Az Eurostat adatai szerint 2015-ben Romániában 197491 gyerek született, ami a 10 az 1000-hez születési rátát jelzi. Hasonló számítással az 4,4 millióra vetített újszülöttek száma 45 az 1000-hez arány lenne, ami a román diaszpórát Nigéria vagy Mali születési rátája szintjére helyezi, ami a legmagasabb a világon.

Az Eurostat adatai nem azonosak a miniszter véleményével – m.rfi.ro

A román diszpóráért (romani de pretutindeni) felelős miniszter, Andreea Pastirnac március elején bejelentette, hogy 2016-ban először a történelemben külföldön több román gyerek született, mint az anyaországban. Szavait az Eurostat adataival támasztotta alá, amely adat szemet szúrt nemcsak a statisztikusoknak, hanem újságíróknak is. Néhány apróság azért kiderült.

Először is, hogy az adatok egy évvel korábbiak, a tavalyi évről még nem jelent meg európai statisztika. Aztán az is, hogy a luxemburgi székhelyű RFI nem vezet nyilvántartást a szülő anyák nemzetiségéről, csak annyit rögzítenek adatszerűen, hogy az adott országban hány külföldi állampolgárságú anya szül, de az állampolgárságát, illetve nemzeti hovatartozását nem tartják nyílván.
Romániában közel kettőszázezer gyermek született 2016-ban, ami a 20 milliós országra vetítve nem igazán magas arány. A statisztikai adatok Magyarország viszonylatában talán hasonlóak és nem érik el a reprodukcióhoz szükséges mértéket. Számszerűségében, Romániában kétszer annyi gyerek születik, mint Magyarországon, de hogy ennek megoszlása milyen a népességen belül, becslések sem jelentek meg.
Mindenesetre a román felelős miniszter mer nagyot álmodni, Európa országaiban a nem ottani állampolgársággal rendelkező anyáinak (jó) egy részét románná avanzsálta. Az álom azonban nem irreális, ha ugyanis ez igaz lenne, akkor a román állampolgárok reprodukálni tudnák a népességet, ami a múltból nézve nem elképzelhetetlen vállalkozás. Száz év alatt egy multi etnikus országból, ahol az első világháborút lezáró békeszerződés következtében létrejövő új országban a románság számaránya 65 százalék közül mozgott, egy majdnem homogén nemzetállamot sikerült teremteni, ahonnan olyan több százezres közösségek tűntek el, mint a németek vagy zsidók.
Szóval álmodni lehet és érdemes. Hazát, jövőt, Európát. És templomot építeni a hazatérők számára. A románok ezt teszik. Még száz év és kiderül, hogy igazuk volt-e?