Most hát
boríts be minket, Istenünk, reményruhába
őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni    

Áldások imakozosseg.h

legyen életünk a halálból életre támadás példázatává
és minden értelmet meghaladó békességed
amely
mélyebb kétségeinknél
erősebb hitünknél
határtalanabb reménységünknél

őrizze meg szívünket bátor bizalomban
gondolatainkat őszinte nyitottságban
tetteinket igaz mozdulatokban

életünket, egész valónkat
Krisztus Jézusban
az értünk jött Kegyelemben      Varga Gyöngyi


Isten népe az ígéret és a beteljesedés népe. Isten népe alatt érthetjük az Ószövetség és az Újszövetség népét. Az Ószövetség ígéretekben gazdag. Az Újszövetség éppen az Ószövetség ígérete egy részének beteljesedése. Annak van beteljesedés, akinek van ígérete. Ezt csak az értheti meg és élheti meg, aki az életét az ígéretek szerint hajlítja, formálja, alakítja a beteljesedés felé. Olyan ez, mint egy öntőforma kialakítása. A megfelelő időben kitölti Isten. Aki az ígéretet elfogadja, az majd hozzá megkapja a beteljesedést is. 

Az ígéret és beteljesedés közötti időben pedig segítségül adatott a hit, remény és szeretet. Erről lehet megismerni az ígéret és beteljesedés népét.

Jézus születése is egy ígéret beteljesítése. Ézsaiás próféta szerint:  "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!" (Ézsaiás 9, 5-6) 

és

Lukács evangéliumában: "Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:  üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."  (Lukács ev. 2,10-13)

Nem a teljes ígéret és nem a teljes beteljesedés. Isten nagy szabadító tervében egy részlet, de fontos részlet.

Jézus születése ígéret beteljesedése egyes emberek életében is. "És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek." (Lukács ev. 25-31)

Nyilván folytathatnánk a sort Jézus megváltó kereszthalálával, dicsőséges feltámadásával, mellyel a Gonosz feletti győzelmét mutatta meg Isten, és a Biblia és a történelem hit, remény, és szeretet hőseivel, akik várták Isten ígéretének beteljesedését és terhet viseltek ezért, hogy az életük kirajzolja Jézust, aki a Krisztus. 

Itt és most bízzunk Abban, aki akkor és ott Jézust helyezte el a történelmünkbe, hogy örök jelként mutassa Isten figyel gyermekeire, az ígéret és beteljesedés gyermekeire! Éppen Jézusban kaptuk azt a lehetőséget, hogy beléphessünk Isten ígérete és beteljesedése gyermekeinek közösségébe.

Ma ezért ez áldás. Megmaradjunk végig - a végig!

 

 

Képgaléria: