Ez a karikatúra a 888.hu első válasza arra az elementáris erejű felháborodásra, amelyet – pártpolitikai hovatartozástól függetlenül – a Tóbiás József MSZP-elnök feleségéről készült régi fotó megjelentetése kiváltott. Az üzenet egyszerű: aki nem „langyos”, az továbbra is kitart a 888.hu mellett. Ne légy tehát langyos, olvasd továbbra is a 888.hu-t, mert különben kiköp az Isten. A lap melleti kiállás a fotó gyalázatos megjelentetése ellenére is, élet-halál kérdése. Üdvösség vagy kárhozat. Nos, engem ez a védekezés legalább annyira felháborított, mint a fotó megjelentetése.

A „langyosakat kiköpi az Isten” bibliai utalás, amelynek eredeti szövege a Jelenések Könyve 3, 15-16-ban olvasható: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” Ez a két mondat a Jelenések Könyve írója szerint Isten üzenete a laodíceai gyülekezetnek.

Csak van itt egy probléma. G. Fodor Gábor nem Isten, a 888.hu pedig nem a Biblia. A „langyosakat kiköpi az Isten” motívum már a lap indulásakor előjött egy interjúban, amelyben a főszerkesztő ezt azzal magyarázza, hogy „Akárcsak a politikában, az online médiapiacon is minden nap háború zajlik”. „A munkatársaimtól azt várom el, hogy izgalmas dolgokat írjanak. Tegyenek éles állításokat, amik aztán vitát generálnak. A feszültség, ami így támad, mindig izgalmas. A langyosokat kiköpi az Isten. Azt szeretném, hogy a 888 körül állandóan izzon a levegő.”

Kár ebbe az állítólagos háborúba Istent és a Bibliát is belekeverni. S főleg kár azt gondolni, hogy Istent  bele lehet préselni a pártpolitikai valóságba. Látnivalóan a 888.hu fanatizálni akar, bármilyen áron. Nem elég az ilyen ocsmány támadás a politikai ellenféllel szemben, még közben Istenre is hivatkozik. A keresztyének Istenére. Kiábrándító. Úgy látszik, G. Fodor Gábornak, ennek az egyébként kiváló elmének a pártpolitikai küzdelem elvette az eszét. Számára a polgári-konzervatív értékrend is csak egy politikai termék, csak nem vette észre, hogy közben ő is termékké vált, s már Istent is a pártpolitikai szűrőn keresztül látja és akarja láttatni. Nekem aztán teljesen mindegy, hogy G. Fodor, a szerkesztőség "a langyosokat kiköpi az Isten" mondatot miként értelmezi. Szó szerint, közmondásként, avagy metaforaként. Az a helyzet, hogy verbálisan összefüggés van itt teremtve Isten és a 888.hu irátni elkötelezettség között, ráadásul egy ilyen borzalmas történet után. A verbalitás szintjén minimum, de Isten is a bulvár legaljának része lett. De amúgy pedig éljen a keresztyén Európa, ugye?

Ha G. Fodor Gábornak az a célja, hogy sok keresztyén olvasó kiábránduljon a 888.hu-ból, akkor jó úton jár.

S ha már Biblia, nekem is eszembe jut egy történet a Lukács 9-ből: „Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek…”.

Nos, attól tartok, ez a történet arra is rámutatott, hogy a 888.hu nem tudta, milyen lélek van benne. Ez a lélek ijesztő volt.

Igaz, azóta G. Fodor Gábor bocsánatot kért, amit nagyra értékelek. Most már csak az kérdés, vajon az olvasó szemében ez a gesztus mennyiben hiteles, s vajon nem tekinti-e ezt is politikai terméknek. Ami engem illet, nyitott vagyok. Isten mindenkivel csodát tud tenni, még G. Fodor Gáborral is. S talán még az is kiderülhet a számára, hogy igenis vannak abszolút és függgetlen értékek, s a "ki a langyos?" kérdésére adandó válasz túlnő a pártpolitikai termékek kereskedelmének aggasztóan szűkös és korlátolt világán.

Hozzászólások