Az ARD Berlini jelentés című műsorában Angela Merkel német kancellárt kendővel a fején, a Reichstag körül emelkedő minaretek előtt ábrázolták, aminek láttán a közszolgálati televíziót felháborodott nézői levelekkel kezdték el bombázni. A képet az ARD szatírának szánta, magyarázta a tévé sajtóosztálya, sajnálva, hogy a nézők nem értették a viccet.

Az első csadoros Bundesmutti  - Index.hu

 Nagy erény a politikában a felejtés. Meg amúgy is. Erre építenek sokan, a rohanó világban kevesen emlékeznek ígéretekre, fontos kijelentésekre, esetleg emberek sorsát meghatározó döntésekre.

Amikor politikai döntések születnek, részben értékelvűek, részben pedig számítóak, hiszen a demokrácia előnye az, ami a hátránya is: négyévenként megméretik az embernek fia vagy leánya. A megmérettetés viszont nem a teljesítmény, hanem a politikai szimpátia alapján történik, azaz a bukás vagy nyerés a szavazó polgár döntésére van bízva. Vagyis az értékelvűség alá van rendelve a népszerűségi mutatóknak.

Németországban látszólag a politika sokáig elvált a közhangulattól. Már unalmas is erről beszélni. Aztán felütötte fejét az elégedetlenség. Kezdetben kirekesztősdíjt játszott a politikai közbeszéd, később, ahogy a német Mitbürgerek is kezdtek elégedetlenségüknek hangot adni, változni kezdett a hangulat anélkül, hogy a korábbi szókészletet lényegesen lecserélte volna a politikai elit. Legutóbb a kancellárasszonyt is elérte a média humora: csadorban ábrázolták, mögötte a minaretekkel övezett Bundestaggal.

A német kancellárasszony emblematikus személyiség. Evangélikus lelkész lánya keletről. Karrierje mégsem bicsaklott sosem, hiszen először tudományos kutatói pályát futott be, később a politikában is megtalálta a helyét. Kettős karrier van mögötte. Anyagi gondjai nemigen lehetnek. A karrier viszont nem engedett helyet a családnak. Van egy rejtőzködő férj és nincs gyerek. Egy évekkel ezelőtti cikkben a Spiegel a német nőtípus megtestesítőjének írta le kérdőjellel, vajon ez a német jövő? Karrier gyermek nélkül?

A mélypszihológia területére tartozik, hogy egy gyermektelen, de sikeres karriert befutott nő, aki nem hagy senkit maga után egy sikeres országban, az általa elmulasztott utódláskérdést miként igyekszik megoldani. Angela Merkel hallgatag, kiváró, már-már az emlékezetvesztésre játszó politikus. Érdekes, hogy a totalitárius diktatúra általa is átélt rémtetteivel való szembenézés mennyire kevésbé foglalkoztatja. Pedig neki lehetősége lett volna e rendszerhez kötődő rémtetteknek az európai emlékezetbe való bevitelére. Nem tudni, miért maradt el.

Az emlékezet az igazság része. Az emlékezet isteni kötelezettség, hiszen a nép (Isten népe) sorsa sosem elválasztható a kijelentés igazságától. Mózes ezt hagyja örökségül Izrael fiainak, Jeremiás ezért az emlékezetért szenved.  Nehemiás az Istenre való emlékezetben épít második hazát és templomot, s Jézus is emlékeztetésül és gyógyításul rendeli az úrvacsora sákramentumát (szentségét).

Az emlékezet kultúrája a keresztyénség biblikus alapértékei közé tartozik. Az aktuálpolitikában nehéz megjelenni ennek. S mégis váratlanul szokott visszaköszönni. Valami hasonló indult meg az európai gondolkodásban. Európa emlékezni kezd keresztyén gyökereire, a keresztyénségből fakadó értékeire. Néha a politikai fősodor ellenében is.

Európa az emlékezetet a jövő építésére fordíthatja, ha bátor lesz nemcsak önreflexióra, hanem a kívülről jövő kihívások lelki és szellemi értékrendjéből fakadó kritikai megnyilvánulásra.

Az egészséges ellenállás az élet jele minden szervezetben.

Hozzászólások