„Ebben az időben azonban megjelent Jézus, a bölcs ember, ha egyáltalán embernek kell őt neveznünk, hiszen csodás dolgokat tett és olyan emberek tanítója volt, akik élvezettel fogadják az igazságot. És sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És amikor Pilátus a főembereink vádjait hallva keresztrefeszítésre ítélte őt, azok, akik szerették őt, továbbra is [szerették]: mivel a harmadik napon élve megjelent nekik; mert Isten prófétái ezeket és tízezer más csodás dolgot előre elmondtak felőle. A keresztények népe, amely róla kapta a nevét, a mai napig fennmaradt.”

Josephus Flavius: A zsidók története 18.3.3 (Szabados Ádám fordításában)

Szabados Ádám a Divinity c. blogján a fenti Josephus Flaviusnak tulajdonított idézetet szedte ízekre húsvét vasárnapján. Posztja elején említ két indokot, ami miatt a XVI. századtól kezdve kétségbe vonták, hogy valóban a híres történetíróé-e az idézet.

- Az első, hogy Órigenész (184-254) egyházatya úgy hivatkozik Josephusra, mint aki nem tartotta Jézust Megváltónak.
- A második, hogy zsidóként nem nyilatkozhatott összességében ennyire pozitívan Jézusról.

A szövegkritikákat összegezve arra jut, hogy ebben a formában biztos nem szó szerint Josephus Flavius a szerzője, de az idézet magja mégis tőle származik. Ami egyet jelent azzal, hogy a kései tanítványok belepiszkáltak a mondatokba. Egyesek szerint megtoldották a Jézus istenfiúságát igazoló részekkel, míg Szabados szerint az is lehetséges, hogy kihúztak belőle szavakat.

Valószínű, hogy a szerző utalt arra, hogy Jézus csodákat tett, hogy nagy hatású tanító volt és, hogy feltámadt, de mindezt kellő „távolságtartással”, még az is lehet, hogy „iróniával” tette. (Erre az objektivizáló megfogalmazásra, mint pl. "A keresztyének úgy hiszik, hogy Jézus feltámadt" lásd tegnapi posztunkat.) Leírta, amiket széleskörben tudtak akkor Jézusról és ezt egészítette ki azzal, amit követői állítottak róla. Erre példának azt a részt citálja, amikor Jézusról Josephus műve egy másik részében megjegyzi, hogy „akit Krisztusnak tartanak”. (A zsidók története 20.9.1). Szabados szerint valószínű, hogy a fenti idézetet is így módosították. Például: „A keresztyének szerint ő volt a Krisztus” mondatnak a másolásánál kihagyták a mondat elejét, és így lett: „Ő volt a Krisztus.”

Egyetértek a blog szerzőjével abban, hogy akárhogy is módosítottak az eredeti szövegén a korai keresztyének, csak kárt okoztak vele. Még a jószándékuk ellenére is. Egyetértek azzal, hogy „a kevesebb itt is több lett volna”. De egyetértek a bejegyzés végével is.

Azzal, hogy a keresztyének azért maradtak együtt és nem szóródtak szét, mert találkoztak a feltámadt Jézussal. Erre egyetlen más messiásmozgalom esetében sem volt példa. A vezető kivégzése után a mozgalmak lassan elhaltak. A keresztyénség azonban a húsvéti feltámadást követő negyven nap alatt szerzett annyi bizonyítékot, hogy  nemcsak együtt maradtak, hanem nagymértékű terjeszkedésnek is indultak. Jézussal, mint feltámadt Krisztussal történő találkozások nélkül mindez nem lett volna logikus.

És egyébként is. Még nem találkoztam olyan hívővel, aki azért tért volna meg, mert megértette volna a húsvéti csodát. Magam sem tartozom közéjük. Bár nem értem a hogyant, de én is tapasztalom azt, hogy az imádság működik, az igeolvasás és az igehirdetés működik. És ez nekem is elég. Az istenélmény a maga csodás és titokzatos módján ugyanis a kételyeket kérdésekké szelídíti.

Mint ahogyan nem látom azokat a rádióhullámokat sem, amiken a reposztos szerzőtársak érdeklődnek, hogy lesz-e ma blogbejegyzés, de a telefon csörgését mégis hallom, és mellette ott van a társblogger neve, aki kíváncsisággal vegyes feddéssel kérdez rá, hogy akkor 2019 húsvét hétfőjén nem lesz mit mondanunk?

De van: Krisztus feltámadt!

 

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

 

Szabados Ádám: Hiteles a Josephus-idézet Jézus feltámadásáról?