Az oktatás és a nevelés új útjait keresve rendeztek tudományos konferenciát a Kaposvári Egyetemen csütörtökön. A 11. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Tudományos Konferencia elnevezésű eseményre az ország minden tájáról érkeztek előadók, de a határon túlról is jöttek kutatók, hogy megismerjék és továbbadják a tudományterületük újdonságait.

A konferencia nem kis feladatot tűzött ki maga elé célul. Összehozza a nevelés elméletét és gyakorlatát, hogy mindaz az ismeret, ami az egyetemeken, kutatóhelyeken ötletként megvalósul, az találkozhasson a gyakorlati élet szereplőivel, akik megismerhetik, kipróbálhatják az újszerű megközelítési módokat a mindennapi munkájuk során.

A nevelés új útjait fürkészik a Kaposvári Egyetemen - sonline.hu

Amikor azt mondják valamire, hogy ezer sebből vérzik, arra gondolok, hogy mégis létezik. Ezer sebe ellenére sem múlik ki. Ilyen az oktatás és nevelés. Sőt, ilyen az oktatás és nevelés ü g y e...

Az emberpalánta intézménybe kerülésével a nevelés és oktatás helyet cserél, s lesz belőle oktatás és nevelés. Jól kifejezi a sorrendiség, hogy az iskolában mire kerül a hangsúly, és mi az, ami döntően meghatározza a dolgokat. Az okítás, és nem a formálás. Annál is inkább így van ez, mivel a nevelés, az alapvető attitűdök és jellemszerkezet kialakítása óvodás korig befejeződik otthon. Később már csak apróbb csiszolás végezhető, nagy formálásra már nincs a környezetnek módja. A legtöbb ember mégis ezt várja el az oktatási intézményektől. Pláne az egyházi intézményektől! Pedig nem varázshelyek azok.

Kutatások folynak, megközelítési módok változnak és az elméletek igazodnak a valósághoz, hogy gyakorlattá legyenek... Számomra a kérdés az, hogy változik-e ettől az iskolák belső állapota? A gyermekek lelkülete, viselkedése és egymáshoz való viszonya??? Nem gonoszkodnak, hanem egyúttal brutálisak egymáshoz a gyerekek. Már nem fehér holló az a gyermek, akitől égnek áll a haj. Az iskola réme megsokszorozódott, és abnormalitási színvonaluk szintén sokszorosa a korábbinak. Indulatkezelési probléma, durva beszéd, lealjasultság, szabálynélküliség, önimádat... Kisminkelt 11-12 éves lányok olyan szintű kifejezéseket használnak, mint a börtönviseltek. Kilenc éves srác földre viszi és fojtogatja az osztálytársát. S a kiváltó okok banálisak, de bennük már ettől is elpattan a húr: nem veszik észre, hogy már bejött a terembe, s megkérdik, hogy hol van; fizikailag gyengébb alkatú, mégis jobban érzi magát a bőrében. Felháborodásukat nem tudják irányítani és úgy megélni, hogy azzal ne szégyenítsék, ill. bajba ne keverjék magukat. Nem is érzik szégyennek és nem élik meg bajnak, mert ahol felnőnek, ott általában így van ez.

Többféle elhanyagolás létezik. Nemcsak a fésülés elmaradása, a reggeli kihagyása, a mosás és mosdatás félretétele, hanem a lelki feltöltekezés elmaradása, a szeretetteljes helyzetmegoldások kihagyása és a gyermek biztonságérzetének félretétele is elhanyagolás. S ezeknek következménye gyűrűzik aztán tovább, megnehezítve a közösség többi tagjának is az életét. Brutális dolgokat élnek meg, néznek végig és hallanak egyes gyermekek, amiknek következtében bizalomvesztés megy végbe. Nem egyes embereket, hanem minden embert ellenségnek tekint, és nem egyesek, hanem mindenki a másik oldalra kerül. A barát vagy nem barát, azaz röviden bari vagy nem bari kérdésre ösztönösen az a válasza, hogy nem bari. Nem bari a falubusz sofőr, nem bari a portás, nem bari a tanító és a tanár, nem bari a padtárs, nem bari az osztálytárs, nem bari a szülő, nem bari a nagyszülő, nem bari a konferenciázók serege sem.

Persze ettől még oktatható minden osztálynaplóba beírt személy. Periódusos rendszer, kémiai kötések, töri évszámok, helyesírási szabályok az agyába mehetnek megfelelő módszerekkel még teljesítménynövekedést is tapasztalhatunk. Ám mi lesz a türelem, becsületesség, elfogadás, megbecsülés faktorokkal? Nem tudnak csendben lenni, lelkileg elcsendesedni, képtelenek megbocsátani és elengedni. Az egész rendszerből már az alapoknál hiányzik valami, aminek hiánya miatt változtathatunk a módszereken hol így, hol úgy próbálkozva. Krisztus hitben megújult szülők nélkül marad az E R R O R  felirat.