Kondor Péter békéscsabai lelkészt választották a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Déli Egyházkerületének új püspökévé – közölte az Evangélikus Információs Szolgálat hétfőn az MTI-vel.
Az új püspök a májusban nyugdíjba vonuló Gáncs Pétert váltja a Déli Egyházkerület élén. Kondor Péter megválasztása után azt mondta, az új szolgálat „nagy megtiszteltetés, de kihívás” is, hiszen olyan elődök nyomába kell lépnie, akik rendkívül sokat tettek az egyházkerületért. Reményét fejezte ki, hogy a püspökváltás „nem jelent majd nagy változást”, inkább csak „hangszínváltást” az egyház életében – olvasható a közleményben.                           KONDOR PÉTER AZ ÚJ EVANGÉLIKUS PÜSPÖK - magyaridok.hu

Sőt, akár azzal a kérdéssel is kezdhetjük a püspökválasztás hírére való reagálást, hogy az egyház esetében beszélhetünk-e egyáltalán hangszínváltásról, mint tudatos koncepcióról vagy indokoltabb lenne inkább a hangszínváltozás-kifejezés, ami a folyamat természetességére utal inkább, ugyanis minden embernek más a hangszíne, tehát azzal hogy új püspök kerül egy egyházkerület élére, s ahogy megszólal, már változott a hangszín... Nos, a mai reposztban erről szeretnék röviden és halkan „hang-oskodni”...

 

 

Érdekes az egyházra vonatkoztatni a hangszín hangtani, tudományos definícióját, miszerint az a hang egy pszichoakusztikai jellemzője, amely minden tulajdonságot magába foglal, ami nem a hangmagasság vagy a hangerő... Igen, itt arra a szubjektivitásra gondolok, hogy mi megy át, mit hallanak ki az emberek az egyház beszédéből, énekéből, zajából, hangjából... A hangszínt leginkább a hangkeltésre használt eszköz tulajdonságai határozzák meg, a hangszereknél annak anyaga, formája, megszólaltatásának módja, az emberi hang esetén pedig a hangképzőszervek egyéni, anatómiai jellemzői... Azt is tudjuk mindannyian, hogy egy hangban legtöbbször nem egyetlen frekvencia van jelen – ez esetben beszélünk egyébként tiszta, szinuszos hangról, amit pl. a hangvilla bocsát ki magából, ez az alaphang egyházi értelemben jelentse Jézus Krisztus hangját...! – hanem a valóságban inkább összetett hangokról beszélünk. Így a hangszín attól függ, hogy az alaphang megszólaltatásakor a felhangok (vagy más néven részhangok) milyen erősséggel szólalnak meg. Ha a felhangok egész számú többszörösei az alaphang frekvenciájának, akkor harmonikus a hangzás, eltérő esetben diszharmonikus felhangról, azaz zajról, zörejről, hangzavarról stb. beszélünk...

Igen, az egyház esetében ez a nagy kérdés, hogy mi mit teszünk rá az alaphangra...? Milyen egyéni, felekezeti, közösségi, társadalmi „színezetet”...? Modernebb vagy tradicionálisabb lesz a hangzás...? Vagy ami az evangélikus testvéreknél talán leginkább megüti a füleket, szíveket, hogy „katolikusabb” vagy „evangélikusabb” lesz a hangszín...? Különösen is fontosnak tűnik így a nagy jubileum utáni esztendőben... A felhang-kifejezésnek azonban van egy legalább ennyire, ha nem még fontosabb „felhangja”: nevezetesen, hogy mennyire tudunk „fölé menni” a megszokott egyházi, társadalmi, mindennapi élet alaphangjának...? Mennyire tudunk még lelkibb, krisztusibb, Istent dicsőítőbb, a földi keretek helyett a mennyei világra koncentrálóbb hangot megütni...? Nos, engem igazából ez érdekelne, hogy erre nézve van-e mondjuk az újonnan megválasztott püspöknek egy kidolgozott és átimádkozott programja, forgatókönyve vagy ha úgy tetszik, kottája...?

A felhangokat részhangoknak is hívják, s ennek is van számunkra tanulságos kicsengése... Ugyanis ebből az elnevezésből jobban kitűnik, hogy a felhangok, részhangok részei a hangnak, vagy – Jézus Krisztusra vonatkoztatva – a Hangnak, önállóan, külön ezek nem hallhatók...!  Pedig de sokszor megtörténik, hogy mi csak a saját szavainkat, érzéseinket, gondolatainkat szeretnénk hallatni és így a mi „ré(s)zhangjaink” elnyomják az Isten halk és szelíd hangját... Úgyhogy be is fejezem... Azért még annyit szeretnék én is leírni, hogy Kondor Péternek, az Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület újonnan megválasztott püspökének életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kívánom, s azt, hogy szavaival, tetteivel, munkájával ne csak hangszínváltozás, hanem valóban hangszínváltás történjen!