Megdöbbentette a Fideszt a keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárság létrehozásást fogadó kritika az ellenzék részéről. A kormánypárt szerint ma a vallásuk miatt megölt emberek közül ötből négy ma keresztény.

Fidesz: Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás - mandiner.hu

S valójában a legfontosabbat, a Múltunkat, vagy ahogy a Biblia nevezi, a Kezdetet veszítettük el: elveszítettük Legrégibb Ismerősünket. Uram, te azt mondtad: "Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. (Prédikátor könyve 3. rész, 3b vers) Könyörgök, rombold le a templomainkat, és építs bennünket újra!

Templomépítők - parokia.hu

Keresztyénnek lenni azt is magába foglalja, hogy elfogadjuk az otthontalanság otthonának érzését. Nem csupán kiegyezünk azzal, hogy nincs állandó lakásunk ebben a földi világban, hanem teljes belső békességgel elfogadjuk, hogy örök hajlékunk csak Isten országában lesz. A dolgot még megnehezíti, hogy halandósághoz hozzájárul a szenvedés és a meg nem értettség. Pedig ki ne szeretne legalább néha-néha közkedvelt, elfogadott és helyeselt lenni, hogy annak komfortját élvezhesse?

Isten nem ígért kipárnázott utat a követőinek. Sőt! Arról tett kijelentést, hogy az evangéliumért való szenvedés az Ő hatalmából ered (2Tim 1,8), és számára kedves, ha miatta tűrjük a méltatlan szenvedést (1Pt 2,19). A szenvedés, még ha egyéné is, akkor is többeket érint: a tagok együtt szenvednek. S valóban az együttérzésnél jóval többről, nagyobb fájdalomról van szó, amikor értesülünk a keresztyén hit mai mártírjairól. Megráz, és könnyekre fakaszt, hogy ősi keresztyén közösségek tűnnek el a Közel-Keleten. Nem a statisztika romlása, vagy a világ vallási térképének átrajzolása miatt, hiszen Isten Lelke újabb közösségeket hozhat, és hoz is létre, és az Ő akarata nélkül úgysem történik semmi (még a "frizuránkkal" sem!), s különben is mi a Győzteshez tartozunk. Azért bír nagy hatással, mert a legmeghatározóbb miatt, azaz a hitünkért, és a testvéri közösséget létrehozó miatt, azaz Krisztusért kell életükkel fizetniük. A Megváltóba vetett hit pedig olyan dolog, ami ellen nem tudsz tenni, mert ha elhagyod és megtagadod, akkor ugyan megmenekülhetsz máról holnapra, de mi lesz majdan, amikor a trónuson ülő elé kell állnod? Ha megtagadod Krisztust, ugyan mit nyerhetsz ahhoz képest, amit elveszítesz??? Még több oxigént, boldog szülinapot, szelfit egy megváltozott világban...

Mit használ az embernek,
ha az egés világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall?
(Márk evangéliuma 8,36)

Évekkel ezelőtt jószomszédi ökumenikus baráti beszélgetés közben egy plébános azt mondta, tudjátok, én már nem félek mindezt elengedni, az sem baj, ha Isten mindent lerombol a mi kultúránkban, ha valami jobbat épít az emberek lelkében a romokon. Talán szépen mosolyogtam, talán még illedelmesen biccentettem is, jelezve, hogy értem a mondatot, de az biztos, hogy semmit sem fűztem hozzá. Döbbenetemre kimondott vallomása azonban gyakran eszembe jutott: néha hadakoztam ellene, néha makacsul meg akartam fejteni, miben gyökerezik ez a felismerés, sőt már az is előfordult, hogy illúziónak degradáltam. Mostanság pedig azon tűnődöm sokat, hogy a mai kultúra helyén éledő kultúra kedvező lenne-e a keresztyén közösségek megerősödéséhez? Főleg, mert előfordulhat, hogy az egy többségi iszlám által megszabott kultúra lesz...

A keresztyénséget nem államtitkárságok, templomfelújítások vagy órarendi hittanok fogják megtartani, hanem az élő Isten, Akinek eszköze lehet az államtitkárság, a templomfelújítás és az órarendi hittan is. De nem a kényelmünket és jólétünket akarja konzerválni ezekkel az eszközökkel. Miért fogadjuk el, hogy a keresztyének védelmét és megsegítését az állam feladatai közé sorolják? Helyes-e, pontosabban Istennek tetsző-e a komfortból eredő keresztyénség?

Ha valaki fogságba visz mást,
ő is fogságba megy;
ha valaki fegyverrel öl,
fegyverrel kell annak megöletni.
Itt va a szentek békességes tűrése és hite.
(Jelenések könyve 13,10)