A többszörös bestsellerszerző és motivációs szónok Nick Vujicicot a legtöbben arról ismerik, hogy karok és lábak nélkül jött a világra. Jelen kötetében annak történetét osztja meg az olvasóval, hogyan ösztönözte arra Jézus Krisztus példája, hogy korlátai ellenére is bejárja az egész világot és emberek millióihoz juttassa el Isten igéjét. Az örömhírt terjesztve számos nehézséggel kellett megküzdenie, de soha nem csüggedt el: a keresztény ember útjába semmilyen akadály nem állhat, az Istenbe vetett hit hegyeket képes megmozgatni. Nick személyes tapasztalatait, emlékezetes élményeit bemutatva feltárja, miből merít újra és újra erőt a hétköznapokban; hogyan vált ismert evangelizátorrá; hány és hány emberrel osztotta meg a hitét személyesen vagy a világhálón keresztül. Nick, bár végtagok nélkül született, megrendíthetetlen hite által Jézus kezévé és lábává vált.

Jézus keze és lába - Isten végtelen szeretetének megélése - bookline.hu

Egy kedves hívő katolikus tanárnőtől kaptam Vujicic könyvét, névnapomra. Elolvastam. S persze, túl azon, hogy én is ajánlom mindenkinek, első sorban mint gyülekezeti lelkész próbáltam olvasni és értelmezni. A mai reposztban gyülekezetépítő tanácsait szeretném továbbadni. Három előzetes megjegyzéssel: 1, Tudom, hogy egy az egyben ezeket nem lehet átültetni a hagyományos magyar egyházi közegbe. 2, Semmi különleges, extra „csodamódszerre” ne gondoljunk, hanem nagyon is egyszerű ötleteket, gondolatokat fogunk hallani. 3, Biztos vagyok benne, hogy mindenki talál legalább egy olyan jó tanácsot, amiért már érdemes volt egy-két percet erre szentelni... Igen, legalább egyet a kilencből...

 

 

1, Szólítsd meg az embereket..! Mondd el nekik, hogy Jézus él! Gondold csak végig, nem lehet, hogy sokan azért nem kapcsolódtak be egy gyülekezet életébe, mert még senki nem szólította meg őket...? Mert nem hívták őket Isten közösségébe...?

2, Tanítsd a híveidet Istenről beszélni...! „Nem lehet fontosabb célunk, mint megismerni Istent, és teljes szívünkből és lelkünkből szeretni Őt! (…) Azzal mutathatjuk ki szeretetünket, hogy segítünk nekik felismerni az értékeiket, céljaikat, küldetésüket...”

3, Tanítsd, hogyan táplálják magukat: (Biblia)olvasással, tanulással és imádsággal..!

4, Törekedj a minél hatékonyabb szolgálatra..! Szüntelen keresd az együttműködés lehetőségét! Gondolj arra, hogy mennyivel több embert lehetne megmenteni, ha még többen összefognánk?

5, Segítsd azokat, akik még kezdők a hitben..! „Hidat kell képezni a kezdő és a haladó hívők között Isten igéjének jobb megértéséhez, ezáltal a hitbeli gyarapodáshoz.”

6,  Tanítsd meg a hívőknek, hogy hogyan tápláljanak másokat..! „A gyülekezeteknek aktív szerepet kell vállalniuk abban, hogy kinevelődjön a keresztyén nevelők, mentorok és mintaképek következő nemzedéke.”

7,  Törekedj a vonzó szeretet légkörének megteremtésére..! Mindnyájan meghittségre, szeretetre, lelki gyarapodásra vágyunk. Legyen minden istentisztelet „betekintés a mennyországba”..!

8, Használd a tanítványok adottságait..! Minden embernek van olyan képessége, amellyel Isten országát építheti. „A lehető legtöbbet kell kihoznunk emberi erőforrásainkból, arra használva tehetségüket, hogy Isten országát építsék.”

9, Ne téveszd szem elől a valódi küldetést..! „A templom Isten háza, és a gyülekezet vezetőinek arra  kell összpontosítaniuk, hogy annyian léphessenek be az ajtón, ahányan csak tudnak, és gondoskodjanak róla, hogy ott is maradjanak az örökkévalóságig...”