Vasdiplomát kapott Somogy legidősebb erdőmérnöke, akit Horthy Miklós és Rákosi Mátyás is ösztöndíjjal tüntetett ki, később az ő munkája nyomán erdősült a megye.

Horthy és Rákosi is ösztöndíjjal jutalmazta a legidősebb erdőmérnököt - sonline.hu

Az erdőhöz különleges szálak köthetik az embereket. Anthony De Mello indiai jezsuita szerzetes egyik rövid anekdotájában szerepel egy megözvegyült férfi, aki gyászát úgy dolgozta fel, hogy több százezer makkot ültetett. Remélte, hogy a tizedéből fa lesz. Lett is. Így jött létre a sok-sok hektárnyi tölgyerdőből egy hatalmas emlékmű szerettei emlékére.

Somogy vármegyét több évszázadon keresztül hatalmas erdők borították, az emberek pedig makkoltatással hizlalták a kondát. Aztán "eltűntek az erdők", mert egyre több lett a szántó. Így tehát szükség volt és szükség van olyan erdősítő hősökre, mint amilyen az aszalói református kántor-tanító fia, Kiss Lajos, egykori csurgói református diák volt, mert a vadállomány és tiszta levegő mégiscsak az erdőnek köszönhető. Tulajdonképpen azt tehette, amit gyermekként megálmodott magának, és amit szeretett.

A történelem szele pedig fújt így is, úgy is. Kisdiákként és középiskolásként otthona volt az egyházi iskolák akkori világa, s onnét ösztöndíjjal bocsátották tovább. Horthyéval. A tehetségek felkarolásának hasznos eszköze volt az, ami a tandíjmentesség mellé még havi száz pengőt is adott. Kormányzói időket váltott az első titkárság korszaka, ami átnevezte az ösztöndíjakat, és egyszer-egyszer azzal okozott meglepetést, hogy ugyanazokat a személyeket támogatta, akiket az általa lenézett korszak is felkarolt. Gondolhatták, végül is az erdővel sok kárt nem tehet remek rendszerükben, s nem az iskola, hanem csak a faiskola jövő nemzedéke kerül kezei közé.

Mi motivál egy-egy korszakot, időszakot, rendszert, struktúrát? Hogyan alakul egy-egy ember élete? Mi alapján támogatnak vagy vetnek el embereket? Miért jut esetleg ugyanazon személyeknek elismerés teljesen különböző köröktől? Mennyiben járul hozzá ehhez az egyén személyisége vagy cselekedete? Hogyan él a támogatások adta lehetőségekkel?

Ezekre a kérdésekre főként saját tapasztalataink alapján keressük és adjuk meg a választ. Az azonban bizonyos, hogy Isten azon kijelentése, miszerint "akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" (Róm 8,28), igazzá vált Kiss Lajos erdőmérnök esetében is.  A történelem nagy tengerében pedig így lehet kerekerdővé a hívő ember élete.

S nem lenne kerek ez a reposzt sem, ha elhallgatnám, hogy Kiss Lajos életében bár fontosak voltak az ösztöndíjak, a legjelentősebb mégis egyházi szolgálata volt, amelyre Isten elhatározása szerint elhívattatott.  A kaposvári gyülekezetnek 1986-tól presbitere, 1990-től főgondnoka volt, majd 2005-től örökös főgondnokká választották. Gyülekezetépítő szolgálatát a Dunántúli Református Egyházkerület 2009-ben a Pro Pannonia Reformata díjjal ismerte el. Ennek a díjnak emlékplakettje látható a képen Kiss Lajos bácsi bal kezében. Kifejező hitvallás ez. Jobb kezében most kapott vasdiplomáját tartja, de bal kezében, a szíve felől ott van az évekkel korábbi, számára soha el nem feledhető egyházi díj.

S mi van a te szíved felől?