"Today in chapel, we confessed to plants," the nation's oldest independent seminary declared Tuesday on Twitter. ( Ma a kápolnában növényeknek vallottuk meg bűneinket - adta hírül az ország legrégebbi szemináriuma a Twitteren.)

'Absolute theological bankruptcy': Union Theological Seminary students confess climate sins to plants - Washington Examiner

Bogárdi Szabó István hívta fel a figyelmemet a Washington Examiner egy cikkére, amely arról számol be, hogy a „progresszív” teológia egyik ismert zászlóshajója, a Union Theological Seminary (New York City) tovább halad a forradalmi úton. Az új eszme mi más lehetne, mint a zöld ideológia, amelynek az utóbbi időkben tapasztalható látványos és világméretű felfutása alkalmas egy olyan feltételezés megalapozására, hogy ami itt zajlik, az globális gazdasági érdekháború. Ahogy kell, moralizmusba burkolva. S ahogy kell, a küzdelemben a keresztyénség sem maradhat érintetlen. Egy csöppet sem lennék meglepve, ha a közeli jövőben, minő véletlen, gomba módon megszaporodnának a teremtett világ megóvásáért aggódó progresszív teológiai kiáltványok.  De azért az fölöttébb gyanús, ahogy ez a zöld ideológia kifejezett agresszív, demonstratív, de valójában üres moralizmussal, érzelmi bombák bevetésével, abszurd, szélsőséges nézetekkel, no és persze, egy új apokaliptikus vízióval kezeli az ügyet. Ne vállalj gyereket, s így mentsd meg a Földet. S ehhez a mesterségesen kreált világszintű pszichózishoz természetesen a keresztyénségnek is fel kell zárkóznia. A Union Theological Seminary megmutatja, hogyan: növényeknek kell bűnt vallani. A szomorú az egészben az, hogy keresztyén részről igenis lehetne mit mondani a teremtett világ védelméről. De így?

Szóval annyi történt, hogy a teológiai szeminárium hallgatói gondoltak egy nagyot, mert meg akarták mutatni, hogy ők bizony nagyon-nagyon aggódnak a klímaváltozás miatt, s bizony ők tenni akarnak valamit. Növények egy csoportját állították ki, s mint a képen látható, a hallgatók sorban állva, egyenként vallották meg bűneiket a növényeknek.

Elég nehéz e gondolkodásmód leírására megfelelő jelzőt találni. Abszurd. Nem normális. Atavisztikusan pogány. Avagy: hülyeség, baromság. Idiotizmus. Biblikus nézőpontból: bálványimádás.

A Washington Examiner fején találja a szöget: ez a növényimádat nem pusztán afféle megbocsátható butaság, meggondolatlan intellektuális kizökkenés, hanem a maga a teljes teológiai összeomlás (Absolute Theological Bankruptcy). A keresztyén teológiai öntudat teljes megsemmisülése.

De mit is lehetne várni a Union Theological Seminary-től, amelynek a szóvivője a cikkben arról számol be, hogy a kápolnájuk helyet ad mindenféle vallás kultuszának. Így egyik nap hagyományos anglikán istentisztelet van, máskor muszlim ima, vagy buddhista meditáció. Hogy mitől lenne ezek után a Seminary keresztyén, azt nem lehet tudni.

De a forradalmi útnak ezzel még nincs vége, mert most épp a zöld ideológia van napirenden. A szóvivő a cikkben egyenesen azt állítja, hogy egy új teológiára és liturgiára van szükség, amely „gyógyít”, hatályon kívül helyezve azt, amelyik „rombol”. Az új teológia – mondja a szóvivő – abban különbözik a régitől, hogy a növényeket teljes értékű, saját joggal rendelkező isteni teremtményeknek fogadja el, s nem csak valamiknek, amelyeket el lehet fogyasztani (we're treating plants as fully created beings, divine Creation in its own right—not just something to be consumed. Because plants aren't capable of verbal response, does that mean we shouldn't engage with them?)

Egyszóval, itt már nem arról van szó, hogy meg kell menteni a természetet, mert elpusztulása veszélyes az ember jövőjére nézve, hanem arról, hogy az ember státusza kérdőjelezhető meg a növény-és állatvilággal szemben. Nem pusztán az ember teremtetett Isten képmására, hanem immár környezete is valamiféle isteni státuszt nyer. Ez szimpla animizmus.

Mint a szóvivő mondja, csak azért, mert a növények nem tudnak beszélni, nem azt jelenti, hogy nem kell velük foglalkozni.  S hogy miként, a Seminary hallgatói be is mutatják. Meg kell a növényeknek vallani, hogy milyen bűnt követtek el velük szemben. Arról nem szól a cikk, hogy nyertek-e feloldozást.

Sajnos azt kell mondjam, ez nem a keresztyén hozzájárulás a klímavédelemhez, hanem valami más. A klímavédelem ügyét kihasználva a keresztyén teológia kicsúfolása és teljes megsemmisítése. Amúgy egy önmagát keresztyén teológiai iskolának tartó intézmény hathatós közreműködésével.

Ez már tényleg a vég.