Az alábbi videón látható amerikai nő anyja hét és fél hónapos várandós volt, amikor úgy döntött: megöleti kislányát. Ilyen előrehaladott állapotban már az úgynevezett vegyszeres feltöltést alkalmazzák, ami abból áll, hogy az anya méhébe sós oldatot fecskendeznek, amit lenyel a baba, az pedig szétégeti őt. Az anya pedig megszüli a halott magzatot 24 órán belül. A halálra ítélt lány, Gianna Jessen viszont mindenki meglepetésére élve született. „Ha az abortusz csupán a nők jogairól szól, Hölgyeim és Uraim, akkor mi volt a helyzet az enyémmel? Nem volt akkor ott egyetlen radikális feminista sem, aki azért kiáltott volna, hogy az én jogaim mennyire meg lettek sértve aznap, holott épp készültek kinyiffantani a nők jogainak nevében.” 

Az anya abortuszt akart, de a baba ÉLVE született meg. 27 évvel később bosszút állt utcaemberek.blogspot.hu

CSH: Új szemléletű szülészeti osztály megnyitását tervezi a Bethesda. Mit lehet erről tudni? V.Gy.: Sokszor és sokféleképpen megfogalmazódott már nálunk az az igény mind egyházi, mind társadalmi részről,  hogy a szülészeti ellátásban nagy szükség volna egy új szemléletű modellre. Mára jó kapcsolatrendszerünk alakult ki olyan ellátókkal, akik ezt az irányt értik, és szívesen képviselnék is azt a leendő osztályon. Az új szülészet három alappillére a  természetes, kevésbé medikalizált, ugyanakkor teljes biztonságot adó szülészeti háttér megteremtése, az élet védelmének a hangsúlyozása, tehát egy abortuszmentes szülészet, valamint  a szülészetre rárakóott anyagi disszonanciák kitisztítása, azaz egy világos pénzügyi rendszer megteremtése. A megvalósuláshoz már elkezdtük az egyeztetéseket. Ahol nem végeznek majd egyetlen abortuszt sem csaladhalo.hu


 

A cím rossz. Bosszút állt? Egyszerűen csak előbújt és elmondta mi történt vele. 

Túlélni egy abortuszt. Nem az apuka drága. Nem az anyuka. Hanem az abortálásra szánt, kinyiffantani való, megölendő, megmérgezendő, széttépendő magzat. Kicsi Élő. Élet. Túlélte. Megszületett, majd megismerte élete történetét, amit rémálmaiban biztos átélt, csak nem tudta miért számol hajnal háromig bárányokat. 

Ha valami fricska, akkor az az, hogy az abortuszt végző orvos írja alá a születési anyakönyvi kivonatot. Nem végzett jó munkát. Fél munkát végzett. Nem volt jó orvos. Vagy csak most éppen így kellett lennie. Egy biztos, azért tud most minderről beszélni Gianna Jessen. 

 

 

Nem, nem akarok a nők méhében turkálni, engedélyeket adni és tiltani. De itt van egy nő, aki túlélte és most él. Mindenki aki most igent mond az abortuszra, tulajdonképpen nemet mond rá. Egy felnőtt, kifejlett, nőnemű emberi egyénre. Önálló entitásra. Jogokkal rendelkező felnőtt nőre. 

Ennek a nőnek nem lett volna szabad életben maradnia. Nem is azért, mert zavar valakit, hogy levegőt vesz. Még talán az sem annyira zavaró, hogy vallásos, templomba megy, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Azért nem, mert egy abortálandó túlélő. Nem mondhatsz rá semmit. Nincs jogod hozzá. Őt akarták megsemmisíteni, majd a testrészeit elégetni. Ezzel szemben él. Átment a halálsoron. Nem mondhatod, hogy dögöltél volna meg, mert te nem illesz bele ebbe a nagyon szabad világ, nagyon szabad felfogásába. Érinthetetlen vagy. Hallgatnod kellene legalább. Nem kellene tudni rólad semmit. Anya nélkül felnőttél, önálló döntésképes ember lettél. Sajnos élő bizonyítéka vagy, hogy nem a halál a jóbarát. Nem az abortáló orvos a jóbarát. Éltél az eséllyel, csak fognád be  a pofád. Élj és kuss! Zavart okozol. 

Mit lehet neki mondani? Hogy tekintsünk rá? Jogtalan, megölendő magzat? Önálló jogokkal rendelkező, a társadalomnak, női társadalomnak teljes jogú felnőtt tagja? Vagy-vagy. 

Nincs saját narratíva. Nincs saját magyarázat, mentegetőzés. Nem kell a lelkiismeret furdalás. Nem kell a jogi csűr-csavar. Nem kell millió abortált nőnek megjelennie, hogy elmagyarázza, miért is nem tarthatta meg, miért is csinálta. Erre nincs szükség. 

Arra van szükség, hogy mindenki nézze meg. Nézzen rá. Volt zigóta és most felnőtt nő. Persze tudjuk a biológia könyvekből, hogy hogy is megy. De őt megpróbálták eltenni láb alól. De nem sikerült nekik. Magzat, aki megszületett és felnőtt. Ezzé lesz minden magzat, akit hagynak. Egyenes, lineáris vonalú történet. 

Nincs tanulság. Nincs ítélkezés. Nincs számonkérés. Állapot van. Új állapot. Új állapot, új hozzáállást igényel. Új gondolkodást, új cselekvést. Újra kell gondolni azt, amit az életről tudunk és amit az életről gondolunk. 

Mert most egy felnőtt, a társadalomnak jogokkal rendelkező tagja, aki mellesleg átment a halálsoron, mondja ezt. Nem jó ez a világ. Nem jó ez a társadalmi környezet. Nem jó ez a hozzáállás. Nem jó ez az egész katyvasz. Az élet élni akar. Ezt kell tiszteletben tartani. Nem az élők vágyai akarnak élni. Az élők akarnak vágyni. De ha egyszer rájönnének, hogy élők, akkor élni akarnának. Az élet élni akar. 

Ez nem az élet társadalma, bármennyit is beszéljen róla. Ez a kőkemény racionalizmus, haszonelvűség, hedonizmus, önzés, tervezés társadalma, amiben az élet csak a tankönyvekben, esetleg múzeumi szobákban jeleníttetik meg elrettentő célzattal. 

Mennyivel egyenesebb most a Bethesda Kórház terve, hogy nincs ilyen többé. Nem lehet a napi rutin, a protokoll része az abortusz. Mennyivel fontosabb figyelmeztetni ezt a társadalmat és a benne élőket, hogy már régen nincs közük az élethez. Rosszul élnek. Rosszul élünk. Nem anyagiakban, tápanyagokban, vitaminokban, ruházatban és lakhatási feltételekben gondolkodva. Simán az életben. Rosszul éljük azt a kicsit is, amit kaptunk. 

Nincs jogunk a nekünk kényelmetlen élettel nem törődni. Nincs jogunk az Élettel nem törődni. Akkor sem, ha a helyzet vagy-vagy. 

I Mózes 22, 1-18
1 Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok.
2 Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!
3 Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.
4 A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről.
5 Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok.
6 Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt.
7 Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő ezt felelte: Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz?
8 Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.
9 Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére.
10 De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát,
11 kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok.
12 Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
13 Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.
14 Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.
15 Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből,
16 és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet,
17 azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját,
18 és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra.