Az esküvőt, az összetartozást megünnepeljük, nagy ruha, nagy torta, mulatozó emberek, de válni nem tudunk. Nincs rá rituálénk, nincs hozzá kultúránk. Nagyon kevés ember képes szépen elbúcsúzni attól az embertől, akivel élete egy részét leélte. ... Dilly és Mark szervezett egy válási ceremóniát, hasonló körítéssel, mint az esküvőknek. Eltökélt szándékuk volt, hogy civilizáltan váljanak maguk és a két kamasz lány megnyugtatására. 

A válás az új esküvő? kulonc.cafeblog.

"A brit kormány egy olyan népszavazást készít elő, amelyben arról kérdezik majd az állampolgárokat, hogy mit gondolnak a vétkes nélküli válás intézményéről. (...) ha valaki el akar válni, akkor be kell bizonyítania, hogy a másik fél házasságtörést követett el, elhagyta vagy észszerűtlen magatartást tanúsított. Ha közös megegyezéssel akarnak elválni a felek, a tényleges válás előtt akkor is még 2 évig külön kell élniük."  A vétkes nélküli válásról tartanak népszavazást az Egyesült Királyságban precedens.mandiner.


 

Nem szeretem a válást. Valószínűleg sokan mások sem. Sőt talán azok közül sem, akik már elváltak.  Nem ítélkezem. Nem élhetjük a más életét. Nem tudhatjuk a kapcsolatok mélységeit, a megalázottságot, az erőszak természetét, az eleve elrontott párválasztást, a menet közben kialakuló személyiség új preferenciáit, érzelmi kitöréseket. Millió oka lehet annak, hogy valaki hirtelen nyűgnek érzi a társát, a gyermekeit, a helyzetét. Sőt, oka lehet annak is, ha nem akarja már rendezni azt. 

A válás mellett érvelők, a többnejűség vagy többférjűség mellet voksukat letevők, vagy a házasságban még szeretőt tartók, vagy éppen csak ágyrajárók mind meg tudják alapozni valamilyen magyarázattal a kapcsolatok végetérésének szükségszerűségét. Persze vannak, akik alapból így is indítják a kapcsolataikat. Lesz ami lesz. Ha nem jön be, hát elválunk, vagy inkább meg sem házasodunk. Sok tudományos magyarázat van pro és kontra. Sokféle vélekedés támasztja alá vagy éppen cáfolja a házasságot és a válást is. Ebben igazságot tenni nem tudok. 

Nem szeretem a válást. Nincs tudományos magyarázata ennek. Számomra az Ószövetség és az Újszövetség útmutató és Isten szava tekintély. Ebben a kérdésben is. "Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? 4 Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? 1Móz 1,27 5 És ezt mondta Isten: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” 1Móz 2,24 ; Ef 5,31 6 Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza! 1Kor 7,10-11 7 Erre azt mondták neki: Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet?5Móz 24,1 8 Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt."  Máté evangéliuma 19,3-8 

Persze ha ennek a véleménynek az alátámasztására találok tudományos magyarázatot, azt örömmel veszem és még a vitákban is szívesen használom. Ha pedig éppen az ellenkezőjéről találok vélekedést, akkor vakarom a fejem, hogy is kerüljem ki ezt a vélekedést. Azt sem könnyíti meg a válásról való gondolkodást, hogy a ma divatos mentálhigiénés keresztyénség kezdi átadni az Isten akaratában való megbékélést és annak hatalmas erejét a pszichológia nem túl egzakt tudományának. Svájci protestáns kollégák már a századfordulón arról beszéltek, hogy a házasság válsága tulajdonképpen egyfajta halál. Meghal a házasság és ezért a templomban istentiszteleti keretek között el kell temetni. Nem éppen az idézett cikk szellemében rituálisan megünnepelni a válást, de mégis rituális temetése ez a kapcsolatnak a hívek közösségében. Szép gondolatok ezek. 

Ebből látszik, hogy a házasság és válás kérdése is alapvetően nem tudományos fantasztikum témakörébe tartozik, hanem nagyon is a mindennapi valóságban megélt hit kérdése ez. Mondhatnám világnézetnek is, de az nem fedné teljesen. Leginkább egy-egy közösség értékrendbeli, hitbeli elköteleződése fogja meghatározni. És még így sem lesz rögmentes az út. 

A mai káosz a házasság, kapcsolatok, válás terén leginkább éppen a közösségek hiányában keresendők, és vagy a közösségek közös értékrendbeli hiányában. A közösségek területi, vérségi, hitbeli, vallási alapon szerveződtek. Ezeknek múltával elmúlnak a közösségek saját törvényei és szabályai is. Ma még a maradék közösségek is csupa individum összekényszerítéséból állnak. Ez nem erős alap. Mai társadalmak, vagy társadalom felettiség az individumon alapulnak. (legalábbis a posztmodern társadalmakban)

Tudom, hogy most ezek a szavak a végső szabadságot kereső és minden kötöttséget letenni akaró ember szemében megbotránkoztatóak. De ez valahol mégis csak a "jó és rossz tudásának" a fájáról való gyümölcs. Azt tanuljuk kiskorunktól, ezt szívjuk az anyatejjel együtt, ezt csepegteti a közös társadalmi tér, hogy nekem mi jó, én fontos vagyok, és csak az számít, hogy a kitalált, vágyott vágyaim valóságossá legyenek és beteljesüljenek. Ebben a rendszerben a válásnak, az esztelen meggondolatlan házasságnak, együttélésnek, önmagammal, lovammal, kutyámmal, kocsimmal, hasonló neművel, halottal teljesen helye van. Ez csak gyomor kérdése. 

Marina Abramović performanszművész szerelmével egyszer a kínai nagy fal két oldaláról elindultak, hogy félúton középen találkozva összeházasodjanak. Mire 1988-ban három hónapon keresztül vándoroltak romokon, falakon, "tökön-paszulyon", éppen arra értek oda, hogy szimbolikusan szakítsanak és egyedül folytassák az útjukat. Persze az okok közül az egyik az volt, hogy a férfi gyermeket szeretett volna, de a művésznő ezt személyi szabadsága korlátozásának élte meg és úgy gondolta, hogy az anyaság a művészete végét jelentené. 

A példabeszédek könyve a dilemmát gyönyörűen tálalja: "Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel." Példabeszédek 30, 18-19

Úgy vélem, hogy nem meglepő tehát a válás kiemelése, ünneplése, és a mindennapi élet szerves részévé válása. Mert nincs meg a közös akarat, tudás, etika a házasság, kapcsolatok közös megélésére és támogatására. Azoknak, akiknek megadatik az ilyen-olyan, de mégis működő kapcsolat, legyenek hálásak. Akiknek elveszett, vagy elestek már, azoknak csak azt kívánom, hogy találják meg a bizalmat, a hitet és ha még van hátra az életükből egy áldozatos jó életet valakivel, akit Isten jónak látott mellé állítani. 

 

linkajánló:    több százan válnak el a Fortnite miatt. De tényleg… gamer.hu