Magunknak is feltettük a kérdést: vajon mi miért vagyunk keresztények? A kérdésre a 777 csapatának 7 tagja válaszol! Miért vagyok keresztény?

 MIÉRT VAGYUNK KERESZTÉNYEK? – A 777 SZERKESZTŐINEK VÁLASZAI 777

Ma a keresztyén szó ismét sok ember számára a szitok szavával egyenlő. Ez részben talán nem is a keresztyénségnek szól, mint inkább a keresztyén identitás összekapcsolása a politika (bármilyen unszimpatikus mozgalommal, gazdasággal, rendszerrel, kormánnyal, párttal) szereplőivel manipulatív, haszonszerző szándékkal. Tehát ha egy politikus hangsúlyozza a keresztyén identitását, de nem az identitás megélése miatt hanem szavazatszerzési szándékkal, és sokak számára irritáló módon cselekszik, akkor nem tesznek különbséget e kettő között, levonnak egy olyan tanulságot, hogy biztos azért, mert keresztyén. Innentől kezdve általánosítanak, hogy ilyen minden keresztyén. Vagy egyfolytában felszólítanak a politikai ellenfelek minden keresztyént, hogy határolódjanak el, és tegyék azt, ami szerintük keresztyén. Egy ilyen példa, amikor ismerősöm annyit posztolt, hogy Ózdon a keresztyének elzárták a vizet a cigánytelepen. Ebből azt volt igaz, hogy a telepen semmiféle víztérítést nem fizettek, de a kánikulában, vízhiányos napokon a közkutak vizét kis medencék feltöltésére, autók mosására is használták, nem csak főzni, inni, mosni és mosakodni. Ez a költségvetést és a rendszert megterhelte, ezért szűkítőket raktak a csapokra. Lassabban folyt a víz. Az önkormányzat döntéshozó tagjai között voltak keresztyén identitású emberek is. Ebből jött ez a megállapítás. Ki kellene irtani minden keresztyént, mondta egy borgőzös rádiós egy szép téli napon pár évvel ezelőtt. Miért utálom a Fideszt, pedig keresztyén vagyok, írja egy ismert blogger. A jobb jobb mondta egy ismert színész, aki szintén keresztyénnek vallja magát. Óriási zavar van a keresztyén identitás megfogalmazásában. A zavar érdekes módon a politikai és gazdasági mezsgyéken látszik kikristályosodni. A közélet minden rendű és rangú tagjai "ha keresztyén vagy akkor ... " szófordulattal próbálja a maga céljainak szekerébe fogni az amúgy is ezer sebből vérző, a zavaros világrendünkben sarokba állított és a világ folyamataiért felelős és amúgy is önmarcangolásra hajlamos keresztyén közösségeinket és tagjait. A gazdasági szereplők csak mosolyognak minden elvszerűségen és hitszerűségen, mert számukra nem jelent semmit. Ha más identitású ember hoz több profitot, akkor az ő szája ízük szerint tálalnak. 

Ebben a helyzetben nem tehetünk mást, mint megfogalmazzuk újból és újból az identitásunkat. Ezt teszik ezek az "újságírók", szerkesztők is. Ezt kell tennünk nap, mint nap nekünk is. Ott ahol vagyunk, élünk. Miért vagyok keresztyén?

Nézzük is meg a válaszadók gondolatait!

"szükségem van rá. Személyesen Rá – a mindenható, mindig jelenlévő Istenre, aki tökéletesen ismer és tökéletesen szeret. Annyira, hogy a legnagyobb kincsét – Jézust – is odaadta értem, hogy szabad legyek. Valódi szabadság, valódi szeretet, valódi élet – nekem elsősorban ezt jelenti a kereszténység." 

"Számtalanszor megéreztem már Isten őszinte szeretetét, amiben gondoskodás, figyelem, humor és rengeteg meglepetés van."

" Születésemtől keresztény vagyok, azonban az én életemben is elérkezett az a pont, amikor személyes és tudatos döntést hoztam Isten mellett."

"Keresztény családban nőttem fel, keresztény iskolákba jártam, ahol fokozatosan megtanultam, elfogadtam, hogy 2000 év alatt a kereszténység sok vihart vészelt át, sok emberi gyarlóság miatt. Ekkor jött el a pillanat, hogy döntenem kellett: a vallásosságot választom, vagy a kapcsolatot Istennel („hitet”), akit addig személyesen nem ismertem, csak a bibliai történeteket."

"Születésemtől kezdve keresztény családban nőhettem fel, így olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a kezdetektől megtapasztalhattam, miért jó kereszténynek lenni. Mégis, gimis éveim alatt elérkezett egy pillanat, amikor tudatosult is bennem, hogy miért jó Jézust követni. ... Ezt szerintem nem lehet szavakkal leírni. Ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia. ... El se tudnám képzelni, hogy ezek nélkül teljes életet élhessek."

"A keresztény szó jelentése az, hogy Krisztus-követő, tehát mondhatni az a kérdés az, hogy miért követem Krisztust. ... Számomra kereszténynek lenni nem feladat, hanem hatalmas kincs és felelősség: terjeszteni az örömhírt, hogy Isten nem mese, hogy Krisztus valóban legyőzte a halált, és mindezt miattam és miattad is!"

"Azt, hogy keresztény vagyok, az Isten kegyelmének tulajdonítom. Ajándék számomra, amit nem szabad elpazarolni."

A vélemények egybecsengenek. Beleszületni, és vagy személyes hitre jutni? Sokszor összefüggenek ezek, de mostanában elég sok olyan keresztyén embert ismerek, akik nem "beleszülettek", hanem "újhitűek", akiket Isten Lelke ragadott meg személyesen. 

Egy kis történet Boccaccio-tól. Dekameronban ír két barátról. Talán Párizsban élnek, egyikük zsidó és a másikuk keresztyén. Utóbbi állandóan kéri barátját, hogy keresztelkedjen meg, hiszen Jézus a zsidók Messiása is. Sokáig ellenáll, de egy szép napon azt mondja, hogy jó. De előbb elmegyek Rómába és megnézem hogyan élnek a vezetőitek, főpapjaitok. A barát itt megrémül. Ha elmegy Rómába nem keresztelő. De a zsidó barát hajthatatlan. Barátja izgatottan várja  a visszatértét. Mi volt? Mi történt? Hát mindent láttam. A kocsmákat, a bordélyokat, a simoniát, minden bűnt, amit ember elkövethet itt többszörösen jelen van. Szomorkodik a barát, nincs keresztelő. De ekkor mégis azt mondja  a hazatérő, hogy meg akarok keresztelkedni. Hogyan? Miért? Hát nem volt elég ezt látni? De. Ennek ellenére. Mert ennek ellenére ti itt vagytok és hitetek tiszta Istenben, és a Messiásban. Akkor ez az Isten igaz és valóban az övéit megőrzi. 

Gondolom itt elvárható a személyes válasz is a feltett kérdésre. Miért vagyok keresztyén? Mivégre... Erre régóta keresem a választ. Sokszor feleltem sokfélét. A legutolsót fogom leírni.

Azt gondoltam amikor konfirmáltam és amikor végre tetszettem hitre jutni, hogy szívességet teszek az Istennek. Itt vagyok, kéred, teszem. Lelkész lettem, szolgád lettem, beálltam. Ezért valami járna, nem? Fordítva ültem a lovon. Ma azt tudom mondani, hogy minden azért történt, hogy megmentsen és ne vesszek el. Azzal, hogy hitet ajándékozott, lelkipásztornak hívott, az volt célja, hogy a maga közelében tartson, mert nekem erre nagyobb szükségem volt. Most itt tartok. Nem én voltam a legokosabb, legalkalmasabb, a legjobb. Sőt! 

Ehhez ajánlom, nem először a "Levelek Jákób tiszteletesnek" című filmet. https://gloria.tv/video/4m2vx1dCmZRbBYPZap9ianQJ3?fbclid=IwAR1La_r9gOL5CQxpoL5qhIkt1QnzXt9f1P6ajd27H2dRxQrYY7SQ87ANAms

Ez persze nem azt jelenti, hogy aki nem keresztyén, nem hívő, neki nincs szüksége Isten kegyelmére, hívására. 

"- Buta vagyok én Karak?

- Nem vagy buta. Csak még keveset tudsz."