...mert a szabadság célja épp az, hogy a jóra lelkesítsen.
Institutio 3.19.6.

Kedves János! Muszáj hozzászólnom legutóbbi posztodhoz. Úgy látom, nagyon eltévedtél. Vagy nem tanították meg neked, hogy az egyházra hallgatni kell?
Kicsoda tagadja ezt? Feltéve, ha semmi mást nem mond, csak ami az Úr igéjéből való.

Ja, a mi időnkben még rendesen foglalkoztak az iskolában a gyerekekkel. Ma már az egyszeregyet sem tanítják.
Nem félsz az Istentől? Csak a vitát keresed.
Legjobb persze az lenne, hogy mindenben egyetértsünk.
Hát akkor fogadd el, amit mondunk.
Senki nincs, aki teljességgel mindent tudhatna. Vagy nem kellene meghagyni semmiféle egyházat, vagy el kell néznünk a képzelgést az olyan kérdésekben, melyeknek mellőzése nem sérti az egyház lényegét, és nem veszélyezteti az üdvösséget.
Ki tagadná, hogy mi vagyunk az egyház? Vagy akkor minek nevezel minket?
Pont ez az: Egyházaknak nevezlek benneteket, de csak annyiban, amennyiben Isten csodálatosan megőrzi bennetek népe maradékát. Minthogy azonban náluk eltörölték az egyház jegyeit, azt mondom, hogy a közösségek külön-külön is, de az egész test is híján van az egyház törvényes formájának.
És ez mi lenne?
Az Ige tiszta hirdetése és a szentségek helyes kiszolgáltatása.
Te egyszerűen semmibe veszed a hagyományokat, és a pápa tekintélyét!!!
Bocs, miféle dolog az, hogy bármely tudatlan szamár egyetlen szavával felrúghat minden régi szokást, mihelyt elfoglalja a pápai széket?
LOL.
Ő a pápa. Nem beszélhetsz így az egyház fejéről. Ez istenkáromlás.
A Szentlélek gondosan meg akart óvni attól, hogy az egyház igazgatása kapcsán bárki elsőbbségről vagy uralkodásról álmodozzék.
Te, figyu, te nem az a csávó vagy a Kálvin térről?
A pápa püspöksége közvetlenül Krisztustól való. Erre mit mondasz?
Jó! Akkor ezt a csomót oldják meg nekem a rómaiak: tagadom, hogy főpapjuk a püspökök fejedelme volna, mert nem püspök. Mit is állítok? Nemcsak azt, hogy semmiféle püspöki sajátsága sincs, hanem hogy mindenestül épp az ellenkezője. De hát, Uram Isten, mivel is kezdjem! A tanítással-e vagy az erkölcsökkel? Mit mondjak el és mit hallgassak el? És hol hagyjam abba?
Ha így beszólsz, elszakadsz Krisztus egyházától.
Éppen hogy nem. Amikor tehát nemet mondunk arra, hogy mindezen gyalázatban vesztünkre részt vegyünk, akkor egyáltalán nem azt kockáztatjuk, hogy elszakadunk Krisztus egyházától. Éppen, hogy visszatérünk Krisztus egyházához.
Krisztus 4ever!
THX

Felhasznált idézetek: Institutio 4.1.12., 4.2.2., 4.4.4., 4.5.8., 4.7.24., 4.8.15.

Hozzászólások