Ha nehezen is, de 1947 végére megszerezte építész diplomáját, azonban a holokauszt alatt tapasztalt közöny, egy életre elidegenítette Európától. Menni akart, minél messzebb. Még abban az évben, alig 20 dollárral a zsebében hajóra szállt New York felé.

Holló, aki a fellegekig emelkedett Auschwitz után - zsido.com

Újabb részletek derültek ki a brutális kőbányai gyilkosságról: a sikolyokat és a kiabálást többen is hallották az épületben, de nem mertek bemenni, csak amikor egy véres ruhájú férfi kirohant az utcára. 

Kőbányai gyilkosság: többen hallották a nő sikolyait, de nem segítettek - origo.hu

Adott két ember története, ami térben és időben egymástól távol eső. Azonban a holokauszt poklát megjáró Holló Tibor és a halálra szurkált kőbányai anya esetében van egy közös vonatkozás. Nem más ez, mint a közöny. Milliók halálához járulhat hozzá, vagy akadálya lehet egy élet megmentésének. A környezet aktív érzelmének hiánya gyakran a félelemben gyökerezik.

Egynéhány vagy milliónyi ember közönye hasonlóan elnyomhatja az érdeklődést, törődést, együttérzést, felvállalást. Úgy válik énvédővé, hogy passzivitása bajban hagyja a másik embert. Az önigazolás pedig nem marad el, ahogy például a kőbányai lakótársak közbe nem lépésükből azt következtetik, hogy így a nagyobb bajt kerülték el. Milyen nagyobb bajt? Hiszen az anya megölésekor három gyermeke is otthon volt, tehát ott, a lakásban volt a még nagyobb baj esélye. A félelem szabta közöny azonban nem számol mással, másokkal, csupán saját magával. Nem ítélkezem felettük, hanem sajnálom, hogy egyikőjük sem nyomta meg a csengőt, vagy dörömbölt be az ajtón, hogy kizökkentse a késelőt. 

Félelem és közöny. Több ez, mint érzelmek sikertelen találkozása, mert könnyen tragédiák melegágyává válhatnak. Fej félrefordítása, gondolatok másfelé terelése, várakozó álláspontra helyezkedés... Mind-mind elodázza vagy gerjeszti, de biztosan nem állítja meg a bajt. Nyilván minden sokrétű, és "véletlenek" találkozása képes előidézni helyzeteket, de benne az egyén mégis döntésképes tényező. Vállalja-e a kockázatot? Vagy majd utólag igazolja tétlenségét? Kinek? Önigazolásra nincs szüksége a családtagjaikat elvesztő túlélőknek, sem az anya nélkül felnövő gyermekeknek.

A közöny igazolásából nem származik elfogadás és megbékélés. Sokkal inkább a megbánásból, a mély sajnálatból és az őszinte bocsánatkérésből. Kicsiben vagy nagyban, évtizedekkel korábban vagy most, egyesek vagy ezrek nyomán... Ám közönybe ragadva nem megy!