Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. ... A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével ... a böjt a Szentírásban soha sem öncélú, hanem mindig a bűnbánat, a gyász, az Istenhez forduló kérés vagy pedig a nemzeti tragédiákra emlékezés kísérőjeként jelenik meg. ... Az Ószövetségben nincsenek a böjtre vonatkozó egységes előírások, viszont voltak külső jellemzői, mint a bűnbánó öltözék, hamu fejre szórása vagy épp a tartózkodás az ételtől, italtól. A böjt célja az ember Isten előtti megalázkodásának kifejezésre juttatása volt. Ugyanakkor a próféták hangsúlyozták, hogy a külső, fizikai böjt belső megújulást kell, hogy szolgáljon, és ennek a felebaráti szeretet cselekedeteiben is meg kell nyilvánulnia. Az Újszövetségben - Lukács evangéliuma szerint - Jézus nyilvános működésének kezdetén negyven napra elvonult a pusztába. Az ő példája nyomán az első keresztény közösségek számára is alapvető volt a böjt és az imádságos lelkület. ... "Mindennek az az üzenete, hogy a böjt és az imádság megtisztítja és felemeli a testet és a lelket, így az ember alkalmasabbá válik Isten szavának befogadására és tudja, hogyan kell helyesen cselekedni" - fogalmaztak. ...

   Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt alon.

Jócskán elmúlt már hamvazószerda. A keresztyén egyház életében a böjti idő közel olyan szigorúan jelen volt, mint ma a muzulmánok Ramadán ünnepén. Hasonló módon is élték át. Naplementéig nem ettek és ittak. Mára enyhített a római katolikus egyház a böjti előírásokon, a reformáció egyházaiban pedig ma teljesen önkéntes. Ennek ellenére tudom, hogy sokan ilyenkor valóban böjtölnek.

Ma a fogyasztói társadalom átértelmezte a böjtöt. Egészség programként, méregtelenítő és vagy fogyást elősegítő kúraként mutatják be. Nyilván az ilyen típusú böjtnek ilyen mellékhatásai is vannak. A szlogent ismerjük; A rizikó és a mellékhatások tekintetében kérdezze meg gyógyszerészét vagy orvosát. 

Azonban tudjuk, és sokan legalábbis sejtik, hogy a böjtnek van lélektani, spirituális gyökere. Akik benne vannak és gyakorolják valamilyen módon, azok valamit nem tesznek meg, amit pedig megtehetnének büntetlenül. És mégis önkéntesen tartózkodnak élvezettől, haszontól, intenzív érzelmektől, élményektől. Legyen ez étel, ital, turista út, szex. Akik nincsenek benne ezt nem értik, hiszen ha a közfelfogás, jog, törvény szerint nem tilos valami miért ne tehetném meg. Valóban itt van a különbség a fogyókúra, wellness program és a valódi böjt között is. Aki böjtöl, azaz nem tesz valamit, amit egyébként megtehetne, az felsőbb hatalom kérésére cselekszik. Annak tetszését akarja elnyerni, aki őt szereti és magáénak vallja. Annak akaratát akarja megtudni. Annak akar örömet szerezni. Még úgy is, hogy magától von meg, el valamit. Közben ez mások hasznára is van ez teljesen evidens. 

Van egy mondás, meglesz ennek a böjtje. Ezt olyankor mondjuk, amikor képtelen vagyunk valamilyen élvezetről, haszonról lemondani, vagy éppen nekünk kedvezőnek tűnő eseményeknek, időjárási anomáliáknak örülünk. 

Munkaadóként olyan gazdasági környezet alakul ki, hogy nem kell fizetnem rendesen az alkalmazottakat és kizsigerelhetem őket. A vállalkozás működik. Addig, amíg nem lesz lehetőségük a jól betanított, a munkájához értő munkásoknak jobb bérért odébb állni. Mária Teréziának nyilvánítják a mondást, "Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk". Meglesz a böjtje a kapzsiságnak. 

Túl enyhe a tél. Nem kell annyit fűteni. De meglesz a böjtje. Rengeteg kártevő marad életben. Ami fertőzi, pusztítja az életbenmaradáshoz szükséges növényeket, állatokat. Többet fizetünk majd az elmaradt fűtésköltség helyett.

Ugyanígy a társadalmi kapcsolatainkban, az egyetértés hiánya, minden átpolitizálása, és a mindennek is tematizálása, a nagyhatalmak, gazdasági közösségek, konszernek, vállalkozások, csoportosulások, kartellek haszonlesése globális szintű változásokat indítanak, aminek már látható jelei mutatkoznak, és meglesz a böjtje. Nem lehet más országokkal, vidékekkel, lakossággal, emberekkel megvívatni a harcainkat, lenyeletni velük a gazdasági hasznot hozó termelés környezetszennyezését. Mert meglesz a böjtje. A gyarmattartókra visszaüt a volt gyarmatok nyomorúsága. A fegyvert eladókra visszaüt az eladott fegyverek által vívott háborúk következménye. A nagy derűvel indított nagy versengésre majd nagy ború jön. 

Nem tanultunk abból, hogy mindennek megvan a böjtje.  Nem tanultuk meg azt, hogy időnként nem kell megtenni azt, amit megtehetnénk. Nem muszáj. Nem kötelező. Szabadok vagyunk nem megtenni. Aki ezt ismeri, az ismeri a böjtöt. 

Idős indiai szitárművész egész életét a zene tanulásának szentelte. Sokat gyakorolt mire gyönyörűen tudott játszani. Eljött a számítástechnika korszaka és a zenében is létre tudják hozni könnyedén, amihez egy élet tanulása kell. Valaki elment hozzá és megmutatta felvételről a különböző szitárművészek alkotásaiból összerendezett, és számítástechnikával, hangmérnöki eszközökkel felturbózott, tökéletessé tett zenéket. Elcsodálkozott az öreg zenész, és azt kérte, hogy szeretne ezzel a nagyszerű zenésszel találkozni, mert ilyet még nem hallott. Tanulni szeretne tőle. Ekkor elárulta neki ez a technikus, hogy úgy rakták össze különböző technikákkal ezt a zenét. Az öreg csalódott és azt mondta, akkor ez nem is zene. Mert ebben nincsen benne egy élet lemondása, gyakorlása, fájdalma, könnyei, bánata és öröme. Ez nem ér semmit.

Valóban. Ma, ha körbenézünk, csak ösztönkielégítés folyik minden szinten, minden mértékben. Kevés kiváltságosnak jut az az ajándék, aki erre nemet tud mondani és vállalja az Isten által ráosztott szerepet, férfiként, nőként, mint teremtmény, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, hogy benne Isten örömét lelje. Ezért jó a böjt. Isten Lelkét segíti bennünk, aki az életünk Lelke, az ösztönlényünk helyett. Végre hasonlítunk a Teremtőnkre, meg az Ő képére, eikonjára, aki a Jézus Krisztus.