A flamand régió médiaminisztere betiltaná a közszolgálati televízióban az "elavult" üzenetek közvetítését. ... Az a tény, hogy egy régi könyvből származik a gondolat, még nem indokolja, hogy a társadalmunk tagjainak ilyesmiket kelljen hallgatnia – így reagált Sven Gatz liberális politikus egy katolikus miseközvetítés egyik mondatára. ... Felül kívánom vizsgálni az összes technikai lehetőségét annak, hogy megoldást találjunk azok számára, akik szeretnének bekapcsolódni hetente egy misébe, de nem tudnak eljutni személyesen templomba. Ez viszont nem lehet érv az adófizetők által finanszírozott közvetítések megtartása mellett 

Kiakadt a Biblia szövegén egy belga politikus szemlelek.blog.

A Bibliából származó mondat ütötte meg a politikus fülét. Nem tetszett. Ezért megpróbálja megkeresni azt a megoldást, ami mindenkinek jó lesz. Nyilván nem mindenki tud templomba menni (itt éppen misére, lévén római katolikus misén hangzottak el az Efézusi levél 5. fejezetének sorai a nők és férfiak, feleségek és férjek viszonyáról, engedelmességéről, szeretetéről,  stb...), ezért valamit úgy kell kitalálni, hogy az otthonmaradó meghallhassa, de mások ne. A köztévén, a köz műsor időben ne legyen ilyesmi. Elavult gondolatok. Legalábbis az adófizetők pénzén ne. 

Ki dönti el, hogy az adófizetők pénzén mit lehet közvetíteni, kimondani, megmutatni? Hiszen adót fizet a szerencsétlen római katolikus is, meg a protestáns, meg az ateista, a hindu és sokan mások. Bármelyik azt kéri, hogy a politikus pártja ostobaságokat beszél, ezért nem kellene nekik műsoridőt adni, akkor ez megtörténhet. Mert ugye az adófizetők pénzéből ne. 

Ki dönti el, hogy mi az ostoba, elavult? Nem inkább arról van szó, hogy valami nem egyezik az értékrendemmel, vagy felfogásommal és ezt nem bírom elviselni. Netalán még nem is szeretem őket.? Ahogy Hillary Clinton a választások alatt már pedzegette, ha ő lesz a megválasztott elnök, akkor az egyházaknak változtatni kell a felfogásukon (értsük itt alatta a hitelveiken, dogmatikájukon, gyakorlatukon). Még egyet is értenék azzal, ha azt mondja, hogy az egyház a saját bűneivel nézzen már szembe és változtasson, hogy hiteles legyen. De nem ezt mondta, hanem majd ő kikényszeríti az elveik megváltoztatását. Mert már modern időket élünk. Másképpen gondolkodunk. ( némi cinizmussal, hogy "istenük leszek" szavakat adhatom Clintonné szájába.) Vagy ahogy a tálibok és IS katonái a bálványnak tartott kultúrkincseket elpusztítják. Ahogy anno mondjuk Savonarola is tette Firenzében, amikor az alkotások elégetésére biztatott.

A belga politikus első felindulásában azt mondja a Bibliára, az olvasóira, misére járókra, esetleg Krisztushoz tartozó emberekre, hogy ez nem tarthat igényt közfigyelemre, tehát nem közérdek. Nyilván a Biblia egy bizonyos mondatán indult meg. Ilyen elavultat soha többé.

Értékelem az igazságtudatát, a buzgóságát, az adófizetők megsegítésére és védelmére tett gesztust. Vajon küzd a hazug reklámok ellen is, vagy az internetes kamukkal? Bocsánat. Az nem biztos, hogy az adófizetők pénzén megy. Akkor meg már szabad? Ha megfizetik, akkor mindent lehet? Tulajdonképpen akkor ha a római katolikusok fizetnének, akkor mehetne minden, sőt még pornót is közvetíthetnének. Miért ne? Nem az adófizető fizeti.

Ne beszéljünk mellé. Egyes emberek elgondolása szerint arról van szó ebben a nagy szabadságban, hogy ami nem tetszik, vagy nem fér össze a vélt szabadság eszményével, azt nyugodtan, minden lelkiismeret furdalás nélkül el lehet tüntetni. De akkor az iszlám állam, a tálibok nagy szabadságban élnek.  

Végül a Bibliai szöveg.

a Szent István Társulat által kiadott Biblia szövege alapján:     Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Efézusi levél 5. 21-22

Házastársak intése ( Református)
21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak,  mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. 24 De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. 25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,  26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; 27 így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 28 Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. 29 Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, 30 minthogy tagjai vagyunk az ő testének. 31 „Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”  32 Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Efézusi levél 5.

 

 

 

 

Hozzászólások