Tényleg „szent kötelessége”-e a nőnek a gyermekszülés, vagy Isten maga el tudja képzelni némely nők életét gyermek nélkül…?

Kötelesség-e a gyermekszülés? – index.hu/kötőszó. hu

Kötőszó: vagy. Vagy Isten maga el tudja képzelni? Igen. Isten sok mindent el tud képzelni. De mivel ennek az ismeretnek nem vagyunk birtokában, merthogy más képzeletével – Istenével kiváltképp – nem rendelkezünk, merészen állíthatjuk, hogy Isten annak ellenkezőjét is el tudja képzelni. Azt is, amiről azt gondoljuk, hogy elképzeli, illetve, amiről azt, hogy nem.
Én nem merészkedem az Isten-képzelgések területére, különösen, ha olyan „rázós” témáról van szó, mint a gyermekvállalás.

A téma „rázóssága” a mai közgondolkodásból, illetve a nyugat-európai világ értékfelfogásából ered.
Isten az élet istene. Ez azt is jelenti, hogy az élet pártján áll. Hiszen a teremtés teljességének lényege, hogy Isten a semmiből előhozza (megteremti) az életet, amit aztán rábíz az emberre, hogy „szaporodjatok, sokasodjatok”(1Móz 1, 28). Átadja a teremtő akarat lehetőségét az embernek. Hogy tovább adja az életet. Ez nem imperativus absolutus, hanem a teremtettségből fakadó szeretet felvállalása. Hiszen különbséget kell tenni a nem akarok gyermeket és a nem szülhetek gyermeket között. Az egyik választás, a másik adottság.
Nézzük ezeket külön-külön.
A választás, hogy akar vagy nem valaki gyereket, lehetséges, de ez nem Isten döntése, hanem az emberé. Férfié vagy nőé. Ezért nem is lehet Istenre vetni a felelősséget, mert Isten nem választott a teremtéskor az élet lehetősége vagy lehetetlensége között, hanem döntött az élet mellett. Vállalta azzal a kockázattal, ami a teremtéskor még nem volt nyilvánvaló, hogy az ember a neki adott isteni szabadsággal visszaélve az életet adó Isten parancsát szegi meg, amellyel az életet, az örökéletet eldobta magától. A Biblia tanúsága szerint Isten saját kényelméért sosem cselekedett az élet ellen. Sőt, amikor megharagudott a bűnre, irgalma felülírta a nagy romlást az élet fennmaradásában, mint Noé idejében. Amikor tehát választani kellett, a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetben is Isten az élet továbbadását választotta. A körülményekre való hivatkozás, a fáradtság, az isteni szándékkal való esetleges szembefordulás sem riasztotta sosem Istent, hogy ne találjon annyi jót, ami az élet továbbörökítéséhez szükséges. Egészen másról szól az a kultúra, ahol az önkiteljesedés fölébe kerekedik mindennek. Még az életnek is. Ami csak látszólagos, hiszen egy kulturális szindrómáról van szó, amely gyerektelenségi kultúrát bevándorlással fogja majd ellensúlyozni.
Az adottság, hogy valaki szeretne, de nem születik gyereke, egészen más helyzet. Isten megengedi, sőt próbára teszi nők és férfiak életét. De nem hagyja sosem válasz nélkül azokat, akik ezt az élethelyzetet a Teremtő kezébe teszik. Az élet lehet teljes gyermek nélkül is. Ha valaki úgy kapja és elfogadta. Ha megkísérelte emberileg a lehetetlenség határát. A megnyugvás forrása a lét lehetetlenségéből fakadhat. Nem könnyű helyzetek ezek. Amikor a bibliai Anna, a későbbi Sámuel édesanyja kettős ajándékot kap férjétől Elkánától, jelezve, hogy vágy és lélek szerint a hiányzó gyermeket jelenlévőnek tekinti, nem a jövőre, hanem a pillanat vigasztalására tekintettek mindketten. De Annának könnyeit ez sem törölte le.
A szülés nem „szent kötelesség”, hanem az élet továbbadásának öröme, amelynek csak kezdő, fájdalmasan gyönyörű mozzanata az újszülött gyermek első kiáltása. Az élet hangja nemcsak a szülő nőnek, hanem az édesapának, a nagyszülőknek és ki tudja még hány embernek. Azt az első kiáltást aztán sok minden követi. Évek, évtizedek álmatlansága, sírása, szépsége. Gügyögések, semmihez sem hasonlítható mosoly, büszkeség, siker. Az a gyönyör, ahogyan a szülő viszont látja gyermekkori önmagát. Megtanul hagyományozni, akaratlanul is a tiszta gyermeki lélekkel azonosulni. És később, félve, de megtanul elengedni.
A gyermeket csak a szülés mozzanatában látni vagy láttatni olyan beszűkítést jelent, ami méltatlan az emberi léthez, az emberben rejlő kreativitáshoz és ahhoz, hogy egyszer majd ő maga is felvegye az élet továbbadásának a teremtettségben nélkülözhetetlen fonalát.
Férfiként vagy nőként.