Egyre több megdöbbentő felvétel terjed az interneten, amelyeken kis túlzással halálkaravánokként megjelölt, túlterhelt és veszélyes, főként külföldi járműszerelvényeket örökítettek meg az autósok mostanában a magyar utakon. Nyáron rengetegen útra kelnek útra, közülük sok a szabálytalankodó külföldi kamionos.

Halálkaravánok szelik át az országot a sztrádán - sonline.hu

Időről-időre napvilágot látnak olyan statisztikák, melyekből az derül ki: az országúti közlekedés az egyik legveszélyesebb. Nem légi közlekedési balesetben sérülnek és halnak meg legtöbben, hanem azok közül, akik hozzánk hasonlóan útra kelnek. Napi rendszerességgel vagy időszakosan, esetleg csak nyáron, amikor rokon látogatóba vagy nyaralásra indulnak.

Egészen biztosan van mindannyiunknak olyan története, amely arról szól, hogyan oldottunk meg egy veszélyes közlekedési helyzetet, hogyan sikerült még éppen tovább jutnunk a nélkül, hogy baleset történt volna. Emlegetni szoktuk az őrül módon száguldozókat, az elénk életveszélyesen bevágókat, a hirtelen, jelzés nélkül kanyarodókat, a semmiből elénk kerülő, a mi sávunkban velünk szemben jövőket vagy éppen azokat, akik érthetetlen módon, iszonyatosan lassan haladnak, ezzel okozva nemcsak bosszúságot, hanem egyéb problémákat is. Általában arra gondolunk, hogy az előbb felsoroltak veszélyeztetnek bennünket, ők jelentik az igazi fenyegetést, őket kellene valahogyan elkerülnünk ahhoz, hogy biztonságban legyünk az utakon.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az emberi felelőtlenségnek nincs határa. Mindig vannak olyanok, akik nem törődnek azzal, hogy másokat is bajba sodornak azzal, ahogyan közlekednek, akik elfelejtkeznek arról, hogy döntéseiknek, tetteiknek másokra is hatása van. Pedig olyan igazságok ezek, amelyeket egyébként mindenki elfogad és lelkesen bólogat, amikor hallja őket.

Ha valóban mindenki egyet értene velük és önmagára nézve is kötelezőnek fogadná el őket, akkor nem találkoznánk az utakon olyan járműszerelvényekkel, amelyek túlterheltek és veszélyesek és amelyeket külön kifejezéssel illet a köznyelv. Halálkaravánoknak is nevezi őket és zombiszerelvényeknek is. Mindegyik utal arra, hogy a normálistól eltérő, az életet veszélyeztető jelenségről van szó. Általában olyan autószállító szerelvényekről, amelyeknek egy autómentő képezi az alapját és erre kötnek rá újabb vontatókat. A szállított autókat legtöbbször kötéllel rögzítik – nem igazán biztonságosan. A sofőrök a sebességhatárt nem tartják be és gyakran olyan vezetőkről van szó, akiknek nincs tapasztalata abban, hogy egy túlterhelt jármű hogyan viselkedik veszélyes közlekedési helyzetben. Kicsit leegyszerűsítve a dolgot: mintha egymás hegyén-hátán, szinte egymásra dobálva szállítanának autókat. Az így alkotott karaván nagyobb sebességnél vagy előzésnél veszélyesen kileng, mozogni, himbálózni kezd, könnyebben borul, ütközik.

Aki csak teheti, kikerüli ezeket a szerelvényeket. A rendőrség közúti ellenőrzéseken megpróbálja fülön csípni őket. De nem lehetnek jelen mindig és mindenhol, veszélyforrásként a halálkaravánok jelen vannak.

A mellett, hogy maga a jelenség szól a felelősség kérdéséről és a veszélyeztetésről, a kép, amit megjelenítünk magunkban a szavakat hallva, szólhat egy kicsit önmagunkról is. A mi túlterhelt életünkről, amelyben több mindent próbálunk hordozni, mint amennyit elbírunk. Ha kívülről láthatnánk magunkat, rácsodálkoznánk arra, hogyan is gondoltuk, hogy akkora súly alatt, amekkorát felpakoltunk, tudunk egyáltalán haladni? A nélkül, hogy a súly jobbra vagy balra kilendítene bennünket és addig mozgatna ide-oda, míg végül összeroskadunk. Ha valaki megkérdezne bennünket: miért cipelünk annyi mindent? – talán úgy válaszolnánk, hogy kénytelenek vagyunk. Úgy érezzük, hogy ez kötelességünk, feladatunk. Lehet, hogy nem akartunk felvenni minden terhet, de nem tudtunk nemet sem mondani. Az elvárásoknak is szerettünk volna megfelelni és szinte észrevétlenül lett egyre nagyobb mindaz, ami ránk nehezedett, míg végül akkorára nőtt, mint egy hegy. Kérdés, hogy mit teszünk vele? Megpróbáljuk a lehetetlent: tovább menni csak azért is vagy tudunk letenni belőle?