Az átlagnál elégedettebbek a házasságukkal azok a nők Amerikában, akik vallásos konzervatívak: a nemi szerepekről konzervatívan gondolkodó és vasárnaponként istentiszteletet látogató feleségek 73 százaléka magas minőségű házasságban él.

New York Times: A vallásos konzervatív feleségek a legboldogabbak - mandiner.hu

 

Őszintén szólva, meglehetősen szkeptikus vagyok bármiféle felméréssel vagy kutatással kapcsolatban, bizonyítsák akár azt, hogy „a vallásos konzervatív feleségek a legboldogabbak az USA-ban”, vagy éppen az ellenkezőjét. Nem tudom, kell-e ehhez egyáltalán kutatás, hogy nyilvánvalóvá legyen: aki keresztyén/keresztény értékek szerint él, valószínűsíthetően magasabb minőségű házasságban él (azaz: boldogabb), mint az, akinek nincs stabil értékrendszere. Szerintem ez a megállapítás nem csak helyi, azaz amerikai sajátosság, hanem a világ bármely pontján és országában igaz lehet. 

Úgy hiszem, a fenti mondatokban meg is magyaráztam a címben megfogalmazott kérdést. Persze, a keresztyén értékrendszer vagy háttér önmagában nem garancia semmire: attól még, hogy vasárnap templomba járok, attól még, hogy a családot egy férfi és egy nő kapcsolataként definiálom, attól még, hogy hiszek az olyan, egyesek által lesajnált és kigúnyolt értékekben, mint a haza vagy nemzet, élhetek rossz házasságban, vagy teljesen félreértelmezhetem a keresztyén értékeket.  A keresztyén értékek szerint élő ember életében is történnek kudarcok: adott esetben el is elválhat, vagy házassága lehet rossz példa mások számára. Fájdalom, de a keresztyén ember sem tökéletes, sőt, a bibliai zsinórmérték szerint: bűnös. Ám egy értékrendszer, egy életszemlélet alapvetően tartást, tudatosságot, önmagam és mások megbecsülését, erkölcsösséget feltételez, szemben azokkal, akik kevésbé vagy egyáltalán nem rendelkeznek hasonló viszonyulási ponttal. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy ilyen felmérés éppen azt támasztja alá, hogy a család és házasság eszménye nincs válságban, ellentétben azzal a társadalommal, amely kitépi maga alól ezeket a gyökereket.

S hogy melyek is azok a keresztyén értékek, amelyekre támaszkodva egy házasság stabilabb, örömtelibb, izgalmasabb lehet? A teljesség igénye nélkül: hit, hűség, megbocsájtás, a másik fél megbecsülése, értékeinek elismerése, bizalom.  Keresztyén érték a szeretetteljes, de következetes gyermeknevelés, odaszánás, alázat. Nem keresztyén érték a másik kigúnyolása és megalázása, a fizikai vagy lelki bántalmazás, képmutatás.  És természetesen a nyílt társadalom, a női és férfi határok elmosása, a parttalan szabadosság, a „mindenki tegyen azt, ami csak jólesik” hamissága sem az.

A keresztyén értékrendszer nem idegen az embertől. Talán ezért van az, hogy a társadalom nem keresztyén, vagy nem kifejezetten vallásos, része, sőt, a nem konzervatív értékek szerint gondolkodók is tudtak s ma is tudnak azonosulni a felsorolt értékekkel. És talán az sem véletlen, hogy mindenféle megsemmisítési kísérlet és ártó szándék ellenére mégiscsak felfedezik és magukénak vallják mindazt, amit egyesek normálisnak s magától értetődőnek gondolnak.