Paráználkodj! – szól a hetedik parancs az 1631-es, nyomdai hibás kiadványban. A rendkívül ritka kötetet november 11-én árverezik el. 

                                                                                                                          Kalapács alá kerül a Bűnösök bibliája - mno.hu

Egy újsághír 2200-ból: Kudarcba fulladt az az árverés, melyen egy régiségkereskedő a búsás haszon reményében az ún. Liberálisok bibliáját szerette volna pénzzé tenni. Az egyetlen példányban létező könyv különlegessége, hogy benne a Tízparancsolat -minden bizonnyal- a következő verzióban jelent meg:

 

1. Nincs Isten és ne is legyen magadon kívül!
2. Nyugodtan csinálj magadnak mindenféle istenszobrot, azokat imádd és tiszteld!
3, Következmények nélkül ajkadra veheted és káromolhatod az Isten nevét!
4. Ne emlékezzél meg a nyugalom napjáról és ne szenteld meg azt! Hat napon át tedd azt, amit csak akarsz, a hetedik napon pedig különösen is!
5. Ne tiszteld apádat és anyádat!
6. Ölj!
7. Lopj!
8. Paráználkodj!
9. Tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
10. Kívánd csak és irigyeld felebarátod házát, feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét és szamarát és mindent, ami a te felebarátodé!

A könyvet teljes titokzatosság övezi. Egyes tudósok szerint a 17-18. században, felvilágosodás korában keletkezett, mások a klasszikus- (19.sz.) vagy a 20. század második felét meghatározó neoliberalizmus korára datálják. Keletkezési helyét és nyelvét illetően is megoszlanak a vélemények, legtöbben francia, angol vagy német nyelvterületre gondolnak. Szerzője ismeretlen. Többen kutatják, hogy lehet-e valami kapcsolata egy még korábbi, 1631-ből származó, nyomdai hibás, Bűnösök bibliája néven ismert könyvritkasággal, melyben a 7. parancsolat van ellenkező jelentésűvé manipulálva...

A Liberálisok bibliájának további sorsa is csak nagy vonalakban ismert: Valószínűleg egy Krisztus iránt elkötelezett keresztyén rejthette el azzal a céllal, hogy ezzel is megakadályozza az etikai tévtanítások elterjedését. Egy 21. századból származó tanulságos legenda szerint ez a keresztyén ember halála előtt lezárta a keményfedeles könyvet, kulcsát a faluja határa szélén álló, a környék egyik utolsó feszületén lévő Krisztus kezébe tette, lelkére kötve, hogy vigyázzon rá, senkinek ne adja oda! Az volt a végrendelete, hogy a koporsóban a könyvet tegyék a feje alá, egy fiatal korában elkövetett nagy és titkos bűne miatti vezeklés céljából, hogy soha ne legyen nyugodt az örök pihenése...

A liberálisok tízparancsolata addigra azonban már az egész világon elterjedt. A liberalizmus életszemlélete és gyakorlata - a média (könyvek, filmek, televízió, internet) jelentős szerepvállalásának is köszönhetően – a társadalmi élet minden területét megfertőzte. Európában a 21. század első évtizedeiben lezajló népvándorlási hullám, ezzel együtt az iszlám terjeszkedése, valamint a totális erkölcsi és társadalmi anarchiába süllyedés valósága ébresztette fel a jövő iránt felelős társadalmat és a keresztyénséget, hogy csak akkor van reális alternatívája a megmaradásnak, ha nagyon komolyan veszi a Tízparancsolatot, visszatér Isten igéjéhez és Jézus Krisztushoz!

Az árverés kudarcba fulladt. A gondosan előkészített teremben senki nem jelent meg. Az épületet körbevették keresztyén aktivisták. A teremből hozzájuk kilépő régiségkereskedőnek mosolyogva nyújtottak át egy Bibliát. Benne az igazi Tízparancsolattal. S hogy mi lett a Liberálisok bibliájával? Ezt is jótékony homály takarja. Mindenesetre -fejeződik be a 2200-ból származó tudósítás- a keresztyén protestálók között volt egy ember, aki egy kis táblán a következőt üzente a kereskedőnek: „Vidd magaddal! Örökre! Kispárnának...”