A magyar oktatás problémáiról, a Nemzeti alaptantervről már sok bírálat jelent meg, de talán egyik sem vágott annyira a kormány elevenébe, mint az egyházi iskolák tanárainak most megjelent, higgadt állásfoglalása. A nyílt levelet mostanra már közel 1200 katolikus, evangélikus, református iskolában tanító tanár írta alá. Ott vannak köztük az ország neves piarista és ferences gimnáziumainak, az evangélikus Fasori Gimnáziumnak a tanárai, mint ahogy Soprontól Nyíregyházáig számos más egyházi iskola pedagógusa is. 

Az egyházi iskolák tanárainak kritikája a rendszer elevenébe vág - index.hu

A Prédikátor könyvének kezdő soraiban olvashatjuk a nagy felismerést: nincs új a nap alatt (Préd 1,9). Két napja mégis úgy csattant a virtuális világ netasztalán a piraista tanárok natos véleménye, mintha ennél váratlanabb és újabb széles e világon nem is történhetett volna. Az antisoros védjegyű, kormányhűség netovábbjának tartott egyházak veteményeskerjeinek porkavarása valóban váratlan. Állítólag kormánytelefonok égnek az érintett iskolák irányába, hogy helyreigazíttassék ez a fogalmazvány. Állítólag.

Illik vagy nem illik előállni egy ilyen állásfoglalással? Mindegy, mert a budapesti piarista tanárok megtették, és sok-sok egyházi iskola tanára csatlakozott hozzájuk. Szabad akaratukból, egyéni lelkiismeretük szerint, saját felelősségüket (fel)ismerve. Aki aláírja, az nem egy ideológia mentén hadakozó tábort erősít, hanem egy olyan véleményt lájkol, ami különböző területeken higgadtan halad végig fejlődést és kilábalást remélve. Olyan pontokat érint az állásfoglalás, amiket első renden nem befolyásol(hatna) világnézet és ideológia.

A piaristák állásfoglalása a napi politika világa helyett egy hosszabb folyamatra mutat rá: az oktatáspolitikának a rendszerváltás óta folyamatosan halmozott adóssága keletkezett és keletkezik a konszenzuson alapuló NAT hiánya miatt. Egyszerűen szólva: ez feszültséget okoz. Ahogy az is feszültséget okoz, hogy a diákok tanóraszámokkal dúsított életébe alig-alig tuszkolható bele az egész közösséget, ill. minden egyént figyelembe vevő differenciált módszer.

A tanulók és pedagógusok leterheltségének felismerése nem ideológián vagy világnézeten múlik. Ahogy a tananyaghegyek észrevétele sem ideológián vagy világnézeten múlik. Az időadás sem ideológián vagy világnézeten múlik. Egyszerűen szólva: ez belátást igényel. Ahogy az is belátás függvénye, hogy az egyházi iskolák tanárai nem rosszat vagy zavart akarnak.

Az értékálló fizetés igénye nem ideológián vagy világnézeten múlik. Sem az óvodapedagógus, sem a tanító, sem a tanár, sem az egyetemi tanár esetében. 

Az időhiány és az abból fakadó meghasonlottság felismerése egyáltalán nem múlik ideológiai vagy világnézeti hovatartozáson. Egyszerűen nyomjon végig egy hónapot, vagy akár csak egy hetet pedagógusként, és máris levegőért kapkod. Mert a pedagóguslét nem 45 perc tanítás + 15 perc lazítás kombóban zajlik. Nem-nem! Felkészülés, utána olvasás, tervezés, előkészítés, fejlesztés, tehetséggondozás, dolgozatjavítás, jelentésírás, osztályzatadás, tanórán kívüli program, szociális érzékenység, lelki odafigyelés, igazságkereséssel spékelt konfliktuskezelés, kirándulásszervezés, kommunikáció szülőkkel, helyettesítés...

NAT ide, NAT oda, a felmerült problémák valóságosak a nap alatt. Ahogy az is, hogy a piarista állásfoglalás kapcsán megindul az ellenvélemények megfogalmazása...

Hozzászólások