2015 április 27-én, a holland király születésnapján Dineke Rohaan - a "mi Dinekénk" magasfokú kitűntetésben részesült. A Medál odaítélését hosszas procedúra és vizsgálódás előzte meg. Ezzel ismerték el a 40 éves önzetlen munkáját, melyet  a Kelet-Európában élő emberekért tett. Több szervezetben is dolgozott, a Zwollei Kelet-Európa Bizottságban, a Holland Románia Tanácsban, és nem utolsó sorban a KOEN-ben.

Dineke Rohaant kitüntették - bibliahet.eu

Az emberek olyanok, mint a felettünk lévő égbolt szereplői. Vannak nagy nevek, amit már az óvodások is ismernek: Nap, Hold; vagy például a bolygók közül a Mars, Jupiter, Szaturnusz; a kevésbé ismert nevű bolygók és égi jelenségek mellett helyet kapnak a már csak számmal rendelkező csillagok és a még felfedezésükre várók is. Ahogy mindegyik égbolti szereplő valamilyen szempontból fontos, úgy az emberek is. Isten nem véletlen állított arra a helyre, ahol vagy. Felismerted már azt a többletet, amivel szolgálhatsz és önzetlenül tehetsz másokért?

Dineke Rohaan nevét biztos sokan nem hallották, pedig néhány hete ismét itt járt kicsi hazánkban és Kárpátalján is. Szerény, kedves, határozott és tettre kész holland asszony. A KOEN által ismertem meg, ahol önkéntesen szolgálunk, és ahol Dineke már évtizedek óta önzetlenül adja tudását és osztja meg hitét a többiekkel együtt. KOEN - első hallásra furcsa betűk ezek, ráadásul a hollandok KÚNnak, mi magyarok KOENnek mondjuk, de ugyanazt az önkéntesekből álló szervezetet értjük alatta, és ugyanaz a cél a mozgatója: gyermekek közötti missziói munka segítése. A mozaikszó megfejtése hollandul: Kinderwerk Oost Europa Nederland, illetve magyarul: Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány. Az elcsatolt területeknek és Dunántúlnak vannak csapatai, akikkel az idei nyári táborok anyagát terjesztjük, hogy minél több gyermek ismerje meg Istent, kapjon új impulzust, valamint olyan élményt, ami arra ösztönöz, hogy örömteli hívővé váljanak. A tábori anyagot hosszú időn keresztül Dineke készítette. Nem autokrata ő, ezt az is bizonyítja, hogy (tudatosan vagy ösztönösen, nem tudom) engedte felnőni és teret nyerni a magyar csoportvezetőket, így néhány éve már ők maguk készítenek komplett programot.

Az önkéntesség energiát igénylő dolog, ha pedig mindent egyedül akarunk megtenni, akkor még kimerítő is. Van, aki nagyon tud dolgoztatni, van, akinek önmagát kell tréningeznie arra, hogy másokat is bevonjon. Az emberek megszólítása, szívesség kérése is erőt kíván; tőlem biztosan. Legutóbb, amikor a KOEN nyári táborvezetői csomagokat kellett összerakni, akkor kértem másokat, hogy önkénteskedjenek. Mivel a lábam már használhatatlan volt, így egyedül semmi esetre sem tudtam volna megcsinálni 70 db csomagot. Három középiskolás bukkant fel, akiket megkérdeztem, van-e kedvük, erejük segíteni. Csoportosítás, válogatás és plakát tekerés közben kérdezgettek: mindig ennyi mindent kell bele tenni? egyébként ezt egyedül szokta csinálni? kiké lesznek a csomagok? Ahogy egyre többet tudtak meg azokról, akikért önkénteskednek, már nem az én kérésem volt a fontos, hanem azok akiknek összeállítjuk a csomagot. Ezt abból tudom, hogy az egyikük azt mondta: na, akkor csak csináljuk! S míg először csak a felét tervezték, mégis az összes csomagot elkészítették.

Sokan vannak, akiknek nevét nem halljuk, pedig ismernünk kellene. Főként a név tulajdonosának csendes, mégis intenzív jelenlétéből fakadó áldásai miatt. Igazi csillagok ők, akik úgy ragyognak, hogy Isten fényét szórják szét. Betöltik azt a szerepet, amit Isten szánt az embernek: cselekedeteikkel szeretnek. Továbbadják azt, amit Istentől kaptak, akár belső tulajdonságokból, tehetségből, vagy szakértelemből fakad az az ajándék. Továbbadják, és nem eladják. Ajándékoznak, nem pedig kereskednek. Gazdagítanak, de ők maguk nem gazdagodnak meg belőle. Tudom, hogy többen bolondságnak tartják ezt, de nem mindenki! Ezért adták a medált Dineke Rohaannak, Isten egyik csillagának, aki hollandként sokat tett a magyarokért (is).