Szerintük továbbá a magyar kormány rendszeresen az antiszemitizmust élesztgeti kampányaival, mely szerint „egy zsidó bankár” mozgatja a szálakat egy nemzetközi összeesküvésben a magyar keresztény kultúra ellen.

Az aláírók szerint Merkel a hallgatásával antidemokratikus és antiszemita erők szövetségesévé vált. Sürgetik a német kancellárt, hogy ítélje el Orbán szerintük antiszemita retorikáját és a demokratikus intézmények elleni támadásait. Felhozzák, hogy Orbán pártja még mindig a CDU szövetségese az Európai Parlamentben, és ezzel a CDU legitimálja Orbánt.

Az európai zsidókat féltik Orbántól külföldi értelmiségiek - Mandiner

Megdöbbentő levelet írt Merkelnek külföldi értelmiségiek egy csoportja. Szerintük a német kancellár burkolt módon támogatja Orbán Viktor „antiszemita” kampányát. A kampány állítólagos antiszemita töltete abban van, hogy fő csapásvonala Soros György ellen irányul, aki tudvalévőleg egy „zsidó bankár”. A levél írói tehát Soros Györgyöt és a zsidó identitást adottságként automatikusan összekapcsolják, minek következtében az Orbán-féle Soros-kritika a szemükben antiszemitizmusnak tűnik fel. Ez ellen küzdeni kell, mert veszélybe sodorhatja az európai zsidókat is. Csak egy probléma van itt: a levél úgy zsidózik, hogy közben egyetlen árva utalás sincs arra nézve, hogy voltaképpen mi is itt a „zsidó” szónak a tartalma? A „zsidó” szónak itt funkciója van, amellyel lehet zsarolni Merkelt és lehet démonizálni Orbánt. Nem állítom, hogy nincsenek a szélsőjobbon olyanok, akik Sorosban a „zsidót” látják. Ami csak azt támasztja alá, hogy szélsőjobb és szélsőlib egymásra borulhatnak: Sorosban megtalálták az „örök zsidót”.

A helyzet azonban az, hogy a kampányban Soros állítólagos zsidósága és a migránsokat befogadó társadalmak felépítéséért folytatott küzdelme semmilyen szinten nem kapcsolódott össze. Nem is kapcsolódhatott, hiszen Soros az ő világnézetileg nagyon is megalapozott tevékenységét, a nyitott társadalom víziójának a megvalósítását nem hozza összefüggésbe az ő állítólagos zsidó identitásával. Jellemzően, a levél nem is tud szövegszerűen hivatkozni egyetlen olyan kitételre sem, amely igazolhatná az antiszemitizmus vádját. A levél írói – miközben állítólag az antiszemitizmus ellen küzdenek – ugyanabba a hibába esnek, mint az antiszemiták általában: származás és identitás közé egyenlőségjelet tesznek. Holott az, hogy ki minek tartja önmagát, tehát miként határozza meg identitását, nem feltétlenül következik a származásból. Nem azért vagyok magyar, mert az ereimben „magyar vér” folyik (mintha lenne olyan), hanem mert azonosulok azzal, amit általánosan magyarnak hívnak. Bárki lehet magyar, s egy magyar is válhat bárkivé. (A határtalan befogadás ellen sem azért tiltakozom, mintha egy afgánból ne válhatna jó magyar, hanem azért, mert ha itt letelepedne több milliónyi afgán, akkor már – okkal – nem integrálódni akarnának, hanem – joggal – igényt tartanának saját kulturális arculatuk megőrzésére. Ez beláthatatlan és megoldhatatlan konfliktusokhoz vezet, mint ezt ma már Európa nyugati országaiban látjuk.)

Nos, az, hogy ki Soros, attól függ, hogy ő kinek tartja önmagát. De úgy tűnik, a levél írói tudják: Sorosban csakis „a zsidót” lehet látni.  Azt is tudni vélik, hogy az ellene irányuló kampány mögött is bújtatott antiszemitizmus lappang. Akkor most ki zsidózik itt?  Van-e itt a „zsidó” szónak valódi tartalma? Semmi. Üres. Csak funkciója van. Az a funkciója, hogy ott is „zsidót” láttassanak, ahol nincs is. Nyelvi atombombának nem rossz.

Az egészben az az abszurd, hogy a levélírók Orbántól féltik az európai zsidóságot. Attól az Orbántól, aki szinte már heroikus módon küzd Európa zsidó-keresztyén gyökérzetének a megőrzéséért. Mindazonáltal, az európai zsidóság azon részének, mely Orbántól félti a zsidóságot, van mitől félnie. És az nem Orbán, hanem a nyitott társadalom öngyilkos eszméje.  Ha erre még nem jöttek volna rá.