A gyerekek nagyon változatos okok miatt zokognak, amely igazán vicces lehet a felnőtt szemlélőknek. Íme néhány ezek közül:... Nem engedték, hogy megegye a labdát. ... “Rájött, hogy nem “anya” az igazi nevem.” ... Megtudta, hogy az apja nem veheti el feleségül. ... Nem engedték, hogy megegye a koszt. ... Nem engedték, hogy ez legyen a háziállatjuk. ... Ki akarták dobni a pelenkát a szemétbe. ... Megtudta, hogy házilag készült a leves. ... Nem engedték, hogy a konnektorba piszkáljon. ... Nélküle vették fel a macskapiszkot a földről. ... Fogat kellett mosnia. ... 

 25 nevetséges ok, amiért a gyerekek sírva fakadnak  tudnivalok.eu

Szimplán elegem van. Elegem van a nevekkel megterhelt izmusokból, skandáló tömegből, a migráns simogatókból és kergetőkből, az örök rinyálókból, elégedetlenkedőkből, az állandó talpnyalókból, a hatalom letéteményeseiből és várományosaiból. Elegem van a trollokból, újságírókból, fizetett hangulatkeltőkből, vagy saját jogon ostobákból. Elegem van az "xy elhagyta Magyarországot", "erről szól a karácsony" szövegekből. Elegem van a kettősmércékből, egyoldalú narratívákból, a terror utáni önigazolásokból, "én megmondtam", vagy "nem ezt akartam" egyszóval a közéletből. Siralmas ez.  A huszonegyedik század (XXI. sz.) élt 16 évet. El is temetem és meg is siratom. De sokáig nem ácsorgok ennél a sírnál. Mert valaminek történnie kell. Vagy elkezdődik a Huszonkettedik század (XXII. sz.), vagy valami fekete lyukon keresztül régmúlt időkbe bucskázunk, csak nem vihetünk magunkkal semmit, sem eszközt, sem tapasztalati emlékeket. Nincs is rá szükség, eddig sem használtuk. Meg is siratom.

Valami sokkal fontosabb van ennél. Van. Történik. Nap, mint nap. A világ, az univerzum legnagyobb tévedése és keserűsége egy-egy gyermeki sírásban manifesztálódik. És igen. Ezek valós tragédiák, még ha mosolygunk is rajtuk. Gondoljunk csak bele, hogy eltörik a sajtunkat, ki akarnak szedni a vécéből, a tesó is odaül reggelizi, a kutya útjában van a széknek, amit tolok. Nem lesz languszta, vagy homár rák háziállatom.

Ki akarták dobni a pelenkát.

Erről az egyszerű, nyers valóságról van szó. Ez legalább igaz. Szomorú, de legalább igaz. 

Egy gyermeksírás is írhat történelmet. Egy Betlehemben felfakadó első sírás. Melyet persze több is követ. Jézus megsiratja Jeruzsálemet: 37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 38 Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok.  39 Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! Máté ev. 23, 37-39

Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Lukács ev. 23, 31

Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Lukács ev. 23, 34. Nem is olyan nevetséges ez a sírás. Ne nevessük ki a gyermekeket. Sőt, apák és anyák, sírjatok együtt a gyerekeitekkel! Boldogok akik sírnak, mert megvígasztaltatnak. Máté 5, 4

Minden álságos dologgal szemben ez igaz. Karácsony. 

"üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." Lukács ev. 2,11

 

 

The Weeping Song


Go son, go down to the water
And see the women weeping there
Then go up into the mountains
The men, they are weeping too

Father, why are all the women weeping?
They are weeping for their men
Then why are all the men there weeping?
They are weeping back at them

This is a weeping song
A song in which to weep
While all the men and women sleep
This is a weeping song
But I won't be weeping long

Father, why are all the children weeping?
They are merely crying son
Oh, are they merely crying, father?
Yes, true weeping is yet to come

This is a weeping song
A song in which to weep
While all the men and children sleep
This is a weeping song
But I won't be weeping long

Oh father tell me, are you weeping?
Your face seems wet to touch
Oh then I'm so sorry, father
I never thought I hurt you so much

This is a weeping song
A song in which to weep
While we rock ourselves to sleep
This is a weeping song
But I won't be weeping long
No I won't be weeping long
No I won't be weeping long
No I won't be weeping long
 

Nick Cave: Zokogó dal


Menj, fiam, menj a folyóhoz,
látod, a nők zokognak ott,
aztán menj a hegyekbe fel,
zokognak mind a férfiak is.

Apám, miért zokog minden nő?
Sírnak a férfiakért.
Akkor mért zokog az összes férfi?
Hogy feleljen nekik, azért.

Ez egy zokogó dal,
amelyben zokogni lehet,
míg minden nő és férfi szendereg,
ez egy zokogó dal,
de én már nem sírok sokat.

Apám, miért zokog minden gyermek?
Ők csak pityeregnek, fiam.
Csak pityeregnek, apám?
A valódi sírás még előttük van.

Ez egy zokogó dal,
amelyben zokogni lehet,
míg minden apró gyermek szendereg,
ez egy zokogó dal,
de én már nem sírok sokat.

Ó apám, mondd csak, te sírsz?
Látom szemedben a könnyeket.
Nagyon sajnálom, bocsáss meg, apám,
nem gondoltam, hogy ennyire megsebeztelek.

Ez egy zokogó dal,
amelyben zokogni lehet,
míg álomba szenderülnek az emberek,
ez egy zokogó dal,
de én már nem sírok sokat,
de én már nem sírok sokat,
de én már nem sírok sokat,
de én már nem sírok sokat.