Toroczkai a Facebookon azt írta a javaslatáról: "A bűnbakkeresés helyett én inkább azonnali megoldást adok, védelmet a brüsszeli tömeges betelepítési tervvel szemben", az előterjesztése pedig "tulajdonképpen egy intézkedéscsomag, amely a közösségünket és a hagyományainkat védelmezi bármilyen külső tömeges betelepítési vagy felforgatási tervvel szemben. Nincs más teendő, Magyarország többi önkormányzatának csak át kell venni a preventív célú intézkedéscsomagunkat, és máris megvédtük a hazánkat."

Betiltották a muszlim vallást és a melegséget egy magyar községben - index.hu

A legújabb anyagias őrület black friday napján biztosan ezrek csomagoznak, loholnak vagy kattintanak, hogy leárazott vágyaiknak eleget tegyenek. Toroczkai polgármester úr is egy csomagot állított össze, de nem kedvezményes százalékokkal, hanem sokkal inkább megemelt küszöbökkel. S még mielőtt legyintenénk dunántúli református nyakasságunkkal, mondván: messze vagyon az, és pápistás falu az ottan, hát csak kattintsunk ide, és máris látjuk, ez bizony nemzeti ügy a javából. Jogilag biztos, hiszen a Nemzeti Jogszabálytár részét képezi. Persze területi hatályát tekintve egyáltalán nem vonatkozik ránk, Mezőföld, Őrség, Pápa, Somogy, Tata és Veszprém Református Egyházmegyéiben lévő településekre, mégiscsak érdemes legalább egy olvasatnyit elidőzni az ásotthalmiak rendelete felett.

Főleg, mert csupán egy napot élt!!! A figyelmes jogszabályolvasó ugyanis észreveszi az apró betűt, és elolvassa végig a jogszabályt, nemcsak a híreket hallgatja meg. Jelen esetben ott áll a cím alatt, hogy "Hatályos: 2016-11-24 - 2016-11-25", és a 3§ kimondja: "E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti". Tulajdonképpen Budán is csak egy napig volt kutyavásár! Ásotthalmon egy napig volt bátorság... a jogellenességhez. Azt gyanítom, hogy ők maguk is tudták, rendeletük nem állja meg a helyét  az Alkotmány Bíróság előtt. Amolyan okos lányos történet ez is: hozott is valamit, meg nem is.

Televíziós, rádiós vagy netes hírekből ismert Ásotthalom neve: "ott van a 64 vármegyés gyerek". Egykor talán gyermek, ma már a falu népét vezető polgármester. Emblematikus. Hírekből elcsípve néhány információt, talán már mindnyájunkban összeállt egy kép arról a határ menti, csongrádi nagyközségről, ahol 21. századi betyárokkal nyargal a szél a magyar ugaron, ha őrjáratoznak és illegális határátlépőket fognak el lóval vagy terepjáróval mezőőrként ill. polgárőrként. Az ásotthalmiak a bőrükön megtapasztalt valóságra reagáltak. Hogy jól-e? Vitaindítóan-e? Megoldást mutatva-e? - majd elválik.

 

A rendelet módosításba két fő gondolat jelent meg: iszlám vallás nyilvános megélése (ideértve a többnejűséget is) és homoszexulatiás. Mindkettőnek megálljt parancsolnak ott a végeken. Amikor a hírekben hallottam, elsőre még nevettem is rajta, mondván: ki akarna Ásotthalmon müezinkedni, vagy egyáltalán burkinizni? Egy alföldi faluban? Ugyan már, még strand sincs! Pedig van. Tényleges eshetőséggel állnak tehát szemben szent András havában... S Torockaiék felkészültek, hogy megelőzve a bajt megőrizzék a novemberi bikinis üzemmódot, a müezin nélküli harangszót, és elejét vegyék a pride-oknak. Mégiscsak a Ruzsafa vidéke ez! Nem hiába áll ott a Rózsa Sándor Élményház.

Mit ér ez a kőként pocsolyába dobott rendelet? Mi haszna lesz ennek az októberben szavazni nem járók, a parlamentben egyességre nem jutók országában? Ne feledjük, Európában is kettős front vonul át: vannak helyek, ahol a burkiniviselés és a minaretépítés tilos, és sajnos vannak helyek, ahol a karácsonyfa-állítás... 

Mondd, te mit választanál?