2013. februárjában készült egy interjú önnel, akkor azt mondta, ha kiderülne önről, hogy zsidó származású, akkor lemondana a Jobbik elnöki tisztségéről és tagként segítené tovább az ügyet. Ma ezt másként látja?

- Ma is ugyanígy látom, hiszen a Jobbik alapító nyilatkozata szerint egy keresztény, konzervatív párt. És én azt gondolom, ha én mondjuk egy zsidó származású ember lennék, akkor…akkor nagy örömmel lennék a Jobbik tagja, hiszen vannak ma is zsidó tagjai, de talán a párt elnöke, ha ez egy keresztyén, konzervatív párt az alapító nyilatkozata szerint, akkor az legyen egy keresztyén ember. Tehát ebben semmiféle….

De ez nem egy antiszemita kijelentés?

- Nem. Ha valaki így akarja érteni, akkor az nem érti, amiről beszélek.

Részlet a Vona Gáborral a Kossuth Rádióban készült interjúból (5:49-től) - youtube.com

Vona Gábor január 19-én a Kossuth Rádióban megismételte elhíresült kijelentését, miszerint lemondana a Jobbik elnöki tisztségéről, ha kiderülne róla, hogy zsidó származású. Ez azért súlyos kijelentés, mert túlnő a közvetlen pártpolitikán. A Jobbik elnöke ugyanis nem csak saját pártjáról beszél, hiszen állítását két jelzővel támasztja alá: „keresztény” és „konzervatív”. Ezzel, akárhogyan is, Vona arról beszél, hogy mi is valójában szerinte a „keresztény konzervativizmus” tartalma. Nos, miután a keresztény-konzervatív alapú világnézetet nem csak a Jobbik vallja a magáénak, kénytelen vagyok tiltakozni, és elhatárolódni Vona szavaitól, mégpedig keresztény-konzervatív alapon. Nem mások nem értik, amiről Vona beszél, hanem Vona nem érti, mit mond. Amit Vona képvisel, az nem keresztény konzervativizmus, hanem színtiszta rasszizmus.

Vona ugye azt állítja, immár másodszor, hogy lemondana a Jobbik elnöki tisztségéről, ha kiderülne róla, hogy zsidó származású. Magyarán, itt az etnikai származás valamiféle materialisztikus szemléletéről van szó. Egy olyan nézőpontról, mintha bizony a származás és az identitás között valamiféle szükségszerű, fizikai-oksági viszony állna fenn. Mert ugyan mi következik abból, ha Vonáról kiderülne, hogy ő zsidó származású? Megmondom, mi: semmi sem. Mi köze az ő származásának ahhoz, hogy milyen világnézettel azonosul? És ha kiderülne róla, hogy származásilag vallon, vagy spanyol, vagy szlovák, abból mi következne? Önmagában semmi sem. Attól még bőven vallhatja magát magyarnak, kereszténynek, buddhistának, ateistának, bárminek.

Vona szavai azért súlyosak, mert a származásban valamiféle fizikai identitás-meghatározó erőt lát. De ez legyen az ő dolga. Ám ami ellen tiltakoznom kell, hogy teoretikus lemondását a Jobbik elnöki tisztségéről a kereszténységgel indokolja.

Holott tudni való, hogy a kereszténység épp azzal hozott újat, hogy meghirdette Isten mindenkire vonatkozó szeretetét, s ezzel igenis meghaladt mindenféle etnocentrizmust. Ezzel ugyan nem tette a vallásokat egyenlőkké, tehát szó nincs itt valamiféle mai értelemben vett, posztmodern vallási relativizmusról, de arról igen, hogy a Krisztusban a származás mint legfőbb identitásalkotó tényező az érvényét veszti. Keresztény nézőpontból a származás egyszerűen irreleváns, nem bír teológiai jelentőséggel. Egyebek között ezért lehet a soknemzetiségű Európa keresztény.

Az valóban egy súlyos kérdés, hogy a történeti kereszténységen belül létezett egy antiszemita vonulat is, amely a kereszténységnek ellentmondva nem tudott megszabadulni a származási alapú világszemlélettől. Mint ahogyan az is, hogy a Második Világháború utáni, uralkodóvá vált kereszténység-olvasat, amely a Holokausztot tette meg legfőbb viszonyítási ponttá, mennyiben képes a kereszténység történelmi szerepének és teljesítményének az árnyalt megítélésére.

Vona szavai azért tragikusak, mert erősít egy olyan kereszténység-értelmezést, miszerint a kereszténység valódi lényege az antiszemitizmus, a rasszizmus és a fasizmus. Ezzel nemhogy segíti a kereszténység korrigált újraolvasását, ahogyan egy valóban konzervatív kereszténytől elvárható lenne, hanem egyenes ellehetetleníti egy valódi keresztény-konzervatív világnézet legitimitiását, nagy szívességet téve azoknak, akik a történeti kereszténységben tényleg nem látnak mást, mint a megsemmisítendő sötét múlt még itt maradt képviselőjét.

Szélsőséges liberálisok és Vona egymásra borulhatnak. Már csak egy kérdésem van: politikailag kicsoda Vona Gábor? A származása nem érdekel.

Hozzászólások