A koronavírus debreceni megjelenése kapcsán rendkívüli sajtótájékoztatott tartott Debrecen Város Önkormányzata, a DKV Zrt., valamint az Inter Tan-Ker Zrt. (…) – Bízunk benne, hogy ezt a járványügyi helyzetet rövidesen le tudjuk zárni áldozatok nélkül. Nagyon vékony a jég a tájékoztatás kapcsán, hiteles és tartalmas, előremutató tájékoztatást kell adni, de egyben nem szabad pánikot kelteni. Azt gondolom, hogy a magyar egészségügy szakemberei tökéletesen ellátják a feladataikat, Debrecen városa rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ha baj van, akkor azt tudjuk mozgósítani. Mindenben követjük az Operatív Törzs utasításait, kéréseit. - hangsúlyozta Papp László polgármester a péntek délutáni sajtótájékoztatón.

Pánikkeltés helyett tájékoztatás - haon.hu

...szólt nálunk a vasárnapi igehirdetés március 15-én. Arról, hogy akié az információ, azé a hatalom..! Ennek igazát az is alátámasztja pl. hogy Magyarországon a forradalmak, nagy társadalmi változások mindig az információs központok nép általi elfoglalásával kezdődtek: 1848.március 15-én Landerer nyomdáját vették hatalomba, 1956-ban a rádiót, 1989-ben, az első szabad márc. 15-én pedig Csengey Dénes, az MDF akkori alelnöke a Magyar Televízió lépcsőjén állva, nagy tömeg előtt jelképesen a nép birtokába vette a tv-t! És vajon ma, az internet korában mi a helyzet? Kié az információ birtoklásának hatalma? Mindnyájunké! Ezért mérhetetlenül nagy a felelősségünk, mert az információkkal lehet élni és lehet visszaélni. Ez utóbbira a legaktuálisabb példa a jelenlegi koronavírusos helyzetben a rémhírek terjesztése és a pánikkeltés, bulvárlapok ellen már több büntető  feljelentést tett az Operatív Törzs. És hogy hogy lehet jól élni a hírekkel, arra nézve az Ószövetségben, József történetében, annak is már a vége felé találunk két esetet (I. Móz. 45, 16-28)...

Az egyik, amikor a fáraó udvarában hírt vettek József testvéreinek az érkezéséről. Elgondolkodtam rajta, hogy itt is mennyi rémhír bejárhatta volna ezzel kapcsolatban az egyiptomi birodalmat... „Hallottuk, hogy 11 erős férfi, idegenből jöttek, biztosan kémek, egy távoli, ismeretlen erős ország felderítői, jönnek majd a hadseregeik és el fogják foglalni országunkat...” - s tudjuk, hogy lett is volna ennek valamilyen alapja, hisz ez volt József első próbája testvéreivel szemben, hogy kémeknek mondta őket... Vagy: „Hallottuk, tolvaj banda... Még a „fáraóhelyettes” József ezüst kelyhét is ellopták, végigrabolják országunkat ezekben az ínséges időkben...” Ezt is tudjuk, József rejtette a kelyhét Benjámin zsákjába, az volt a második próba, mielőtt megismertette magát testvéreivel és megbocsátott nekik.  Itt pedig, a fenti igeszakaszban arról olvashatunk, hogy milyen pozitívan fogadták érkezésüket: a fáraó ajándékokkal halmozta el őket és meghívta apjukat is Egyiptomba, hogy a legjobb földeken telepedjen le József családja! Merthogy József miatt volt mindez a kedvesség, iránta való hálából, tiszteletből. Ami végső soron Istent illeti meg, hiszen Ő rendezte így az eseményeket, hogy mindenkinek jó legyen! Vajon tudjuk-e mi is, híreinkkel is, ebben a nehéz helyzetben is Istennek az egész világot irányító hatalmát hirdetni vagy egyszerűen csak megvallani, vagy beállunk a pánikkeltők népes táborába..?

A másik pozitív információátadás pedig akkor történt, amikor József testvérei már hazaértek Egyiptomból édesapjukhoz, s elmondták neki, hogy József él! „József még életben van, sőt egész Egyiptom fölött ő uralkodik!” El tudjuk képzelni, mennyire aggódott távollétükben fiaiért, különösen a legkisebbért, Benjáminért. Mint ahogy most is mennyien aggódnak szeretteik miatt, akik külföldön vagy veszélyeztetett területeken élnek. Jákób úgy tudta, József már meghalt, nem akarta Benjámint is elveszíteni. S most, hogy mondják neki az örömhírt, hogy József él, először nem is hiszi el. „Jákób szíve hideg maradt...” - milyen szépen fejezi ki a Szentírás csalódottságát, hitetlenségét, reményvesztettségét... Csak a szekérszámra való ajándék láttán hitte el, hogy valóban József (és a fáraó) küldhette ezeket... „József él és egész Egyiptom fölött uralkodik..!” - mondták a testvérek apjuknak az örömhírt, s arra gondoltam, hogy valami hasonló jó információt kell nekünk,  keresztyéneknek is továbbadnunk a félő és hitetlen embertársainknak... Nevezetesen hogy Jézus él és uralkodik az egész világon!  Válsághelyzetben mutatkozik meg igazán, mit is ér a hitünk. Kiben hiszünk egyáltalán? Hiszünk-e a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztusban, aki azt mondta magáról, hogy „nékem adatott minden hatalom mennyen és földön..!? Március 15-én a magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, bár ezt is elnyomta a vírushelyzet. Petőfi egyik szép forradalmi versét mindnyájan ismerjük: „Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr...” (Föltámadott a tenger) A nép hatalmáról, uralmáról, a demokráciáról van itt szó, de tudjuk, hogy a nép („az istenadta nép...”) hatalma mennyire labilis, bizonytalan, milyen könnyen vissza tud élni vele, például az információ birtoklásának hatalmával... Mi akkor tudunk helyesen élni vele, ha a világot irányító Istenre és a feltámadt, élő és uralkodó Jézus Krisztusra tudjuk irányítani embertársaink figyelmét. Tudjuk..?