Márpedig van oka, hogy ezek az emberek ott, akkor és úgy tüntettek. És nem az az oka, hogy felheccelte őket az ellenzék, ahogy a Fidesz próbálja sulykolni, inkább az az oka, hogy eltaposta őket a mindenkori hatalom, és nem maradt más lehetőségük, mint így kifejezni magukat. (…)Ezt a tömeget nagyjából ők alkották, a megnyomorítottak és megalázottak, és az ő dühük – teljesen jogos dühük – zúdult a hatalmat jelképező emberekre, akik kiléptek a parlament kapuján. Ezeket az embereket nem az ellenzék dühítette fel, hanem az a magyar élet, amit élniük kell.

Jámbor András: Én a csürhével vagyok - mérce.hu

A riporter kérdésére válaszolva a zsinati tanácsos elmondta: nem gondolnak haraggal a tüntetőkre. „Mi, református keresztyének a Biblia alapján azt valljuk: »a nap ne menjen le haragotokkal« (Ef 4,26). Szeretnénk példát mutatni a megbocsátás kultúrájának terjesztésében Magyarországon, ezért nem kívánunk jogi lépéseket tenni" – válaszolta Gér András.

„A nap ne menjen le haragotokkal” - reformatus.hu

 

A demokrácia értelmezésébe sok minden belefér. Lehet cikket, blogot írni bármiről, bárkiről, lehet minősíteni, sértegetni, megalázni benne bárkit. Lehet névtelenül és arctalanul kommentelni, hála a közösségi médiának csúfolt össznépi kanálisnak, még csak valós profil, létező személyiség sem kell hozzá, csupán pár kattintás.  

A demokrácia mai fogalmai szerint lehet nyíltan kétségbe vonni egy választás eredményét, bár érdekes módon a választás napján éppen azt hallgattuk, némiképp fenyegető hangnemben, hogy a köztársasági elnök „ne merje” (!) semmibe venni a többség döntését. Az is evidenssé vált a mi demokráciánkban, hogy a választás eredménye ellen lehet tüntetni, lehet azt mondani, hogy „mi vagyunk a többség”, lehet ott az ország megválasztott vezetőire bármit mondani, akár trágár szavakkal, kifejezésekkel sértegetni őket. És bizony, közben lehet diktatúrát kiáltani, rettegni, a demokrácia helyzetét kétségbe vonni, miközben a rendfenntartó erők részéről egy pofon se csattant, egy gumilövedék se repült, egy árva lovasroham se zúdult.

Vajon demokrácia-e az, ha egyesek rátámadnak, sértegetnek, leköpnek, emberi mivoltukban megaláznak valakit, valakiket? Vajon igaza van-e Jámbor Andrásnak, aki szerint a megnyomorítottak és megalázottak teljesen jogos dühe zúdult a hatalmat jelképező emberekre?

Nem, kedves András, nincs igazad. Ez nem demokrácia, hanem garázdaság. Nem tudom, kik voltak ezek az emberek és honnan jöttek, vidékiek-e, ahogyan te állítod, valóban megnyomorítottak és ellehetetlenítettek. Ám ha így is van, ha ezen emberek nyomorához, szegénységéhez, kisnyugdíjához, leszázalákolásához köze lenne a magyar kormánynak, attól a nyomoruk, szegénységük, kisnyugdíjuk feljogosítja őket arra, hogy bárkire rátámadjanak, akiket ők a hatalom képviselőinek gondolnak? Ezek szerint mindenki, aki leszázalékolt, aki kisnyugdíjas, akinek a gyermeke külföldre költözött, vagy a devizahitel károsultja, akit bármilyen sérelem ért, nyugodtan nekimehet másnak, akiben nyomorúsága okát véli felfedezni? 

Nem, ez nem jogosít fel senkit ilyen tettre. Ennyi erővel és logikával jogom van elvenni azt, ami a másé. Jogom van leköpni a nálam gazdagabbnak gondolt szomszédot, megütni a jobb kocsival járót, csak azért, mert –úgymond- az élet meghurcolt.  Sőt, jogom van akár virtuálisan, akár fizikailag bántalmazni azt, aki a kormánypártokra szavazott, különösen pedig azt, aki egy önkormányzatnál, állami cégnél dolgozik, aki köztisztviselő, vagy közalkalmazott, mondván, ő is ennek a kormánynak dolgozik.  

Huszár Pál főgondnok, Szenn Péter püspök, Gér András zsinati tanácsos: ők lennének a hatalom képviselői? Vajon ismerték őket a köpködők? És te ismered őket, hogy ilyeneket állítasz róluk? Tudod vajon, hogy Huszár Pál hány, a szocializmus által tönkretett református közösséget, kisnyugdíjasokból, leszázalékolt, az élet által megpróbált, meggyötört emberekből álló gyülekezetet látogatott és támogatott élete, munkája során? Tudod vajon azt, hogy Szenn Péter milyen munkát végez a maroknyi horvátországi magyar között, milyen erőfeszítések közepette dolgozik, tartja életben a rá bízott magyar közösséget? Tudod egyáltalán, hány gyermeket nevel, hogyan él? Tényleg, ők lennének a hatalom képviselői, csak azért, mert választott tisztségüknél fogva eleget tettek a meghívásnak és részt vettek az új országgyűlés alakuló ülésén?

Azt írod, kedves András, hogy te a csürhével vagy. Fájdalom, hogy van egyáltalán csürhe, olyan megvezetett, felheccelt emberek, akik könnyen provokálhatók, befolyásolhatók, uszíthatók. Fájdalom, hogy az ellenzéki vezetők közül senkiről sem tudunk, aki az eset kapcsán gyakorolta volna kedvenc sportját, az elhatárolódást.  

Bár személyesen nem ismerlek, de szerintem sokkal jobb ember vagy annál, hogy te magad is a csürhe részévé válj. És szerintem mi, magyarok is sokkal jobb emberek vagyunk annál, hogy csürhévé váljunk.

 

Hozzászólások