A fő problémát én abban látom, hogy mindent teljességgel behálóz a történelemszemléletünk kurucos-protestáns ihletettsége, és ebből a szemszögből akarunk megérteni bármilyen hagyományt is.

"A jakobinusoktól ered mindaz, ami tönkretette a világot, a kommunizmus, a nácizmus és a liberalizmus" - Trombitás Kristóffal, a Mandiner és az Echo TV munkatársával készített interjú a Pesti Srácok.hu oldalon

 

Hát, a fő problémát én meg abban látom, hogy nem győzött teljesen az ellenreformáció. Teljesen mindegy, hogy római katolikus bloggerrel, vagy Rómában tanító jezsuita teológiai professzorral készített interjúk jönnek elém, vagy én vagyok paranoiás, vagy csak ezek a szövegek találnak el, de mintha lenne valami tikos paktum, hogy szúrjunk már oda ezeknek oldalvást. Rendszeresint. Per tangentem lábjegyzetben by the way.


No, nem nagyon, nem durván, csak finoman. A legjobb nem pozitív kontextusban említeni őket, ennyi épp elég. Patsch Ferenc jezsuita szerzetes, a római Pápai Gergely Egyetem teológia tanára a Heti válaszban Ferenc pápa öt évét értékelő interjújában is nagyon finoman teszi. Arra a kérdésre, hogy az Amoris laetitia miatt Ferenc pápát szabadkőművesnek és/vagy liberálisnak megbélyegző vélemények miatt fennáll-e az egyházszakadás veszélye, azt válaszolja, hogy a pápát eretnekséggel vádolni reformátori lelkület. „Ez nem Aquinói Szent Tamás, hanem Luther lelkülete.”

Világos beszéd: van az egyházszeretet, a józanság és az alázat lelkülete és van a reformátori, lutheri lelkület. A Mandiner.hu állandó szerzője szerint a kurucos-protestáns ihletettség. A l’art pour l’art lázadásnak, a tekintélyrombolásnak, a tradíció erodálásának, a széthúzásnak a lelkülete.

Szinte búvópatakként húzódik meg itt az a történelemszemlélet, ami a magyar történelem megosztottságát a reformációra vetíti ki. Volt egy egységes, keresztyén magyar állam, amibe belerondított a reformáció, és a magyar társadalom ezt azóta nem bírta kiheverni. Okos módszertani húzás Trombitás Kristóf interjújában annak a sugalmazása, hogy ennek egyetlen eredménye van: a magyar történelem hősi archetípusa a Lúzer.

A lázadó, aki a célegyenesben mindig orra vágódik. Hasra esésének viszont mindig egy egész ország issza meg a levét, ezért a kurucos-protestáns történelemszemlélet nem pusztán akkor téved, amikor Buster Keatonokra húz Superman pizsamát, hanem amikor a nemzet érdekeire káros döntéseket hozó lúzerek köré castingolja a történelmi pantheont lakóit.

Oké, értem én. Mielőtt kikérném a kávémat, már csak két kérdésem maradt:
- hol vannak a református és evangélikus bloggerek?
- ezek szerint Zrínyinek sem lett volna szabad kitörnie Szigetvár várából, feláldozva katonái életét, vagy ő már a magyar történelem protestáns lúzereinek előképe volt?

 

Hozzászólások