Tőkés László úgy vélekedett: a választások alkalmával is egyfajta nemzetvédelmi küzdelem folyik. Ezért egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy ezúttal nem a választásokat, hanem a jövőnket kell megnyerni. Ugyanis vallásunk és nemzeti hovatartozásunk jelenti az erőt adó  kohéziót, vagyis Székelyföld legyen székely föld, Magyarország pedig magyar ország – tette hozzá a református püspök.

Tőkés László: Káros lenne a külhoni magyarság számára, ha a Fidesz-KDNP elveszítené a választást - mandiner.hu

Hónapok óta dolgozunk annak érdekében, hogy az idén is eljusson a Kárpát-medence javarészt református közösségeibe az evangélium, és hozzájáruljunk a nyári vakációs bibliahetek megvalósulásához egy játékos és könnyen adaptáló anyaggal. A munka folyamán számtalan vonatkozásban soroltam magam elé Felvidéktől indulván a Kárpátok karéját és a határon belüli területeket. Az alapítványi munkában soha nem teszünk különbséget abban, hogy ki van kívül vagy belül a Trianon-teremben meghúzott határt tekintve. A nyelvünk és identitásunk eggyé tesz bennünket.

Tudom, hogy sokan gumicsontként rágódnak a határon túliak szavazati jogán, a drága adóforintjaink kivitelén és az egyházak szerepvállalásán. Mennyire jogos vagy éppen igazságos? - úgyis eldönti mindenki maga. A fő csapást e kérdésben inkább ott látom, hogy felnőtt testvérek vagyunk-e? Azaz megtapasztalással, átgondolással, megbánással, újraértelmezéssel és nyitottsággal rendelkező testvérek.

Nehéz testvérnek lenni korunkban, ahol önzőnek lenni természetesebb, könnyebb, kényelmesebb. A Szentírás testvérpárjai körül sok gubanc volt: Káin megölte Ábelt, Jákób kitrükközte Ézsaut, József bemószerolta a testvéreit, akik eladták őt rabszolgának... A lelkiségben megérett, felnőtt testvérek azonban tudtak valamit: megbékülni, hogy közös úton tudjanak tovább menni. Jabbók-réve után a megbántott testvér elé sorakozni családostól, vagy éppen bevallani az idős atyának, hogy mit tettek szívének kedvenc fiával. Felnőve egészen másként cselekszik az ember, új utakra mer lépni, pontosabban vissza mer térni.

A testvérnek lehet véleménye, érdeke, elgondolása, sőt eltérő gondolkodása. De fontos, hogy legyen örök szövetséges attitűdje, ami késszé teszi a közös útra, bármennyire is különbözik élethelyzete és körülménye, netalán célja és eszközei. A testvéri kapcsolat több, mint érdekszövetség. Ezért abban a kapcsolatban fájdalmasabb is minden eltévelyedés, rossz megfogalmazás vagy megkülönböztetés.

A testvérek nem feltétlen élnek ugyanúgy és ugyanott, nem feltétlen gondolkodnak azonosan és megegyezően, de kommunikálnak. Értekeznek közös érdekeiket szem előtt tartva. Így tett Tőkés László és Balog Zoltán is. Hatalomért!  - mondhatod. Népünkért! - mondod-e? Hunor s magor, székely és magyar számít-e még neked? Vagy már bedőltél a nemzettelen Európa-víziónak?

Volt időszak, amikor a cél egy vallás és egy nemzet volt a Kárpát-medence vonatkozásában. A Rákócziakkal szemben álló Kollonich Lipót püspök Habsburg-támogató eszméje volt az, hogy Magyarországot először koldussá, aztán katolikussá és végül németté kell tenni. Most mi a cél? Mivé akarnak tenni minket, rebellis magyarokat?