Az Őrségi Református Egyházmegye szeretettel vár minden érdeklődőt egyházmegyei közös reformációi istentiszteletére 2019. november 3-án 15 órakor Őriszentpéteren a Művelődési Házban.

Egyházmegyei reformációi istentisztelet - refdunantul.hu

Pontosabban maga az istentisztelet a templomban volt, ahol is Jakab Bálint, szombathelyi lelkész, aki éveken át oszlopos tagja volt feleségével együtt a Reposztnak, tartott egy nagyon tartalmas és magával ragadó előadást a mai református identitásról. Ebben többek között elmondta, hogy mi sokszor negative definiáljuk önmagunkat, azaz h kik/milyenek NEM vagyunk, például, hogy mi nem vagyunk bálványimádók... Ennek kapcsán vetette fel azt a gondolatot, hogy milyen fontos lenne pozitív meghatározást adni önmagunkról, illetve arról, hogy mit vallunk. Példaként a szinte kizárólag tiltó parancsolatokat tartalmazó Tízparancsolatot hozta fel, amelyet szintén meg lehetne/kellene fogalmazni pozitív üzenetek formájában. Majd hozzátette, neki négyet már sikerült... Én most megpróbálkozom mind a tízzel, íme a Tíz Pozitív Üzenet!

 

 

1, Az Úr legyen a te egyetlen teremtő és szabadító Istened, Jézus Krisztusnak Atyja, egyedül övé legyen a dicsőség!

2, Az Isten szabad/független tőled, de nagyon szeret téged!

3, Használd bátran Isten nevét dicséretben, imádságban és amikor bizonyságot teszel Róla!

4, Legyen minden vasárnap számodra, családod és gyülekezeted számára a hála és a szabadság napja, Jézus Krisztus feltámadásának örömünnepe!

5, „Tiszteld apádat és anyádat...”, azaz legyen súlya azoknak a te életedben, akiktől az életet kaptad  és mindenkinek, akiket az Isten föléd rendelt!

6, Tiszteld, védd és add tovább az életet és engedd, hogy Isten megszabadítson a bosszútól, s minden gyilkos indulattól!

7, Légy hűséges!

8, Ajándékozz, add embertársaidnak idődet, erődet, oszd szét magadat közöttük!

9, Légy az igazság, az irgalom és az áldás hordozója, mondj jót a másik emberről!

10, Figyelj szíved vágyaira és légy elégedett mindazokkal, amiket/akiket Istentől kaptál!