltóképpen felkészülhetnek. Amolyan emberi keretek között és amolyan emberi léptékek szerint méltóképpen. Töredezett, tökéletlen és néha abszurd is a mi méltóképpeniségünk. Több benne az igyekezet és a vágyódás, mint a tökéletes teljesítmény és célba érés. -Méltóképpen felkészültünk?

Nincs más jó, csak Isten, és nincs más méltó, csak Krisztus, akiről a mennyben kijelentetett, hogy "Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást." (Jel 5,12). A méltóképpen kifejezést úgy értelmezem, hogy krisztusian. Jézus is előkészítette az ünnepet tanítványaival, előre tisztázták a hol, mikor, mit, kivel kérdések sorát. Nemcsak úgy rájuk szakadt az ünnep. De a külső körülményeken túl új belső tartalmat is nyert az ünnep Jézus által. Készen állunk MÉLTÓképpen, azaz KRISZTUSian, a szó tiszta értelmében SZERETve ünnepelni, azaz az új belső tartalmat érvényre juttatni?

"Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." (Jn 13,34)

Hozzászólások