A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredt tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál...

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára - reformatus.hu

Isten szeretetének titokzatos végtelenségét és mélységét fejezi ki a kereszthalálhoz szorosan kapcsolódó három szó: érettem, miattam és helyettem történt Krisztus tökéletes áldozatának bemutatása. Csakis személyesen lehet megfogalmazni ezt. Egyes szám első személyben. Gyönyörűséges, hogy míg E/1-ben szólunk erről, addig nem vagyunk sem önzők, sem kirekesztők, hiszen Krisztus sokakért mutatta be áldozatát, és ezt mindenkor elismerjük. Az történt meg nagypénteken, amiről már szólt nagycsütörtökön este az úrvacsora  szereztetésekor a pohár vételekor: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik." (Márk 14,24) S ki is ontatott!

Érettem, éretted, érette, érettünk, érettetek, érettük.

Férfiért, nőért, ostobáért, okosért, szelídért, dumagépért, postásért, mérnökért, gyáváért, hősködőért, felismerőért, ellenszegülőért, MINDENKIÉRT. Krisztus adta magát, a kérdés veleje az, hogy mi elfogadjuk-e?

Húsvét felől nézve látszik, hogy micsoda győzelmet aratott Jézus az eredendő bűn és szerzett bűneink miatt érdemelt második halálunk felett. Mivel pedig mi nem Jézus napjaiban élünk, nem kell úgy tennünk, mint egykori tanítványainak, s nem is szabad úgy tennünk, mintha Jézus most szenvedne a kereszten, mi pedig szerteszét szaladtunk volna félelmünkben, és csak János lenne hűséges az asszonyokkal együtt a kereszt tövében. NEM! Mi győzelmi örömmel szemléljük a keresztet, mert tudjuk, hogy ott győzte le a mi Urunk a legfőbb ellenséget, a megtévesztő és mindent szétrombolni vágyó Sátánt.

Jézus Krisztus egyetlen és tökéletes áldozatáról szóló tanúságtétel nem más, mint a mindent eldöntő evangélium. Vagy tudsz örülni neki, vagy nem. Vagy hiszed, vagy nem. Vagy hozzá tartozol, vagy nem. Vagy hasznát élvezed, vagy nem. Vagy részesedsz érdemében, vagy nem. Vagy örök országába jutsz, vagy nem. A kereszt egyértelmű. Nem ködösít, és nem is ködösíthető. Bármennyire szeretné valaki csűrni-csavarni a dolgot, egyetlen "menekülési útvonal" van a feszítsd meg-et kiáltóknak, a szeget kalapálóknak, az ecetet nyújtogatóknak, a síróknak és siránkozóknak, a mai tagadóknak, korunk gúnyolódóinak és kételkedésben vergődőknek, ha kimondják az egykori kivégzést vezénylő százados szavait: bizony, Isten Fia (volt) ez! (Máté 27,54).