A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdet, amelyre középiskolásokat, valamint főiskolásokat, egyetemistákat és ezentúl más fiatal(os) felnőtteket is szeretettel várunk.
A játék öt héten keresztül tart majd, és ez alkalommal A Biblia Projekt két 5–6 perces animációs filmjére épül, amelyekkel szeretnénk végigkísérni a résztvevőket a Biblia nagy, összefüggő történetén a teremtéstől az újjáteremtésig.
A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. Úgy véljük, ehhez az egyik legjárhatóbb út, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.

IX. online bibliaismereti verseny - parokia.hu

Nagyon örülök a Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyének. Egyrészt azért, mert az egyháztól legtávolabb álló korosztályt, az általános iskolából már kikerült fiatalokat célozza meg, másrészt pedig mert a „saját csatornájukon” igyekeznek őket elérni. Ezzel szemben én most itt a Reposzton a mi hagyományos hittanversenyünket szeretném bemutatni. Azt, amit mi csinálunk évről évre az Őrségi Református Egyházmegyében. Annál is inkább, mert más egyházmegyékből és egyházkerületekből is érdeklődtek már, ill. azért is, mert a gyerekek is nagyon szívesen vesznek részt ezeken a versenyeken.

Az egészet úgy kell elképzelni, hogy 2 korosztályban (alsó-és felső tagozat) 3-6 fős csapatok vetélkednek egymással. A legtöbb gyülekezet 1 alsós és 1 felsős csapattal képviselteti magát. A csapatok 5-6 állomáson különböző feladatokat oldanak meg, ezek mind kapcsolódnak a verseny előre megadott témájához. Vannak köztük játékos, ügyességi faladatok, s van egy komplex feladatsor, amelynél azért a tárgyi tudás is kiderül, s az határozza meg a végeredményt. A verseny egy rövid áhítattal kezdődik, melyet a helyi gyülekezet lelkipásztora tart, majd a szabályismertetés után következik a verseny. S most nézzük, milyen szempontokat tartunk szem előtt a verseny szervezésekor, ill. a feladatok összeállításakor?

- Ne csak versenynek tekintsék a gyermekek ezeket az alkalmakat, hanem egyben – mondjuk így – hittanos találkozónak is. Annál is inkább fontosnak tartjuk ezt, hogy más gyülekezetek hittanosaival is ismerkedjenek, beszélgessenek, s erre hagyunk is időt, mert ezen gyermekek jó része kis létszámú hittancsoportokban ismerkedik az Isten, a hit, az egyház világával, s hadd legyen „többen vagyunk”-élményük is!

- Adjon élményt, jókedvet, örömöt! Az is vegyen részt rajta, aki nem készült fel az előre kiadott történetekből.

- Mindig legyenek kreativitást, ötletességet igénylő feladatok!

- A történetek úgy vannak összeállítva, hogy olyanok is legyenek közöttük, melyek nem szerepelnek a hittanos tanmenetekben. Ily módon a bibliaismeretük is gyarapszik. Sőt, memoritereket, ismertebb igéket is megtanulnak a gyermekek a versenyre készülve.

- Ahogy már említettem, azért a tárgyi tudás rangsorolja a végén a csapatokat. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert ebben a gyermek-generációban hihetetlenül erős a versenyszellem, igénylik is, hogy legyen tétje a megmérettetésnek!

- Arra is figyelünk, hogy mindenki legyen bevonva: a szülők az alsó tagozatos csapatok kísérésében, a lelkészek, hitoktatók az állomásokon, a gyülekezeti tagok pedig a verseny lebonyolításában, a tájékoztatásban ill. a gyermekek kiszolgálásában tudnak segíteni.

- Szintén tudatos, hogy „vetésforgó-szerűen” minden évben más gyülekezet a házigazda. Egyúttal a helyi nevezetességek megtekintése is része a programnak. Így pl. az Őrségben volt agyagozás, Kőszegen és Sárváron a várat tekintettük meg, Celldömölkön pedig a Kemenes Vulkánpark vendégei voltunk.

- Itt mindenki nyertes! Senki nem távozik üres hassal és üres kézzel sem: az Egyházmegye jóvoltából mindenki kap meleg ebédet, a gyermekek jégkrémet, üdítőt, ajándéktárgyat, az első három helyezett csapatok pedig okleveleket, valamint értékes társasjátékokat. Bár azt írja Pál, hogy, „...akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat...”, itt tényleg mindenki nyer: közösségi élményt, új ismereteket, barátokat.