Az etikai bizottsághoz idén sem érkezett panasz a protestáns újságírókra – adta hírül Kádár Zsolt, az etikai bizottság vezetője. A református lelkipásztor felhívta a figyelmet „a problematikus hazai médiaszituációra, melyet az igen erős és ellentétes politikum determinál”. Kádár Zsolt szerint komoly gondot jelent, ha bármilyen hatalom érdekből, szlogenként használja a keresztyén igazságot a hatalom elérése, megtartása, visszaszerzése vagy a kizárólagosság érdekében. Úgy vélte, hogy a világ leginkább a hitelességet igényli az újságíróktól.

Hitelességet várnak az újságíróktól - parokia.hu

Igen, hitelességet, mindenkitől. Ezt a szót már nagyon jól ismerjük. Napjaink politikai-, egyházi-, s egyáltalán társadalmi életének egyik kulcsszava. Mindenki ezt várja a másiktól... De mi is az tulajdonképpen? Hogy lehet ezt definiálni? Egy képzeletbeli (röp)dolgozatban az alábbi válaszokat írták közéletünk különböző szereplői...

Etikatanár (hívő)
„Erkölcsi szocializációból, belső meggyőződésből és – ahogy nevében is benne van – hitből fakadó etikus emberi magatartás.”

Bankár
„Olyan élet, amelynek hitele van, azaz bizalmi tőkével rendelkezik és ezt át is tudja adni másoknak.  Az egyetlen sikeres, hosszú távú befektetés...”

Pszichológus (hívő)
„Önbizalmon, önelfogadáson és helyes önértékelésen alapuló magatartás, amelyet az ember tovább tud sugározni szociális környezete felé, azaz meg tudja győzni embertársait, hogy bízzanak benne... Mindezt átfogja az Istenben, mint a világ végső rendjének garanciájába vetett, eredendő, ősbizalom...”

Kommunikációs szakember
„A hitelesség az a kommunikáció, amelyet az ember nem annyira az értelmével, hanem sokkal inkább a szívével, mint élete irányítóközpontjával végez és így tud kialakítani mély emberi kapcsolatokat és olyan emberi sorsközösséget, amelyben mindenki érdekelt és aktív résztvevő, beszédpartner.”

Közjegyző
„Magatartásminta, amely igaz (isteni) eredetű és azt az eredetivel (a nagy betűvel írt Emberrel, a hívők  számára Jézus Krisztussal, mint igaz emberrel) összehasonlítva az adott illetékes bizottság (végső soron az emberi társadalom) azzal egyezőnek találta... (Sajnos ez idáig ez a definíció csak elméleti hipotézisként állja meg a helyét...)

Marketing szakember
„Valós és meglévő tulajdonságainkra épülő életmodell, amelyben tényleges személyiségünk és az általunk megjeleníteni és értékesíteni akaró ideálunk („Én-márka”) megegyezik...”

Politikus
„A PC-t (politikai korrektség) meghaladó, és nem csupán az általunk képviselt közösségek / választók felé mutatott demokratikus és humánus viszonyulás, melynek során nem mondunk mást, mint amit hiszünk és nem ígérünk többet a realitásnál...”

Keresztyén ember
„Az a hitelesség, amikor valaki el tudja érni, hogy annak ellenére kövessék, hogy ehhez magamat is meg kell tagadnom!”
Átlagember 1
„Amikor gondolataim, szavaim, tetteim összhangban vannak egymással.”

Átlagember 2
„Amikor hű tudok lenni önmagamhoz.”

 

 

Hozzászólások