"...A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem."
(Bibó István)

Versek, idézetek - oktober23.kormany.hu

Ünnepnap, megemlékezés, erőmerítés, visszatekintés, előrelépés, közös tér, közösség, gyülekezés, elgondolkodás.

Ünnepnap, szabadság, sóhajtás, büszkeség, zászló, megújulás, hálaadás, jelszavak, együtt lépés.

Ünnepnap, évezrednyi történelem, lyukas zászló, fennköltség, reménység, ragaszkodás, megnémulás, bizonyosság, félelem nélküliség.

Nemzeti ünnepeink olyan forradalmakat és szabadságharcokat idéznek elénk évről évre, amelyeket külső hatalmak elfojtottak. Hát nincs nekünk semmi győztes a múltunkban? - kérdezhetnénk sóhajtva. De ne kérdezzük! Vereség helyett bátorság, félelem nélküli belső szabadság és tettrekész akarat álljon a középpontban. Erre volt szükség nemcsak 1956. október 23-án a műegyetemen, hanem 1848. március 15-én a Pilvaxban, 1703. május 6-án a breznai kiáltvány kiadásakor, vagy annak előtte 1456. július 22-én Nándorfehérvárnál. Bátorságra, félelem nélküli belső szabadságra és tettrekész akaratra minden időben, azaz MA IS szükség van.

Szükség van korunk kiáltóira, akiknek TETTE TANÚSKODIK arról az Úrról, aki valóban meg tud szabadítani félelemtől és aggodalmaskodástól, s ezzel egy időben derűssé és hálássá is teszi szívünket.

Tegnap láttam őket. A Pro Pannonia Reformata díj átadásán. Megöregedtek a tanúskodás ideje alatt, ennek ellenére ma is a frissesség szeleként hatottak. Gondnokok, lelkipásztorok és tanárnő példáján keresztül sorakoztatta elénk Isten, hogy a félelem nélküli szabadság nem más, mint cselekvő bizonyságtétel Őróla. Abban a korban, amikor indaszerűen vette körül az embereket "a rendszer", hogy elszakíttassanak az egyháztól, akkor ők a szabadság ízét jelentették sokaknak. Amikor az emberek java része zsebét tömte és saját kétszintes házát építette, akkor ők templomot és tornyot építettek a szabadító Istennek gyülekezetüket szem előtt tartva.

Ránk is így van szükség: bátran, félelem nélküli belső szabadsággal és tettre készen. Hétköznapokon, ünnepnapokon és világrengető napokon is. Nem azért, mert máshol nem állnánk meg a helyünket, vagy mert nélkülünk nem lenne nép a Kárpát-medencében. Hanem mert ez a hazánk, amit Isten nekünk ajándékozott. Érzed-e, hogy szükség van ránk? Hogy itthon van szükség ránk? Hogy ránk itthon szükség van? A földön, amelyből vétettünk.