Munkaszüneti nappá nyilvánítják a nagypénteket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarországi Református Egyházak Zsinatának emlékülésén, pénteken Budapesten.(...) A kormány annyit tud tenni, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja nagypénteket, hogy ünnep is legyen, az az egyházak feladata - mondta Balog Zoltán...

Orbán: Munkaszüneti nap lesz nagypéntek - origo.hu

„Menni kéne, mindig menni, és egy percet sem pihenni, Menni kéne, nem kérdezni, csak érezni, csak érezni...” Igen, lehet érezni a szíveken, hallani a szavakon, látni a szemekben az örömöt... Nagypéntek munkaszüneti nappá lett nyilvánítva... Végre... Egy nap, amely végre jelentőségének megfelelő helyre került a naptárba, az életbe, a közéletbe... Egy ünnep rehabilitációja... A legnagyobb református ünnepé... Mindez történt az Úrnak 2016. esztendejében, október 14-én, egy pénteken, valahol Európában... És az emberek jönnek ki a templomból... Örülnek... De... Látok közöttük három arcot, melyeken nincs nyoma az örömnek... Odalépek hozzájuk...

 

 

(Hívő nagymama, régi gyülekezeti tag)
- Mit jelent az Ön számára nagypéntek?
- Nekem nagypéntek az áldozathozatal ünnepe! Mindenek előtt természetesen az Úr Jézus áldozatára kell gondolnunk, aki meghalt értünk és az egész bűnös világért a golgotai kereszten! Odaáldozta magát, miattunk, érettünk és helyettünk!
- Még milyen áldozatra gondol?
- Arra, amit válaszképpen erre nekünk kell meghozni. Hogy én is Krisztusnak áldozom, neki átadom a teljes életemet...  Mindenem... A gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, az akaratomat, az erőmet, az időmet... Benne a nagypénteket is...
- Ezzel konkrétan mit akar mondani...?
- Nekem, személy szerint, az elmúlt rendszerben olyan volt a munkahelyem, a beosztásom, hogy elengedtek, el tudtam jönni a templomba... Talán még becsültek is érte...  De volt egy ismerősöm, aki minden nagypéntekre szabadságot vett ki, hogy méltóképpen megemlékezhessen Jézus haláláról! Feláldozta a szabadnapját, hogy ott lehessen az istentiszteleten! Úgy érzem, ezzel a kormánydöntéssel, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítják nagypénteket, most olcsón megkapjuk... Az ölünkbe hull... Nem kell áldozatot hoznunk érte... De vajon ér-e majd annyit, mint régen...?

(80-as bácsika, még a Bethánia Szövetségben jutott hitre)
- Hadd kérdezzem meg, mit szól a kormány döntéséhez?
- Én már megtehetem, hogy őszinte leszek, rendben...? Szóval nem teljes az örömöm... Nagypéntek számomra, számunkra, akik személyesen elfogadtuk Jézus Krisztust életünk Urának és Megváltójának, Isten gyermekeinek, megváltottaknak, a hitvallóknak az ünnepe! Nem gyásznap, hanem örömünnep! Ezt a napot hagyják meg nekünk...! Egyébként meg a hívő ember számára minden nap nagypéntek és minden nap húsvét, ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy munkaszüneti nappá tették vagy nem...
- Jól érzem, hogy egy kicsit félti ezt az ünnepet a világtól...?
- Abban az értelemben féltem, hogy ezzel a rendelettel nehogy ez a nap, ez az ünnep is karácsony és húsvét útjára lépjen, sorsukra jusson... Ahogy azokat az emberi szeretet és ajándékozás alkalmává  illetve az élet ünnepévé – nesze semmi, fogd meg jól... –  silányították...
- Attól tart tehát, hogy nagypéntek is elveszítheti eredeti értelmét és üzenetét?
- Igen. Így könnyebben rárakódhatnak olyan szokások, új közösségi tartalmak, emberi értékek, melyek eredetileg nem tartoztak nagypéntekhez és idegenek tőle...- azt hiszem manapság ilyen körmönfont módon szoktak fogalmazni egyházi diplomatáink is... Én a magam régi módján, úgynevezett kánaáni nyelvezetben csak úgy mondom már, hogy elvilágiasodik... Megszentségtelenedik... Bemocskolódik... Ezért -még egyszer mondom- szerintem nagypénteket meg kellett volna hagyni a hitvalló keresztyének ünnepének! Azoknak, akik áldozatot is tudnak hozni – ahogy az előttem szóló kedves testvérem is mondotta volt...

(Egy hittanos gyermek édesanyja)
- Látom már menne a gyermeke után, de hadd kérdezzem meg gyorsan, hogy mit szól ahhoz, hogy nagypénteket munkaszüneti nappá tették...?
- Nekem csak az nem tetszik, hogy „felülről” akarják ünneppé tenni...! Hadd döntse el már végre a nép, hogy mit ünnepel és mit nem...! Ha valakinek fontos volt ez a nap, akkor előtte is megtalálta a módját, hogy megemlékezzen Jézus haláláról, meg ezután is meg fogja találni... De szerintem felesleges volt ezzel is „borzolni a kedélyeket...” Mert hát -tudjuk- nem mindenki keresztény ebben az országban...
- Balog Zoltán azt mondta, a kormány annyit tehet, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja, de az egyháznak kell az emberek számára ünneppé tenni...
- Igen, nagypéntek tartalmából kifolyólag egyházi ünnep... És nem jó, hogy egy ilyen kormányzati beavatkozás által politikai színezetet kap...  Mert – legyünk őszinték – Magyarországon vagyunk, és nálunk mindig lesznek olyan emberek, akiknek az egészből csak az lesz a fontos és azzal keltenek majd újra és újra feszültséget a társadalomban, hogy „lám, Orbán Viktornak köszönhetjük a nagypénteket is...”
- Miért – most arra gondolok, hogy előtte is hány miniszterelnök megtehette volna...  – valahol nem neki köszönhetjük...?
- Nem! Az Istennek...!

Hozzászólások