Három lelkészkollégával beszélgettem a héten telefonon. Az ilyenkor szokásos „hogy vagy, mi újság, hogy viseled ezt a helyzetet?”-kérdések után kettő magától mondta, egynél pedig én kérdeztem rá, hogy mi lesz ezek után, ha majd „lecseng” a járvány, mi változik az egyházban? Az első – a legpesszimistább – azt mondta, szép lassan elfogyunk, híveink elszoknak a templomtól, egyháztól, közösségtől... A második azt fejtegette, hogy ez a világjárvány segítheti az egyházat a modernizáció, egyúttal a szélesebb tömegek, azon belül is a fiatalabb generációk felé. A harmadik szolgatársam mondandójának pedig az volt a lényege, hogy az Úristen talán ezzel a járvánnyal a helyünkre ráz bennünket..! Nem tudjuk, hogy a járvány meddig fog tartani, mennyire rendezi, strukturálja át világunkat, egyházunkat, s ez utóbbiban milyen folyamatok válnak majd meghatározóvá. Minden esetre ezen beszélgetések alapján felvázoltam három lehetséges forgatókönyvet...

Egyházi lelkisegély-vonalak: segítség a járványban is - koronavirus.gov.hu

Széthulló egyház...
- Elszoknak az emberek az egyháztól...
- Csökken az igény a közösségi életre...
- Sokan úgy gondolják majd az eddig viszonylag aktív gyülekezeti tagok közül is, hogy lehet egyházi közösség nélkül is élni...
- Illetve lehet máshogy, kényelmesebben kapcsolódni, kötődni az egyházhoz, online, youtube, facebook stb...
- Mindezek egyfajta morális vákuumot/válságot is jelentenek...
- Még általánosabbá, elfogadottabbá válik, hogy van élet az egyház közösségi rendjén, tanításán, etikáján kívül is...
- A járvány okozta válság sok gyülekezetet, főként a kisebbeket, anyagilag is megingat.
- A megszokott bevételek (perselypénz, egyházfenntartói járulékok stb.) elmaradása miatt még kiszolgáltatottabbá válnak, lehetőségeik behatárolódnak.
- Projektek, pályázatok sorsa, jövője válik kérdésessé...

Modernizálódó egyház...
- A szükség/válság a modernizáció útjára viszi az egyházat is...
- Ez együtt jár azzal, hogy át kell gondolni, s talán újra kell fogalmazni az egyház fogalmát, identitását, feladatát, küldetését...
- Látható és láthatatlan, hagyományos és online egyház..?
- Megerősödik az a szemlélet az egyházban is, hogy „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”...
- Új lehetőségek nyílnak meg, de félő, hogy ezzel együtt sok régi érték is eltűnik...
- Még nagyobb nyitottság a világra, az emberek felé...
- A fiatalabb generációk is nagyobb szerepet kaphatnak ebben az új internetes közösségi térben...

Helyére rázott egyház...
- Ahogy megtörténhet, hogy egyre többen elszoknak az egyháztól, úgy az is, hogy egyre többeknek hiányozni fog a valóságos gyülekezeti, istentiszteleti közösség...
- Ahogy a XX. század nagy világégései magukkal hoztak egy igen jelentős egyházi ébredési hullámot, úgy talán ennek a világjárványnak is lesz ilyen pozitív lelki hozadéka, hogy az emberek nagyobb számban fogják keresni az élet és halál Urát, az üdvösség forrását, az egyedül élő Istent!
- Szembenézés bűneinkkel, korlátainkkal, mulasztásainkkal...
- A „helyére rázott egyház” víziójában egy kicsit az is benne van, hogy valóban az Úristen időnként megrostálja az Ő népét is, s bizony lesznek, akik elhullanak, „könnyűnek találtatnak”...
-  Lehetőség még inkább hitvalló egyházzá válni...
- Nem a világmagyarázó szavainkra és száraz dogmáinkra lesz szükség, hanem a vigasztaló, támogató, szavakra, segítő kezekre..!
- Diakóniai-, szociális- és  lelkisegély szolgálatok, ökumenikus együttműködés felértékelődése...

Hozzászólások