A tanügyi ellenőrök ezért – hogy biztosra menjenek – egyszerűen betiltották az az “Ámen” szó használatát az óvoda falain belül. Így mostantól a gyermekek ebéd előtt nem egy áldást, csak egy rímecskét mondhatnak el, amiben megköszönik a napot, az esőt és az ételt. A bibliai témákat érintő beszélgetést a tanügyi ellenőrök szintén megtiltották, holott a hittanítást az oktatási törvény engedélyezi a vallási intézmények.

Megtiltották az imádkozást egy svéd óvodában - hirado.hu

Egészségükre váljék a svéd oktatási hivatal munkatársainak, hogy ilyen ügybuzgók és következetesek. Nyilván jobb dolguk nem akadt, minthogy a svéd ovisokkal foglalkozzanak, nyilván megkapták a maguk jutalmát, buksisímogatást, fizetésemelést, hosszú hétvégét félpanzióval, miegymást. Talán még a Hónap Hivatalnoka megtisztelő címet is kiérdemelték. Mindezek ellenére én mégis azt mondom a svéd óvónőknek és mindnyájunknak: tanítsátok a gyermekeket imádkozni!  

Éppen Balatonfenyvesen vagyunk, az Egyházkerületi Családos Hét utolsó napjára készülődünk. Ez már a hetedik ilyen alkalom, hogy összegyűlhettünk: kis és nagygyülekezetből, északról és délről, nagycsaládok és kiscsaládok, egészen kicsik és egészen csonkák, rutinos, több éve visszajáró, stabil résztvevők, és teljesen újak. Idén közel hetvenen voltunk, mintegy kétszázharmincöten. Rengeteg gyermek: csecsemők és ovisok, alsósok és felsősök, középiskolások. Édesanyák és édesapák, férj és feleség, elváltak és újranősültek, értelmiségiek, egyetemi tanárok, hivatalnokok, tisztességes kétkezi munkások. Olyanok voltunk, mint a magyar társadalom – kicsiben. Valami azonban mégis más volt: szólt az Ige közöttünk. Szólt a reggeli és az esti áhítatokon, a felnőttek délelőtti előadásain, a gyermekeknek tartott foglalkozásokon (a csecsemőknek amolyan „ringató”, ovisoknak már komolyabb, és az iskolásokkal is több korcsoportra bontva foglalkoztak lelkészek és hitoktatók), és hiszem, hogy szólt az Ige, munkálkodott a Lélek a négyszemközti beszélgetéseken, a nagy nevetések, a hajnali közös imádságok, egyéni csendességek, bibliaolvasások idején. Itt voltunk, együtt voltunk, egymás hite által épültünk.

De nemcsak mi találkoztunk, hiszen a múlt héten egyházkerületi Hittanos Tábor volt ugyanitt, jövő héten pedig a konfirmáció utáni korosztály találkozik. Hálásak vagyunk, hogy egyházkerületünk elnöksége jónak látta felkarolni ezeket az alkalmakat. Tudom, tudjuk, hogy a nyár a táborozások ideje szinte mindenhol az egyházban. Van, aki napközis hetet szervez, mások kirándulni mennek. Nagyobb gyülekezetekben több generációs családos táborozásra készülnek, a kisebbek egymással összefogva a fiatalokat igyekeznek megszólítani. Biciklitúra vagy balatoni hét, mind-mind lehetőség arra, hogy Isten szeretetét, az újjászületés csodáját hirdethessük, hogy imádságra, megszentelt életre hívjuk a résztvevőket.

Éppen ezért bátorítom a svéd hivatalnokokat: végezzék buzgón hadjáratukat a tolerancia és az emberi jogok nevében. Rajta, csak bátran, akár még le is hallgathatják a svéd óvodásokat.

De bátorítom a svéd óvoda dolgozóit is: ne csüggedjetek. Imádkozzatok a gyermekekkel és a gyermekekért és családjaikért, ha pedig másként nem megy, szeretettel várunk benneteket nálunk.

Isten munkálkodik.

Jézus Krisztus nevére pedig minden térd meghajol majd. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.

 

 

 

Hozzászólások