"Miron Zuckerman, a Rochesteri Egyetem pszichológusa és munkatársai néhány évvel ezelőtt közöltek egy áttekintő tanulmányt több mint 60, a vallásos hit és az intelligencia összefüggését vizsgáló kutatás adatainak összegzéséből. Az eredmény szerint negatív összefüggés van a vallásosság és az intelligenciateszteken elért eredmény között. ... MAGYARUL A VALLÁSOS EMBEREKNEK ÁTLAGOSAN ALACSONYABB AZ INTELLIGENCIAHÁNYADOSUK, MINT AZ ATEISTÁKÉ. ... A kutatás eredményein – csodák csodája – voltak, akik felháborodtak, ezért most megismételték a vizsgálatot, az azóta született újabb felmérések eredményeivel kiegészítve. Zuckerman szerint nem az volt az elsődleges célja ezzel, hogy kimutassa, a vallásosak butábbak, hanem az érdekelte, hogy miközben a vallásosság a teljes bolygón elterjedt, és minden nép hagyományaiban fontos szerepet játszik, miért döntenek mégis egyes emberek úgy, hogy nem hisznek Istenben." 

A vallásosak IQ-ja alacsonyabb, mint az ateistáké index.hu/techtud

Az egész cikkből süt az írójának, finoman szólva is, a demagóg hozzáállása. A megjegyzéseiből lehet ezt levenni. Az eredeti cikkben sokkal több szó esik, hogy az intelligens emberek sokkal inkább analitikus, kognitív gondolkodásmódúak és a problémákat inkább racionálisan közelítik meg. Míg vannak, akik intuitívek, és ezek nagyobb része kisebb IQ-val rendelkezik. A racionális, analitikus gondolkodású emberek között többségben vannak az ateisták. A szóhasználat, amelyben ugyan arról ír, hogy a kutatók nem azt mondják, hogy a vallásosak butábbak stb... tulajdonképpen tematizálja és az olvasó gondolatai közé szuggerálja azt, hogy de. A vallásos ember butább. Hallottuk már ezt. A marxizmus emlőin felcseperedett emberek is ezt állították mindig. 

Az első megjegyzésem, hogy mennyire tárgyilagos egy felmérés, ha a kibővített vizsgálat alanyai már elérik a bűvös 110 ezer főt? Az USA-ban készült felmérés valóban reprezentatív?  325 millió ember közül. Ez 0.034%. Ha az egész Föld lakosságát nézzük, akkor 0.0015%. Ebből tényleg le lehet vonni azt, hogy a vallásosak butábbak. (de az eredeti cikk nem erről beszél, ez az index újságírójának okoz csak örömet, meg akik a neten reagálnak, hogy íme)

Sok egyéb cikk is megjelenik az IQ mindenhatóságát megkérdőjelezve. Lehet, hogy valaki intelligens, de ez mit takar és mit jelent? Bizonyos logikai feladatokat sokkal előbb meg tud oldani, vagy egyáltalán meg tud oldani. Ezzel bizonyos élethelyzetekben, döntéshelyzetekben előnybe kerül. De csak bizonyos helyzetekben. De az élet nem annyiból áll csupán. Rengeteg élethelyzet van, ahol az IQ önmagában nem tud semmit sem tenni. Mert kell a tapasztalat, empátia, együttműködési képesség, a szociális készség. A magas intelligenciájú emberek között sok az antiszociálisabb ember (megkockáztatom a szociopata, pszichopata is). Nehezebben kapcsolódnak.

Sokat beszélnek az érzelmi intelligenciáról is, amely legalább annyira fontos. "„A bal agyfélteke az úgynevezett tudós agy, míg a jobb agyféltekét érzelmi agynak is nevezik, a harmonikus személyiségfejlődéshez pedig elengedhetetlen, hogy a két agyfélteke egyensúlyban legyen, és a köztük lévő átjárhatóság és kölcsönviszony se ütközzön akadályokba” – kezdi a beszélgetést dr. Bagdy Emőke. A bal agyfélteke (sok egyéb mellett) az írás, az olvasás, a számolás és a beszéd központja, éber és tudatos, racionális és logikus, s a jobb agyféltekével szemben tisztában van az idő és a tér fogalmával is. A jobb agyfélteke ad otthont az érzelmi tudatnak és az érzelmi állapotoknak, itt „lakik” a motiváció, a lelkesedés, valamint a temperamentum. ... Amint kezdetét veszi a logikus és racionális bal agyfélteke intenzív igénybevétele, az érzelmi agy sajnos lemarad, és egyre nagyobb hátrányba kerül. Ez nemcsak azért szomorú, mert ezáltal háttérbe szorul a kreativitás és a képzelőerő, hanem azért is, mert az érzelmi agy fejlettsége szorosan összefügg a szociális-érzelmi intelligencia kialakulásával. ... Ha az érzelmi agy nem kapja meg azt a törődést, amire az egészséges fejlődéshez szüksége van, nem alakul ki megfelelő mértékben az empátia, a megértés, a kötődés, a felelősségvállalás vagy például a megbocsátás képessége. A bal agyfélteke nagyon okos, de rideg, hideg és érzelemhiányos, ezért ha „elszabadul”, háttérbe szorulnak a magasabb humán érzelmek, és hatástalanná válik a lelkiismeret fékező, visszafogó ereje."    Bagdy Emőke 

Már nem is tudom hol olvastam, hogy végeztek egy kísérletet. Fel akarták mérni a különböző nemű és korosztályú, illetve nemzetiségű emberek valamilyen készségeit. Egyesével kellett tesztet kitölteniük. A teremben felügyelők voltak, akik szigorúan ellenőrizték, hogy valóban egyedül és minden segítség nélkül végezzék el a feladatot. Egyszer valamilyen indián törzs több tagjai is bekerült a terembe. Ők amikor megakadtak a feladatban azonnal megkeresték egymást, és ezzel őrületbe kergették a felügyelőket. Hiába magyarázták, hogy ezt nem lehet, mikoris az indiánok közölték, hogy ha baj van, ők akkor közösen oldják meg. A kísérlet ezen része elbukott. 

De nem akarom a kutatás élét elvenni. Legyen. A nagy IQ-val megáldott emberek közt több az ateista.  Az is lehet, hogy a vallásos emberek jó része kisebb intelligencia hányadossal rendelkezik. És akkor mi van? Lehet, hogy a Teremtő pont jól végezte a dolgát. Mindenkit pont úgy egészít ki különleges adományokkal, amire az életben inkább szüksége van. Ebből két dolog derül ki, hogy vallásos vagyok és így a cikk alapján inkább intuitív, mint kognitív képességeimet használom (ami ugye nincs vagy csak csekély). A demagógabb cikkértelmezés szerint buta is vagyok. Nem támogatom a butaságot és tudatlanságot. De örömmel vállalom ezt olyan emberek társaságában, mint pl. Nicolai Kopernikusz, Isaac Newton, Ernest Rutherford, Anthony Hopkins, Jim Caviezel, Denzel Washington, Pierce Brosnan, Szent-Györgyi Albert, II. Rákóczi Ferenc, Dr. Csókay András. Mondjuk ez kicsit csúsztatás, mert ők valóban tudnak és elértek valamit hozzám képest. De azért nem tagadták meg a hitüket. 

Valószínűleg az ateizmus és vallás vitája megmarad, míg világ a világ. Az igazi intelligencia ahhoz kell, hogy együtt kell élnünk ezen a Földön és ezt kell megoldani. Legyünk bármilyenek, azért Sándor György humorista szövege most is ül:  "Ön, mint kívülálló, mit gondol az intelligenciáról?"

 

linkajánló: The Negative Intelligence–Religiosity Relation: New and Confirming Evidence 

Vallás és tudomány ellentéte az agyunkban rejlik

 

 

Hozzászólások