A Zsinati Iroda a zs-133/2007. számú zsinati határozat lapaján (http://www.reformatus.hu/adattar/torv/zsinhat_egyhfohatigkiad.htm) egyházfőhatósági igazolást írásbeli kérelem alapján ad ki, melyet szolgálati úton, az esperesen keresztül kell felterjeszteni.

Az egyházfőhastósági igazolás rendje - refdunantul.hu

Csak mondom, hogy hogyan nehezítsük meg önmagunk dolgát. Olyan szabályokat kell hozni, ahol sokszemélyes az ügymenet. Ezáltal pedig távol áll az élettől és a mai gyors ügyintézés lehetőségétől. Papírok országa Magyarország. S münk es beállánk mögé.
Leírom újra történetünket. Nem is tanulságul. Csak úgy. A 21. századnak.

Pályázni lehet a reformáció esztendejében. Sok mindenre. Kisebb és nagyobb összegekre. Pályázathoz igazolni kell. Igazolni kettősen kell. Sőt kétszer kettősen: egyszer az egyház magyar református zsinati illetékes hivatalának, aztán a pályázat bíráló aláírás mintája ugyancsak kettős követelményének. Ügyvédileg vagy közjegyzőileg. Vagy más módon igazolva. E második az elsőből fakad, mert ama szent főhatósági igazolás a fundamentuma minden világ előtt igazolandó egyháziasságnak.
Egyházi igazoláshoz a következőképpen lehet jutni:
1. Gyülekezet lelkipásztora kéri az esperest az egyházfőhatóság igazolás megszerzésének lehetőségéről. Az csak a letölthető nyomtatványon érvényes, így az esperes, amely az egyházkerületi honlapról tölthető le.
2. Lelkipásztor letölti, elküldi, esperes ellen jegyzi és kéri a zsinati illetékes osztályt annak megadására. Zsinati osztály jelzi, hogy nem jó a nyomtatvány, újat küld, nyilatkozati kötelezettségekkel.
3. Lelkipásztor keresi a gondnokot, gondnok a kenyerét. Sajátját és a családét. Merthogy nem nyugdíjas. Így jár az a gyülekezet, amelyik nem nyugdíjas gondnokot választ.
4. Lelkipásztor ügyvédet keres, aláírás mintát szerez. Keresztyéni szeretetért vagy pénzért. Gondnok nincs vele, mert kenyerét keresi. Gondnok mikor ideje lesz, ügyvédet keres, és aláírás mintát készíttet.
5. Alkalmas hajnali órában gondnok az előkészített iratokat aláírja.
6. Lelkipásztor újra elküldi szolgálati úton esperesnek, aki szolgálati úton továbbítja. Majd az egyházközség feltéve, ha megfizetve találtatik minden kötelezettsége, úgymint nyugdíjjárulékok, kötelező persely, zsinat által kötelezően előírt egyéb, stb., megkapja a kettős aláírású igazolást, amit elküldhet.
7. Hiánypótlás esetén megint egyeztetni kell és várni egy alkalmas hajnali órára, amikor újra ketten aláírhatnak egy dokumentumot. Ketten, akiket igazolnak újra és újra a fent leírt módon a zsinat hevataljai.
8. Ekkor a lelkipásztor szent kötelezettségeinek megfelelően borítékba rakja a megszerzett irathalmazokat és elküldi a pályázat megnyerésének vagy a megnyert pályázat pénzutalásának reményében.
És ezután kezeit összekulcsolva előveszi a héber Bibliát, mellé teszi a Pesitát és Harnackot, meg az ATD kommentárt és kikapcsolódásként lefordítja a 22. zsoltárt, merthogy a Dániel könyve több arámi betoldást is tartalmazván esetleg szövegfordítási nehézségbe ütközne.
A lelkipásztori munka túlontúl könnyű, ezért is helyeslem, ha megnehezítjük adminisztrációsan, mert akkor több tapasztalatot szereznek a világ dolgait illetően. Meg amúgy is, amit egy aláírással meg lehetne oldani, miért ne kettővel tegyük?
Tudom, mert meg van írva az törvénynek könyvében. Az MRE törvényének könyvében. Minek előképeként Mózes és Áron a pusztából visszatérve Egyiptomnak fáraójához kettős aláírással benyújták vala kérelmüket: bocsásd el a népet, különben írnokaidnak több munkát adunk!

 

Hozzászólások