Miről szól az evangélium? Hogyan tudnánk összefoglalni pár percben a Biblia lényegét annak, aki még sosem hallott róla? A Cru – Egyetemi Hadjárat Krisztusért (Campus Crusade for Christ) nemzetközi keresztény ifjúsági szervezet nagy sikerű videójában a modern kor díszletébe helyezte a megváltás történetét, így egy friss és mindenki számára érthető alkotást hoztak létre.

Miről szól az evangélium? - kotoszo.blog.hu

Még teológus koromban hallottam egy bibliaiskoláról, ahol a résztvevőket különböző feladatokkal készítették fel arra, mit tegyenek és mondjanak akkor, ha találkoznak valakivel, aki még soha nem hallotta az evangéliumot. Egyik gyakorlatuk abból állt, hogy röviden, tömören foglalják össze: miért kellett Jézusnak eljönnie közénk? Az idő, amely ehhez rendelkezésükre állt, csupán annyi volt, amíg egy meggyújtott gyufaszál le nem égett. Talán még egy perc sem. Mit is lehet ennyi idő alatt mondani? Persze, a lényeget. Azt, ami semmiképpen nem elhagyható. De hogyan lehet összefoglalni a megváltás csodálatos tervét?

A Zuhanó tányérok című film kicsit hosszabb. Pár másodperccel több, mint négy perc. Célkitűzése azonban ugyanaz. Elmondani, miről szól az evangélium. A filmet egy nemzetközi keresztyén ifjúsági szervezet készítette. Mondhatnánk, hogy elsősorban a fiatalokat szólítja meg. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a mai embert. Bárkit, aki körülöttünk él. Aki hozzászokott ahhoz, hogy gyorsan váltakozó képeket lát. Akit nem zavar, hogy rövid idő alatt nagyobb mennyiségű információt kell befogadni és feldolgozni.

A film négy percben beszél arról, hogyan teremtette Isten az embert az önmagával való szeretetkapcsolatra, szoros közösségre. Majd egészes látványos képpel (a tiszta vizet valami fekete folyadék szennyezi be) mutatja be a bűn rontását, erejét és hatalmát, amely mindent tönkre tesz és amelynek a halál a következménye. És amikor már úgy éreznénk, hogy nincs lehetőség ebből az állapotból kiszabadulni, minden reménytelen, jön a nagy váltás. Hallunk Jézus érkezéséről, haláláról és feltámadásáról, arról, hogyan változtatott ez meg mindent, hogyan lett a halálból élet, hogyan állt helyre mindaz, ami úgy tűnt, végleg elromlott és elpusztult.

Nyolcadikos hittanosaimmal néztük végig a Zuhanó tányérokat. Értették, amiről szólt. Elmondták azt is, hogy kiben melyik kép maradt meg leginkább. Volt, aki a zavarossá, átláthatatlanná váló pohár vízről beszélt. Többen említették a hervadó virág képét, a benne rejlő szomorúságot, fájdalmat. Majd örömmel mondták: milyen jó, hogy láthatták azt is, ahogyan ez az elhaló virág életre kel, vagy az égő fa újból ép és egész lesz. Természetesen a film címe alapján látta valaki meghatározónak azokat a képeket is, amelyeken az egyre gyorsabban, egyre nagyobb számban zuhanó és széttörő tányérok láthatók és ennek ellentétjét: ahogyan a törtből ép és egész lesz. Beszédesek és érthetők tehát a képek, amelyeket használ ez a film.

Ha végignézzük – akár egyedül, akár másokkal együtt – találhatunk benne olyan részeket, pillanatokat, mozzanatokat, amelyeket érdemes használnunk, amikor az evangéliumról beszélünk. Nem árt néha frissíteni azt a készletet, amellyel gazdálkodunk – lelki értelemben. Lehet, hogy a körülöttünk lévők és mindazok, akiket megszólíthatunk egy-egy alkalommal, fogékonyabbak ezekre, mint a már nagyon jól (szinte unalomig ismert), állandóan ismétlődő, megszokott kifejezésekre.

Másrészt, érdemes végiggondolnunk: számunkra mi a legfontosabb, kihagyhatatlan része az evangéliumnak? Mire helyezzük a hangsúlyt? Isten eredeti tervére és szándékára? Arra a szépségre, tökéletességre, egyensúlyra, ahogyan ő megteremtette a világot és benne az embert? Vagy a bűn rontását hangsúlyozzuk? A következményeket, amelyekkel szembesülünk nap mint nap, az élet minden területén? Esetleg a megváltás ténye van a középpontban? Vagy annak a helyreállított életnek a szépsége, különlegessége, ajándéka, amelynek a részesei lehetünk?

Végül pedig egy kérdés: mennyire igaz ránk az, amiről Péter apostol ír levelében: „… legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3:15.) Akkor leszünk készen és készek erre, ha időről-időre megfogalmazzuk: ha most lehetőségem lenne bizonyságot tenni, mit mondanék? Miről szól az evangélium?