"Gulyást nemcsak felesége, hanem több kollégája is az ország elhagyására kérte. Sokaknak segített átszökni, de ő maga nem ment, pedig egy lovaskocsi várt rá a parókia előtt. Számára ez egy tudatos döntés volt: „Magyar ember nem hagyja el a hazáját! Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!” – mondta feleségének. Biztos volt ártatlanságában, hiszen a lincseléstől mentett meg egy államvédelmis határőrt. 1957. február 5-én tartóztatták le, éppen a 39. születésnapját ünnepelték. Családjától elbúcsúzott, három kislányát ekkor látta utoljára." 

Gulyás Lajos emlékezete www.refdunantul.hu

"Miért pont Gulyást végezték ki? – tehetjük fel a kérdést. Hiszen a törvényes rend pártján állt, elutasítva az önbíráskodást. A mosonmagyaróvári sortűz után megmentett egy határőrtisztet, máskülönben a feldühödött tömeg meglincselte volna az államvédelmi hadnagyot. Ez a bíróságon nem számított! A szovjet vezetés által kinevezett Kádár-kormány célja az „ellenforradalom” mítoszának megteremtése volt. Ehhez Gulyás Lajosra is szükségük volt! Hogy példát statuáljanak! A Nagy Imre-per vidéki főpróbájaként értelmezhető győri perben, a Földes Gábor és társai ellen folytatott eljárás során, az „egyházi reakciós” szerepét osztották rá. Így az ügyében született kegyelmi kérvények mit sem számítottak"


 

Hát legyen. Október 26. Mosonmagyaróvár. Sortűz. Halottak. Csak példaképpen: 

Neuberger Flóriánné Rácz Margit háztartásbeli, mosonmagyaróvári lakos. Tüdőlövés. Élt 39 évet.
Őri László műszerész ipari tanuló, mosonmagyaróvári lakos. Koponyaalapi törés. Élt 15 évet.
Paár Jenő villanyszerelő ipari tanuló, mosonmagyaróvári lakos. Haslövés. Élt 16 évet.
Pandúr György géplakatos, mosonmagyaróvári lakos. Fejlövés. Élt 31 évet.
Pápai Ferenc segédmunkás, mosonmagyaróvári lakos. A bal láb roncsolt sérülése és törése miatt a győri kórházban halt meg. Élt 19 éveet.
Pichler Béla géplakatos, mosonmagyaróvári lakos. Gyomorlövés. Élt 26 évet.
Pintér Gizella főiskolai hallgató, iváni lakos. Haslövés. Élt 19 évet.   hu.wikipedia.org/wiki/Mosonmagyar

Elmenekült lövető (Dudás határőr százados). Népharag. Lincshangulat. Református lelkipásztor.

Megmentett tiszt. Református lelkipásztor. Neve Gulyás Lajos.

Ki is volt Ő?

Esztergom vármegye Kisújfalu községben született 1918-ban. Teológiát tanul. II. Világháborúban volt "angolbarát kommunista", akit le is tartóztatnak. Háború után Független Kisgazdapártban politizál. A kommunista hatalomátvétel után 1948-ban már nem politizál, sőt Levélre költöznek Balatonszepezdről. "A hatóságok zaklatásait Levélen sem tudta elkerülni, még püspöke is felfüggesztését javasolta. „Megalkuvás és Krisztus ügyének elárulása az egész vonalon!” – jellemezte Gulyás a helyzetet naplójában. Nehéz időket élt meg a szolgálatban, 1948. december elején írta a következőt: „Hittanóráim voltak Levélen, de nincs lelki erőm a szolgálathoz! Egyedül maradtam!”

"A forradalom kitörésének híre Csehszlovákiában érte. A felvidéki rokonság és a barátok próbálták marasztalni, de ő mindenképpen jelen kívánt lenni, bízva a változásokban. Motivációit ismerve, másképp nem is tehetett volna! Néhány évvel korábban ezt jegyezte fel naplójában: „33 éves vagyok. […] Családomnak élek, s nemzetem halódik. Istenem, adj lehetőséget a népemért való szolgálatra!”

Innentől ismerjük a történetet. Október 26. Mosonmagyaróvár. Sortűz. 

1957. december 31-én három társával együtt felakasztották.  (Tihanyi Árpád győri tanár, Zsigmond Imre földműves, és Kiss Antal fűtő) A kivégzés napján Győrben motoros járőrök cirkáltak és félelemmel teli némaság uralta a várost. 

"Körülvettek volt engem
a halálnak kötelei és az
álnok embereknek árvizei
rettentnek vala engemet."

(Zsoltárok Könyve 18.)

Előző nap egyházi vezetők, köztük a korábban Gulyás kegyelmi kérvényéért közbenjáró Bereczky Albert püspök is, magas állami kitüntetést vettek át a Parlamentben.

A kádári diktatúra a társadalom alapegységébe, a családba hatolt be: elvette a férjet és az édesapát. Az „ellenforradalmárnak” bélyegzett édesapa miatt a rendszer megbüntette a gyermekeket is. Gimnáziumba nehezen jutottak be, de egyetemre vagy főiskolára egyiküket sem vették fel.

 

linkajánló: 

A két link látszólag nem függ össze, de nagyon is létezik összefüggés

Nem bűncselekmény, ha levágják a lakatot a bringáról, majd elviszik! index.hu/kerekagy

Az orosz köztévé szerint a CIA szervezte az 1956-os forradalmat mandiner.hu/     Havas Szófia is kapható egy kis gyalázkodásra, ha ütni kell bármit, ami magyar, ami haza. Ugyanolyan érthetetlen, mint az előző cikk.