A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság egy protestáns, keresztény szervezet kíván lenni a jövőben, melyet Jézus Krisztus dicsőségére, valamint Krisztus, az evangélium és a kálvinista-protestáns hit és teológia népszerűsítése és védelme érdekében hoztuk létre. Ennek érdekében, tanító és hitvédő célzattal különböző vitaesteket és eseményeket szervezünk, valamint vallási és nem-vallási mozgalmakat, csoportosulásokat vizsgálunk meg és értékelünk a Szentírás alapján. Minden olyan területet és problémát igyekszünk lefedni, mely körülveszi és válaszok elé állítja a protestáns/kálvinista (református, baptista) hívő embert és annak hitét.
Szeretünk tanítani és embereket Krisztusnak megnyerni. Célunk, hogy támogassuk és identitásában megerősítsük a protestánsokat. Az a szándékunk, hogy a keresztényekben tudatosuljon, hogy az apologetikus evangelizlás nem  a puszta érvek győzelméről szól...

Mi a cél? - kalvinistaapologetika.hu

Bevallom, nem tudom, mi volt a televíziós vitaműsor címe, csak véletlenül kapcsoltam rá... Nem is láttam/hallottam az egészet, igazából magát a vitatkozást sem... (Pedig valahol már vártam egy jó kis intellektuális szabadfogású birkózást...) Csak Nagy Gergely lelkész kollégámat ismertem fel, s néhány gondolata ragadt meg bennem, amit a keresztyén apologetikáról elmondott. Annak időszerűségéről, értelméről, lényegéről, céljáról. Úgy fogalmazott, hogy nem az a cél, hogy megtérítsék az ateistákat, hanem csak hogy beletegyük azt a bizonyos kavicsot a cipőbe...

 

 

Kavics a cipőben... Már maga a kép, a hasonlat megragadott... Hogy legyen kényelmetlen számukra Isten létének racionális alapon való tagadása... Hogy legyenek kicsit kimozdítva szellemi komfortzónájukból... Hogy saját bőrükön érezzék azt, hogy van vagy lehet valami abban, amit a hívők, keresztyének meggyőződéssel vallanak és életformaként megélnek... Lehet, hogy ettől még nem változik meg a véleményük, nem vesz radikális fordulatot az ideológiai meggyőződésük, de... Mint amikor Pál vitatkozott az areopágoszon a művelt athéniakkal(Ap.csal. 17), s a végén ugyan enyhe cinizmussal azt mondták, hogy majd máskor is meghallgatunk téged, de ez már az apologetika első eredménye, hatása, érintése... Hogy lehet valami az én rendszeremen kívül is... Más igazság...

Aztán persze Nagy Gergely beszélt az egésznek a lényegéről is. Azért, hogy miért is van rá szükség? Mert a keresztyén hitnek racionális alapja is van! Ily módon tulajdonképpen az nem más, mint a keresztyén hit ésszerű védelme! Mivel azt gondolom, hogy nyitott szemű hívő embereknek nem kell bizonygatni, hogy ma hány és hányféle fronton zajlik globális támadás a keresztyénség ellen, talán nem túlzás azt állítani, hogy minden keresztyénnek egyre inkább apologétának, azaz a hit védelmezőjének kell lenni! Nem beszélve arról, hogy nekünk, magunknak is segítséget nyújt abban, hogy jobban megértsük azt, amit hiszünk. Ezt követően mind magunk, mind mások számára világosan, logikusan ki tudjuk fejteni az evangéliumot. Tehát egyfajta lelki felkészültséget, harcra való felvértezettséget jelent. Amit Péter apostol így fogalmazott meg: „Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (I. Pét.3, 15) Igen, ez a mindenkor, mindenkinek való számot adás készsége, kompetenciája, ez az apologetika!

Azt is tudjuk, hogy ma már nem feltétlenül interperszonális kommunikációban történik a legtöbb információ-átadás, ezért is nagyon fontos az egész egyház számára a nyilvánosság előtt, a médiában való hatékony jelenlét. Ebből a szempontból is üdvözölendőnek tartom, s érdemes még jobban megismerni Nagy Gergely, ill. a Kálvinista Apologetikai Társaság sokrétű és hiszem, hogy áldásos, sikeres tevékenységét. Megkeresni honlapjukat. Böngészni közérdekű és „örökké aktuális” témakínálatukat (hit és tudomány, Jézus történetisége, katolikus-protestáns ellentétek, homoszexualitás stb.) Megnézni a televíziós vitaműsorukat. Vagy akárcsak egy kicsit is belenézni, hátha mást is megragad valami abból, ami ott elhangzik... S belekerül egy apró kavics a cipőbe...

Hozzászólások