Niedermüller Péter polgármester minapi megnyilatkozása, amely szerint a fehér, heteroszexuális keresztyének csoportja „rémisztő képződmény”, színtiszta krisztofóbia. A keresztyénség itt a gyűlölet igazi tárgya, mert hiszen a különböző halmazokat, úgymint „fehér”, „heteroszexuális”, „férfi” és „nő”, a keresztyénség kapcsolja össze egy csoporttá. Felteszem, a fehér nem keresztyén, a heteroszexuális nem keresztény, a nem keresztyén férfi vagy nő, már nem tartozik bele a „rémisztő képződménybe”. De számomra a legkülönösebb az, hogy a polgármesterrel az élen vannak politikusok, ismert véleményformálók, akik védelmükbe veszik a vállalhatatlan mondatot. Ez, mármint a mondat vállalhatatlansága akkor válik nyilvánvalóvá, ha feltesszük a következő kérdést: van-e olyan embercsoport, amelyet ma a nyilvánosság előtt felelős közéleti szereplő mindenféle következmények nélkül „rémisztő képződménynek” nevezhetne? Nincs ilyen. Kivéve a keresztyénség.

Valamiért ma egy ilyen krisztofób mondatot ki lehet mondani, védeni lehet. Vajon mi lehet ennek az oka? Vajon miért nem látja Niedermüller Péter, hogy valami olyasmit tett, ami alapvetően ellentmond az amúgy általa is vallott európai alapértékeknek?

Ez nyilván azért lehetséges, mert a mai nyugati balliberális értékvilág a krisztofóbia jelenségét nemlétezőnek tekinti. Nem nevezi meg, nem azonosítja be. Sőt, létrehozott egy olyan gyűlöletideológiát, amely szerint a keresztyénség eleve nem tartozhat bele a gyűlöltek csoportjába.

De vajon miért van ez így?

Az a véleményem, hogy azért, mert a Niedermüller Péter által is képviselt balliberális gyűlöletideológia az embereket két csoportra osztja fel. Vannak azok, akiket gyűlölnek, és vannak azok, akik gyűlölnek. Csakhogy ez a statikus gyűlöletideológia eleve abból a feltevésből indul ki, hogy meghatározza, kik azok, akik gyűlölnek, s kik azok, akiket gyűlölnek. Nos, nagyon egyszerűen fogalmazva, a többségi társadalom, amely gyűlöl, s a különböző kisebbségek azok, amelyeket gyűlölnek. Ez a gyűlöletideológia tipológiája. Ezért aztán az már logikailag fel sem merül, hogy a többségi társadalom is lehet gyűlölet tárgya, mégpedig azok részéről, akik folytonosan a gyűlölködés ellen harcolnak.  Így eshet meg az a gondolati bukfenc, hogy a többségi fehér, keresztyén társadalom gyűlölete, vagyis a krisztofóbia, a gyűlölködés ellen küzdők tudatában nem tűnik föl gyűlöletként. Sőt, kikérik maguknak. A gyűlöletideológia legnagyobb ellentmondása az, hogy felhatalmazva érzi magát arra, hogy eldöntse, a különböző csoportok közötti viszonyok közül melyeket azonosít gyűlöletviszonyként, s melyeket nem. Miután monopolizálja a gyűlöletviszonyok meghatározását, a gyűlöletideológia eleve, mondhatnám elvileg kizártnak tartja, hogy képviselői a gyűlölködők csoportjába tartozhatnának. Ezzel eleve felszámolja azt a lehetőséget, hogy a fehér, keresztyén többségi társadalomhoz való viszonyt gyűlöletként azonosítsa. Magyarán, a krisztofóbia jelensége a gyűlöletideológia felől nézve a lehetetlenségek világába tartozik. Sajnos van egy rossz hírem, nem csak a keresztyéneknek, hanem a gyűlöletideológia balliberális képviselőinek is: a krisztofóbia létezik.

Nos, itt az ideje, hogy Niedermüller Péter és társai minimum feltegyék maguknak azt a kérdést, hogy mit gondolnak a krisztofóbiáról? Nem lehetséges-e, hogy krisztofób előítéletek foglyaivá váltak, még ha ez nem is tudatosult bennük?

Noha a gyűlöletideológiát alapvetően problematikusnak tartom, mert a gyűlöletet központi értelmezési kategóriává emeli, minek következtében az egyet nem értés és a gyűlölet közti megkülönböztetés komoly akadályokba ütközik, a magam részéről egyetértek mindenféle valós fóbia elleni küzdelemmel. Ugyanakkor itt lenne az ideje a leküzdendő fóbiák sorába beemelni a krisztofóbiát is. De valahogy ez a gyűlöletideológia képviselőinek a nehezére esik.

Nagyon dícséretes, ha Niedermüller Péter küzd mindenféle gyűlölködés ellen. De jó, ha tudja elvbarátaival egyetemben, hogy a kisebbségek vélt vagy valós gyűlölete elleni küzdelmükben könnyen beleeshetnek a fehér, keresztyén többség gyűlöletének a bűnébe. Nagyon megérett már a helyzet arra, hogy kimondjuk: krisztofóbiával nem lehet küzdeni más fóbiák ellen.

Hozzászólások